Aanslagbiljet

U kunt uw aanslagbiljet ontvangen tot 30 juni 2017. Wij kunnen u echter geen exacte datum geven.

Wist u overigens dat u uw aanslagbiljet, van zodra het beschikbaar is, ook online kunt raadplegen via MyMinfin?

 

Aanslagbiljet (aanslagjaar 2016)

 1. Wat is een aanslagbiljet?

  Nadat wij uw aangifte ontvangen en gecontroleerd hebben, berekenen wij uw belastingen. Daarna versturen we u een ‘aanslagbiljet’ (ook wel  ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd). Daarin kan u het bedrag lezen dat u moet betalen of dat u zal terugkrijgen.

   Voorbeeld - terugbetaling (PDF, 199.84 KB)
   Voorbeeld - betaling (PDF, 192.35 KB)

  Terug
 2. Wanneer zal ik mijn aanslagbiljet ontvangen?

  Wij stellen alles in het werk om u uw aanslagbiljet zo snel mogelijk en binnen de vastgestelde termijn te bezorgen (zie hierna).

  Wij kunnen u echter geen exacte datum meedelen. De datum hangt namelijk van verschillende factoren af: de indieningsdatum van de aangifte, de eventuele controle van de gegevens, de wijze van indiening van de aangifte (Tax-on-web of op papier)...

  Opgelet: de aangiften die we controleren, worden niet automatisch verwerkt. Voor die gevallen wordt het aanslagbiljet later verstuurd.


  De termijn loopt tot 30 juni

  Het kan tot 30 juni (van het jaar dat volgt op het jaar waarin de aangifte moet worden ingediend) duren voordat u het aanslagbiljet ontvangt.

  • Aangifte 2016 (inkomsten 2015): u kunt het aanslagbiljet ontvangen tot 30 juni 2017


  Bijzondere gevallen

  In bepaalde gevallen (geen aangifte, laattijdige aangifte, ongeldige aangifte, ...) kan het langer duren voordat u het aanslagbiljet ontvangt.

  Terug
 3. Hoe kan ik weten of mijn aanslagbiljet werd verstuurd?

  U kunt zelf nagaan of we uw aanslagbiljet al verstuurden.
  Uw aanslagbiljet wordt namelijk automatisch toegevoegd aan uw online dossier in MyMinfin:

  • Klik op 'Meld u aan'
  • Meld u aan via uw e-ID of uw token
  • Klik bij 'Mijn Documenten' op 'Mijn aanslagbiljet (belastingberekening) raadplegen'

  Als u uw laatste aanslagbiljet niet vindt, betekent dit dat het nog niet werd opgemaakt.

  Wij kunnen echter niet zeggen wanneer onze toepassingen het aanslagbiljet zullen versturen. Het heeft dus geen zin om voor deze info met onze diensten contact op te nemen.

  Terug
 4. Zal ik mijn aanslagbiljet in dezelfde periode als vorig jaar ontvangen?

  Neen. De verzendingsdatum van het aanslagbiljet kan elk jaar verschillen. Het is dus normaal dat u dit jaar het aanslagbiljet op een andere dag ontvangt dan vorig jaar.

  Terug
 5. Ik heb recht op een terugbetaling. Zal ik mijn aanslagbiljet dan later ontvangen?

  Neen. Wij maken geen onderscheid tussen de aanslagbiljetten met betaling of met terugbetaling.

  Terug
 6. Ik heb een papieren aangifte ingediend. Zal ik mijn aanslagbiljet dan later ontvangen?

  Papieren aangiften moeten we eerst inscannen. Ze worden dus later verwerkt dan de aangiften die via  Tax-on-web worden ingediend.  De Tow-aangiften worden over het algemeen sneller verwerkt.

  Terug
 7. Kan ik mijn aanslagbiljet op een elektronische manier ontvangen?

  Via Zoomit.

  Zoomit is een gratis bankservice die door de meeste banken wordt aangeboden via hun internetbankieren. Via Zoomit kunt u uw facturen makkelijk beheren.

  Om uw aanslagbiljet via Zoomit te ontvangen moet u uw keuze aangeven in Tax-on-web, bij het invullen van uw aangifte, op het laatste scherm.  U zal uw aanslagbiljet dan niet meer per post ontvangen.

  Meer informatie over Zoomit:

  Via MyMinfin
  Uw aanslagbiljet is steeds beschikbaar via MyMinfin (zie vraag 3), dat u via Zoomit of via de post ontvangt.

  Terug
 8. Moet ik mijn aanslagbiljet bewaren?

  Ja, u moet uw aanslagbiljet, net zoals al uw andere fiscale bewijsstukken, 7 jaar bijhouden.

  Terug
 9. Hoe kan ik een kopie van mijn aanslagbiljet verkrijgen?

  U heeft uw aanslagbiljet nog

  U kunt zelf een kopie maken van uw aanslagbiljet en het opsturen naar de organisaties die erom vragen.

  U heeft uw aanslagbiljet niet meer

  Druk zelf direct uw aanslagbiljet af via MyMinfin (zie vraag 3).

  U kunt ook een kopie ontvangen per post (op uw officieel adres). Dat vraagt u aan bij het Contact center of bij uw belastingkantoor. Houd daarvoor zeker uw nationaal nummer bij de hand. U vindt het op de achterzijde van uw identiteitskaart.

  Als u een kopie wilt ontvangen op een ander adres, moet u met uw identiteitskaart naar uw belastingkantoor gaan. Daar moet u uitleggen waarom u het op een ander adres wilt ontvangen.

  Terug
 10. Hoe kan ik het rekeningnummer dat op mijn aanslagbiljet staat laten veranderen?

  Meer info

  Terug
 11. Wat moet ik doen als ik een fout opmerk in het aanslagbiljet?

  Contacteer onmiddellijk uw belastingkantoor (zie contactgegevens op uw aanslagbiljet). Indien nodig kan u eveneens een bezwaar indienen. Hiervoor vindt u alle informatie op uw aanslagbiljet onder de categorie 'wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de belastingaanslag'.

  Terug
 12. Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Krijg ik nog een aanslagbiljet?

  Ja. U krijgt in alle gevallen een aanslagbiljet, ongeacht of u zich akkoord heeft verklaard met ons voorstel.

  Terug
 13. Ik stel vast dat de belastingaanslag op mijn aanslagbiljet niet dezelfde is als de belastingaanslag op mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte. Wat moet ik doen?

  U moet niets doen en hoeft enkel rekening te houden met uw aanslagbiljet.

  Het kan namelijk gebeuren dat we, op het ogenblik van het opstellen van uw voorstel van vereenvoudigde aangifte, bij de simulatieberekening met bepaalde factoren nog geen rekening hebben gehouden.

  Terug
 14. Wat betekenen de 2 gemiddelde belastingtarieven vermeld op het aanslagbiljet voor het aanslagjaar 2015?

  Voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) bevat het aanslagbiljet naast het gemiddeld belastingtarief van het jaar zelf ook een gemiddeld belastingtarief dat van toepassing zal zijn vanaf het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016).

  De berekening van de twee gemiddelde belastingtarieven voor eenzelfde jaar is te wijten aan een overgangsregeling voor de inkomsten van de jaren 2014 en 2015:

  • Enkel de inkomsten die in 2014 en 2015 uitbetaald of toegekend werden, kunnen belast worden aan een gemiddeld belastingtarief dat rekening houdt met zowel de gewestelijke als de federale belastingverminderingen.
  • De inkomsten die vanaf 2016 uitbetaald of toegekend worden, en die belastbaar zouden zijn aan het gemiddeld belastingtarief van het laatste jaar gedurende hetwelke de belastingplichtige een normale beroepsactiviteit had en met als referentiejaar 2014 of 2015, zullen belast worden aan het gemiddeld belastingtarief 2014/2015 dat enkel rekening houdt met de federale belastingverminderingen.

   

  Samengevat :

  Eerste gemiddelde belastingtarief van het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014)

  • Zoals gewoonlijk hernomen op het aanslagbiljet boven de detailweergave van de berekening van de belasting.
  • Is een overgangstarief dat rekening houdt met zowel de federale als de gewestelijke belastingverminderingen.
  • Is van toepassing op het aanslagjaar 2015, op inkomsten van 2014 die belastbaar zijn aan het gemiddeld tarief van het jaar (art. 171, 6°, WIB 92) : met name het vervroegde vakantiegeld.    
  • Is van toepassing op het aanslagjaar 2016, op inkomsten van 2015 (inkomsten 2014) die  belastbaar zijn aan het gemiddeld tarief van het laatste jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepsactiviteit had, als dit referentiejaar 2014 is (art. 171, 5°, WIB 92) : voornamelijk achterstallen van lonen en pensioenen en opzegvergoedingen.

  Tweede gemiddelde belastingtarief van het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014)

  • Vermeld op het einde van het aanslagbiljet.
  • Is het definitieve tarief dat enkel rekening houdt met de federale belastingverminderingen. Dit is dus steeds hoger of gelijk aan het eerste tarief en nooit lager.
  • Is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016), op de inkomsten vanaf 2016 die belastbaar zijn aan het gemiddeld tarief van het jaar gedurende hetwelke de belastingplichtige een gewone beroepsactiviteit had, als dit referentiejaar 2014 is (art. 171, , WIB 92) : voornamelijk achterstallige betalingen van lonen en pensioenen en opzegvergoedingen.

   

  Verwijzingen naar de wetgeving:

  Het art. 171, 5° en 6°, WIB 92, zoals aangepast door het art. 67, 3° en 4°, L 8/5/2014 is in principe toepasbaar vanaf het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014). Wanneer het echter gaat over inkomsten waarnaar verwezen wordt in art. 171, 5° en 6° van het WIB 92, en die uitbetaald of toegekend werden in 2014 of 2015, wordt ook rekening gehouden met de gewestelijke belastingverminderingen om het gemiddeld belastingtarief te bepalen (zie ook art. 67, 3° en 4°, en 72, al. 1 en 2, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014).

  Terug