Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Administratieve gegevens in de belastingberekening

Het detail van uw belastingberekening bevat systematisch ‘administratieve’ codes die essentieel zijn voor de berekening van uw belasting.

Om uw finale belasting correct te kunnen berekenen, gebruiken we:

 • uw persoonlijke gegevens uit uw belastingaangifte.
 • interne codes over ‘administratieve gegevens’ die automatisch worden ingevuld volgens uw persoonlijke situatie.

U vindt die administratieve gegevens:

 • op uw aanslagbiljet
 • in de raming van uw belastingberekening wanneer u uw online aangifte voltooit in MyMinfin
 • in de anonieme belastingberekening wanneer u TaxCalc gebruikt.

Administratieve gegevens in de belastingberekening

 • Wat zijn de belangrijkste administratieve codes die in mijn belastingberekening kunnen voorkomen?

  Interne code (administratief gegeven) Betekenis
  1040 Als het gaat over een aanslagjaar speciaal (in geval van vertrek naar het buitenland) waarin het inkomstenjaar gelijk is aan het aanslagjaar
  1041 In geval van co-ouderschap ten laste (op basis van het aantal kinderen ten laste, ingevuld bij code 1034)
  1042 In geval van co-ouderschap niet ten laste (op basis van het aantal kinderen bij de andere ouder ten laste, ingevuld bij code 1036)
  1045 Belastingverhoging (tarief in %)
  1061 Tarief (in %) gemeentebelasting, volgens de gemeente waar u op 1 januari van het betrokken aanslagjaar woont
  1084 Over de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Deze code bevat de gegevens:
  • ‘1’ als de bijdrage is ingehouden
  • ‘2’ als u niet onderworpen bent aan deze bijdrage
  1085 Wanneer het aanslagbiljet manueel is verzonden
  1086/2086 Geboortedatum
  1090 Het gewest waar u wordt belast, d.w.z. waar u op 1 januari van het betrokken aanslagjaar woont:
  • 1 = het Vlaams Gewest
  • 2 = het Waalse Gewest
  • 3 = het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  1140/2140 Hypothecaire lening: datum van afsluiting (dag/maand/jaar)
  1141/2141 Hypothecaire lening: geleend bedrag
  1142/2142 Hypothecaire lening: aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening
  1144/2144 Datum van de ingebruikneming van de nieuwe woning of van de voltooiing van de vernieuwingswerken (dag, maand, jaar)
  1145/2145 Totale kostprijs van de vernieuwingswerken (btw inbegrepen)
  1191/2191 Niet belastbare inkomsten: winstpremie
  1259/2259 Aanvullende inkomsten, in geval van bezoldigingen van werknemers (vak IV), volgens tekenen en indiciën
  1288/2288 Gemiddelde aanslagvoet vorig aanslagjaar. Dat percentage wordt in specifieke gevallen gebruikt zoals voor de berekening van de belasting voor de opzeggingsvergoedingen.
  1289/2289 Inkomsten van onbepaalde oorsprong (indiciën)
  1291/2291 Niet-belastbare inkomsten: flexi-jobs
  1391/2391 Vrijwillige brandweerlieden
  1410/2410 Aanvullende inkomsten, in geval van bezoldigingen van bedrijfsleiders (vak XVI), volgens tekenen en indiciën
  1434/2434 Vrijgestelde diverse inkomsten (vak XV)
  1447/2447 Vrijgestelde roerende inkomsten (vak VII)
  1454 Forfaitaire grondslag van aanslag voor bezoldigingen van meewerkende echtgenoten/ wettelijk samenwonenden (vak XX):
  • 1 = nee
  • 2 = ja
  1491/2491 Belastingverhoging in geval van fictieve aanslag: totale belastingsom en federale verhogingen (verhogingen van voorafbetalingen, verlaging federale verminderingen)
  1493 Belastingverhoging in geval van fictieve aanslag: belastbare inkomsten
  1530/2530 Aantal kinderen ten laste voor wie een onderhoudsuitkering wordt betaald door de andere partner
  1531/2531 Aantal gehandicapte kinderen ten laste voor wie een onderhoudsuitkering wordt betaald door de andere partner
  1538/2538 Aantal kinderen ten last minder dan 3 jaar voor wie een onderhoudsuitkering wordt betaald door de andere partner
  1539/2539 Aantal gehandicapte kinderen ten laste minder dan 3 jaar voor wie een onderhoudsuitkering wordt betaald door de andere partner
  1541/2541 Saldo van overdracht van 120 vrijwillige overuren Covid in 2020 gepresteerd die nog niet zijn vrijgesteld in het aanslagjaar 2021, noch in het aanslagjaar 2022
  1542/2542 Saldo van overdracht van 120 vrijwillige overuren Covid in 2021 gepresteerd die nog niet zijn vrijgesteld in het aanslagjaar 2022
  1571/2571 Voorafbetalingen 1ste kwartaal
  1572/2572 Voorafbetalingen 2de kwartaal
  1573/2573 Voorafbetalingen 3de kwartaal
  1574/2574 Voorafbetalingen 4de kwartaal
  1585/2585 Bijzondere bijdrage energie: inkomensgrens - aanslagjaar 2023
  1586/2586 Bijzondere bijdrage energie: netto inkomen - aanslagjaar 2023
  1587/2587 Bijzondere bijdrage energie: totale netto inkomen - aanslagjaar 2023
  1588/2588 Bijzondere bijdrage energie: referentie gemiddelde aanslagvoet x 1,5
  1591/2591 Vrijgestelde tegemoetkomingen Covid
  1596/2596 Vrijgestelde tegemoetkomingen Covid: terugvordering
  1597/2597 Vrijgestelde tegemoetkomingen energiecrisis
  1598/2598 Vrijgestelde tegemoetkomingen energiecrisis: terugvordering
  1619/2619 In geval van aangegeven bedrijfswinst (vak XVII) : forfaitaire grondslag van aanslag:
  • 1 = nee
  • 2 = ja
  1623/2623 In geval van aangegeven bedrijfswinst (vak XVII): inkomsten (aanvullend) volgens tekenen en indiciën
  1624/2624 In geval van aangegeven bedrijfswinst (vak XVII): minimum inkomen volgens artikel 182 KB/WIB 92
  1629/2629 In geval van aangegeven bedrijfswinst (vak XVII): minimum belastbare winst volgens artikel 342, §3, WIB 92
  1665/2665 In geval van aangegeven baten van vrije beroepen (vak XVIII): aanvullende inkomsten volgens tekenen en indiciën
  1677/2677 In geval van aangegeven baten van vrije beroepen (vak XVIII): minimum belastbare baten volgens artikel 342, §3, WIB 92
  1761/2761 Bijzondere bijdrage energie: ontvangen bedrag energiepremie
  1765/2765 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid als zelfstandige
 • Welke administratieve codes kunnen voorkomen in mijn belastingberekening als ik meerdere aanslagen heb gekregen?

  Naaste de hoofdcodes kunt u in uw belastingberekening volgende specifieke codes terugvinden die betrekking hebben op uw eerste belastingheffing, genaamd aanvankelijk aanslag.

  Interne code in geval van aanvankelijk aanslag Betekenis
  1481 Kohierartikelnummer
  1482 Federale belasting: positieve belasting of gelijk aan nul
  1483 Federale belasting: negatieve belasting
  1484 Belastingverhoging
  1485 Voorfinanciering (voorheffingen en voorafbetalingen)
  1487 Gemeentebelasting
  1489 In te kohieren teruggave
  1490 Belasting niet-inwoners: gewest van aanslag
  1495 Terugbetaalbare voorheffingen
  1496 Niet terugbetaalbare voorheffingen
  1502 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid: positief saldo
  1503 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid: negatief saldo
  1504/2504 Aandelen in de belasting: positief saldo of nul
  1505/2505 Aandelen in de belasting: negatief saldo
  1506 Bijzondere bijdrage energie
  1545/2545 Behoud van de belastingverhoging (bedrag)
  1576/2576 Voorafbetalingen 1ste kwartaal
  1577/2577 Voorafbetalingen 2de kwartaal
  1578/2578 Voorafbetalingen 3de kwartaal
  1579/2579 Voorafbetalingen 4de kwartaal
  1983 Refertenummer van het bezwaar
  3506 Belasting niet-inwoners - referentiebelasting: positief of nul
  3507 Belasting niet-inwoners - referentiebelasting: negatief
  3482 Gewestelijke belasting: positieve belasting of nul
  3483 Gewestelijke belasting: negatieve belasting