Beroepsinkomen

Beroepsinkomen

 • Wat is een beroepsinkomen?

  Een beroepsinkomen kan bestaan uit bezoldigingen (loon, vergoeding voor uw woon-werkverkeer, voordelen alle aard …) en/of vervangingsinkomsten (pensioenen, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen…).

 • Hoe weet ik welke beroepsinkomsten ik moet aangeven?

  Uw werkgever of de organisatie die het vervangingsinkomen uitbetaalt, zullen u tussen begin februari en eind april van het jaar na het jaar waarin u het inkomen heeft gekregen, een fiche bezorgen met de inkomsten die u moet aangeven.

 • Hoe geef ik een beroepsinkomen aan in de belastingaangifte?

  Uw beroepsinkomen vermeldt u in het vak IV van uw belastingaangifte. Daarvoor neemt u de bedragen die op uw fiscale fiches staan over bij dezelfde codes op uw aangifte.

  Als u Tax-on-Web gebruikt, zullen uw inkomsten al vooraf ingevuld zijn. Uw werkgever heeft uw loonfiches immers ook op elektronische manier aan de administratie bezorgd.

 • Welke kosten kan ik aftrekken van mijn beroepsinkomen?

  Om het netto belastbaar beroepsinkomen te berekenen, moet u uw “beroepskosten” aftrekken. Daarvoor heeft u twee mogelijkheden: de forfaitaire kosten of de werkelijke kosten.

  Forfaitaire kosten

  Als u in uw aangifte geen kosten vermeldt, geniet u automatisch de forfaitaire kosten. Het bedrag van die forfaitaire kosten is afhankelijk van de grootte van uw inkomen:             

  Aanslagjaar 2018 - inkomsten 2017

  Inkomsten Forfaitair kostenpercentage
  Van 0,01 tot 5.710 euro 28,7%
  Van 5.710 tot 11.340 euro 10%
  Van 11.340 tot 18.880 euro 5%
  Vanaf 18.880 euro 3%
   
  De forfaitaire beroepskosten bedragen maximum 4.320 euro.

  Voor bedrijfsleiders worden de forfaitaire kosten berekend door een percentage van 3% toe te passen op het volledige beroepsinkomen en dat met een maximum van 2.440 euro voor aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017).

  Werkelijke kosten

  Als de effectieve kosten die u heeft gedaan hoger zijn dan de forfaitaire kosten, kunt u opteren voor de aftrek van uw werkelijke kosten. U moet dan wel bewijzen dat u die kosten werkelijk gedaan heeft en dat u ze ook zelf betaald heeft.

  Vermeld dan alle kosten die u gedaan heeft om uw beroepsinkomen te kunnen krijgen:

  Bijvoorbeeld:

  • kosten voor de verplaatsing van uw woonplaats naar uw werkplaats
  • kosten voor de inrichting van een bureau in uw woning
  • kosten voor pc, telefoon en internet die u gebruikt voor uw beroep
  • kosten voor de aankoop van beroepsliteratuur
  • …        

  Opgelet!

  Als u een vergoeding voor transportkosten krijgt van uw werkgever dan moet u die aangeven in uw aangifte in code 1254/2254. De vergoeding voor openbaar vervoer is helemaal vrijgesteld van belastingen. De vergoeding voor andere vervoermiddelen is vrijgesteld tot 380 euro.

  Als u uw werkelijke kosten bewijst, zijn die vergoedingen niet meer vrijgesteld. Ze worden dan samen met uw inkomen belast.

  Om te weten wat voor u de beste optie is, kunt u een simulatie maken in Tax-on-Web of TaxCalc.

 • Hoe wordt een voordeel dat ik van mijn werkgever krijg belast (auto, gsm, laptop …)?

  Als u van uw werkgever, naast uw loon, een gratis voordeel of een voordeel tegen een lagere prijs krijgt, moet u in de meeste gevallen belasting betalen op de waarde van dat voordeel.

  Meer informatie