Werkloosheidsuitkeringen en belastingen

Werkloosheidsuitkeringen en belastingen

 • Worden de uitkeringen 'tijdelijke werkloosheid' als gevolg van de coronacrisis op fiscaal vlak anders behandeld dan de al bestaande uitkeringen?

  Nee. De bestaande fiscale bepalingen laten niet toe om een onderscheid te maken tussen uitkeringen als gevolg van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis en andere werkloosheidsuitkeringen.

 • Zijn de werkloosheidsuitkeringen en de eventuele aanvullende vergoedingen die ik door tijdelijke werkloosheid ontvang, belastbaar?

  Ja. Deze werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen zijn in de inkomstenbelasting belastbaar tegen de gewone belastingtarieven (namelijk tegen het progressief tarief, wat betekent dat de tarieven stijgen naarmate uw inkomen toeneemt).

 • Komen deze werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen in aanmerking voor een belastingvermindering?

  In principe wel. De toepassing van een belastingvermindering op deze vergoedingen en het bedrag ervan zijn evenwel afhankelijk van een aantal factoren.

 • Welke factoren beïnvloeden het bedrag van de belastingvermindering?

  Wanneer u voor het jaar 2020 naast die vergoedingen door tijdelijke werkloosheid ook nog bezoldigingen als werknemer of andere inkomsten hebt ontvangen (bijvoorbeeld onroerende inkomsten), wordt het bedrag van de belastingvermindering beperkt.

 • Wat is het maximumbedrag van de belastingvermindering?

  De berekening van de belastingvermindering is technisch complex. Zo bestaat die vermindering uit twee delen: een basisvermindering en eventueel nog een bijkomende vermindering. Wanneer u voor het inkomstenjaar 2020 bijvoorbeeld ook nog bezoldigingen als werknemer hebt verkregen, dan kan u alleen aanspraak maken op de basisvermindering. Die bedraagt in principe maximaal 1.828,41 euro, maar wordt afgebouwd in functie van uw andere inkomsten.

 • Kan het zijn dat de belastingvermindering in mijn geval slechts een fractie van het maximumbedrag van 1.828,41 euro bedraagt of zelfs gelijk is aan nul?

  Dat is inderdaad mogelijk.

  Wanneer uw werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding slechts een klein deel bedragen van het totale bedrag van uw belastbare inkomsten (beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten, diverse inkomsten), dan zal de belastingvermindering slechts zeer beperkt of zelfs nul zijn.

  De belastingvermindering is bijvoorbeeld gelijk aan nul wanneer u gedurende het inkomstenjaar 2020 een belastbaar inkomen hebt gehad van 29.600 euro of meer.

 • Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op die werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen?

  Deze werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen worden onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing tegen het tarief van 26,75 %. Die bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen. U ontvangt dus het bedrag van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding, verminderd met de bedrijfsvoorheffing.

 • Is de bedrijfsvoorheffing gelijk aan de eindbelasting?

  Neen, de bedrijfsvoorheffing is slechts een voorafname van de definitief verschuldigde inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend. Het is dus niet zo dat het tarief van de bedrijfsvoorheffing volledig overeenstemt met het belastingtarief dat uiteindelijk op die vergoedingen zal worden toegepast.

 • Wanneer kan ik zicht krijgen op mijn belastingtoestand voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021?

  In mei 2021 kunt u een berekening voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021, uitvoeren via Taxcalc.