Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belastingtarieven

Belastingtarieven

 • Wat zijn de belastingtarieven voor een Belgisch rijksinwoner?

  De personenbelasting kent progressieve belastingtarieven. Dat wil zeggen dat het tarief van de belasting stijgt naarmate het inkomen groter wordt. De personenbelasting wordt berekend op alle belastbare inkomsten, zelfs als sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of verkregen.

  De progressieve belastingtarieven zijn:

  Inkomensschijf
  aj. 2024, ink. 2023
  Tarief belasting Inkomensschijf
  aj. 2025, ink. 2024
  Schijf 1 Van 0,01 euro tot 15.200 euro 25 % Van 0,01 euro tot 15.820 euro
  Schijf 2 Van 15.200 euro tot 26.830 euro 40 % Van 15.820 euro tot 27.920 euro
  Schijf 3 Van 26.830 euro tot 46.440 euro 45 % Van 27.920 euro tot 48.320 euro
  Schijf 4 Meer dan 46.440 euro 50 % Meer dan 48.320 euro

  Voorbeeld (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023):
  Pieter, een Belgisch rijksinwoner zonder personen ten laste, ontvangt een belastbaar inkomen van 38.000 euro.
  Berekening van zijn basisbelasting:

  • 25 % op 15.200 = 3800 euro
  • 40 % op (26.830 – 15.200) = 4.652 euro
  • 45 % op (38.000 – 26.830) = 5.026,50 euro

  De basisbelasting bedraagt 13.478,50 euro (= 3.800 + 4.652 + 5.026,50).
  Deze basisbelasting wordt vervolgens verminderd met de belastingvermindering voor ‘belastingvrije som’ en andere belastingverminderingen.

  Iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, heeft immers recht op een ‘belastingvrije som’. Dat betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt. De belastingvrije som bedraagt 10.160 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023) (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 10.570 euro). Deze belastingvrije som kan verhogen naargelang de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor kinderen ten laste).

  In het voorbeeld hierboven bedraagt de belastingvermindering voor de belastingvrije som: 10.160 x 25 % = 2.540 euro.
  Na verrekening van deze belastingvermindering bedraagt de verschuldigde belasting bijgevolg nog: 13.478,50 – 2.540 = 10.938,50 euro.

  Verder wordt de belasting nog verminderd:

  • voor bepaalde inkomsten (bijvoorbeeld voor buitenlandse inkomsten, pensioenen en vervangingsinkomsten…).
  • voor bepaalde uitgaven (bijvoorbeeld voor kinderoppas, pensioensparen…).

  Sommige inkomsten worden niet aan deze progressieve tarieven belast en worden belast aan afzonderlijke tarieven (bijvoorbeeld bepaalde kapitalen van aanvullende pensioenen).

 • Wat zijn de belastingtarieven voor een niet-rijksinwoner?

  Net als in de personenbelasting, kent de belasting van niet-rijksinwoners progressieve belastingtarieven. Dat wil zeggen dat het tarief van de belasting stijgt naarmate het inkomen groter wordt. De belasting van niet-inwoners wordt alleen berekend op de inkomsten die in België werden behaald of verkregen.

  De progressieve belastingtarieven zijn:

  Inkomensschijf
  aj. 2024, ink. 2023
  Tarief belasting Inkomensschijf
  aj. 2025, ink. 2024
  Schijf 1 Van 0,01 euro tot 15.200 euro 25 % Van 0,01 euro tot 15.820 euro
  Schijf 2 Van 15.200 euro tot 26.830 euro 40 % Van 15.820 euro tot 27.920 euro
  Schijf 3 Van 26.830 euro tot 46.440 euro 45 % Van 27.920 euro tot 48.320 euro
  Schijf 4 Meer dan 46.440 euro 50 % Meer dan 48.320 euro

  Voorbeeld inkomsten (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023):
  Een niet-rijksinwoner heeft in België een belastbaar inkomen van 10.000 euro. Daarnaast heeft hij nog buitenlandse inkomsten.
  Zijn basisbelasting is 2.500 euro (10.000 x 25%).

  Sommige inkomsten worden niet aan deze progressieve tarieven belast en worden belast aan afzonderlijke tarieven (vb. bepaalde kapitalen van aanvullende pensioenen).
  Wanneer de in België belastbare beroepsinkomsten tenminste 75% bedragen van de totale beroepsinkomsten (zowel de Belgische als de buitenlandse beroepsinkomsten), dan heeft een niet-rijksinwoner recht op een ‘belastingvrije som’. Dat betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt. De belastingvrije som bedraagt 10.160 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 10.570 euro). Deze belastingvrije som kan verhogen naargelang de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor kinderen ten laste).

  Verder wordt de belasting nog verminderd

  • voor bepaalde inkomsten (bijvoorbeeld voor pensioenen en vervangingsinkomsten)
  • voor bepaalde uitgaven (bijvoorbeeld voor kinderoppas, pensioensparen…)

  Voor heel wat belastingvoordelen geldt eveneens als voorwaarde dat de in België belastbare beroepsinkomsten ten minste 75% moeten bedragen van de totale beroepsinkomsten.