Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Forfaitaire vergoedingen voor amateurkunstenaars

Ontvangt u als amateurkunstenaar forfaitaire vergoedingen voor artistieke prestaties voor rekening van een opdrachtgever? Die vergoedingen zijn vrijgesteld van belasting als aan de voorwaarden is voldaan.
 

Wijzigingen vanaf 1 januari 2024

Voor prestaties verricht vanaf 1 januari 2024 gelden er nieuwe voorwaarden omtrent deze vergoedingen.

De belangrijkste wijzigingen:

  • De vergoeding is beperkt tot 77,22 euro* (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2024) per dag, voor maximaal 30 dagen.
  • Dit bedrag kan worden verhoogd met een vergoeding van 22,06 euro* (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2024) voor reiskosten.
  • Kunstenaars en opdrachtgevers moeten zich registreren bij de onlinedienst Working in the Arts (RSZ).

* zie Belgisch Staatsblad van 19.01.2024


Wettelijke basis

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 :  

  • art. 38, §1, 23°
  • art. 38, §4 
  • art. 97, §2 
  • art. 178, §4