Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Beroepsinkomen

Beroepsinkomen

 • Wat is een beroepsinkomen?

  Een beroepsinkomen, bedoeld in deel 1, kan bestaan uit gewone bezoldigingen (loon, vergoeding voor uw woon-werkverkeer, voordelen alle aard …), vervangingsinkomsten (brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen…) en/of pensioenen.

 • Hoe weet ik welke beroepsinkomsten ik moet aangeven?

  Uw werkgever of de organisatie die het vervangingsinkomen uitbetaalt, zullen u tussen begin februari en eind april van het jaar na het jaar waarin u het inkomen heeft gekregen, een fiche bezorgen met de inkomsten die u moet aangeven.

 • Hoe geef ik een beroepsinkomen aan in de belastingaangifte?

  Bezoldigingen en vervangingsinkomsten vermeldt u in vak IV van uw belastingaangifte en pensioenen in vak V van de aangifte. Daarvoor neemt u de bedragen die op uw fiscale fiches staan over bij dezelfde codes op uw aangifte.

  Als u Tax-on-Web gebruikt, zullen uw inkomsten al vooraf ingevuld zijn. Uw werkgever heeft uw loonfiches immers ook op elektronische manier aan de administratie bezorgd.

 • Welke kosten kan ik aftrekken van mijn beroepsinkomen?

  De gewone bezoldigingen worden verminderd met de beroepskosten. Daarvoor heeft u twee mogelijkheden: de forfaitaire kosten of de werkelijke kosten.

  Forfaitaire kosten

  Als u in uw aangifte geen kosten vermeldt, geniet u automatisch de forfaitaire kosten.              

  • Voor werknemers worden de forfaitaire kosten berekend door een percentage van 30% toe te passen op het volledige beroepsinkomen en dat met een maximum van 5.520 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 5.750 euro).
  • Voor bedrijfsleiders worden de forfaitaire kosten berekend door een percentage van 3% toe te passen op het volledige beroepsinkomen en dat met een maximum van 2.910 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 3.030 euro).
  • Voor de bezoldigingen van de meewerkende echtgenoot worden forfaitaire kosten toegekend ten bedrage van 5%, met een maximum van 4.850 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 5.050 euro).

  Werkelijke kosten

  Als de effectieve kosten die u heeft gedaan hoger zijn dan de forfaitaire kosten, kunt u opteren voor de aftrek van uw werkelijke kosten. U moet dan wel bewijzen dat u die kosten werkelijk gedaan heeft en dat u ze ook zelf betaald heeft. De werkelijke beroepskosten met betrekking tot uw gewone bezoldigingen moet u vermelden in de daarvoor voorzien rubriek in vak IV van de aangifte in de personenbelasting.

  Vermeld dan alle kosten die u gedaan heeft om uw beroepsinkomen te kunnen krijgen:

  Bijvoorbeeld:

  • kosten voor de verplaatsing van uw woonplaats naar uw werkplaats
  • kosten voor de inrichting van een bureau in uw woning
  • kosten voor pc, telefoon en internet die u gebruikt voor uw beroep
  • kosten voor de aankoop van beroepsliteratuur
  • …        

  Opgelet!

  Als u een vergoeding voor transportkosten krijgt van uw werkgever dan moet u die aangeven in uw aangifte in code 1254/2254. De vergoeding voor openbaar vervoer is helemaal vrijgesteld van belastingen. De vergoeding voor andere vervoermiddelen is vrijgesteld tot 470 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 490 euro).

  Als u uw werkelijke kosten bewijst, zijn die vergoedingen niet meer vrijgesteld. Ze worden dan samen met uw inkomen belast.

  Om te weten wat voor u de beste optie is, kunt u een simulatie maken in Tax-on-Web of TaxCalc.

 • Hoe wordt een voordeel dat ik van mijn werkgever krijg belast (auto, gsm, laptop …)?

  Als u van uw werkgever, naast uw loon, een gratis voordeel of een voordeel tegen een lagere prijs krijgt, moet u in de meeste gevallen belasting betalen op de waarde van dat voordeel.

  Meer informatie