Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inkomsten als influencer

Een influencer is een persoon die via sociale media diensten of producten aanbeveelt. Bedrijven doen beroep op ‘influencer marketing’ als alternatief kanaal om hun diensten of producten te promoten. Influencers ontvangen vaak producten als vergoeding voor hun aanbeveling, of ze worden ervoor betaald in geld.

Voor deze activiteiten binnen de ‘influencer marketing’ ben je als influencer belastingplichtig.

Inkomsten als influencer

 • Moet ik als influencer een btw-nummer hebben?

  Als je ‘geregeld’ op zelfstandige basis promotionele dienstprestaties verricht ben je btw-plichtig.

  ‘Geregeld’ betekent dat het niet éénmalig is, maar dat je bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks berichten van promotionele aard post waarvoor je vergoed wordt.

  Je moet je dan in principe ook registreren als btw-plichtige. Je moet facturen opmaken, btw aanrekenen en doorstorten aan de FOD Financiën en elke maand een btw-aangifte indienen.

  Je kan eventueel opteren voor de vrijstellingsregeling als je jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 25.000 euro. Je moet dan geen btw aanrekenen en storten en geen btw-aangiften indienen, maar je hebt ook geen recht op btw-aftrek. Maar ook in dat geval moet je je registreren als btw-plichtige.

 • Moet ik als influencer ook iets aangeven in de aangifte in de personenbelasting?

  Ook voor de personenbelasting is het verrichten van deze promotionele dienstprestaties een belastbare activiteit. Het feit dat bedrijven je producten aanbieden of je betalen voor de promotie van hun producten is een gevolg van je populariteit op sociale media en gebeurt dus in het kader van die rol.

  De inkomsten uit promotionele dienstprestaties zijn belastbaar en je moet ze aangeven in je belastingaangifte, in principe als beroepsinkomen. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen die inkomsten als divers inkomen beschouwd worden.

  Beroepsinkomen of divers inkomen?

  Beroepsinkomen

  In de meeste gevallen zullen deze inkomsten als een beroepsinkomen beschouwd worden.

  Je geeft ze dan aan in het deel 2 van de belastingaangifte onder ‘Baten’ (vak XVIII, code 1650/2650). Ze worden na aftrek van de beroepskosten belast aan het progressief tarief.

  Er zijn een aantal feitelijke omstandigheden die de kwalificatie als beroepsinkomen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld:

  • Als je in geld betaald wordt, zal dat in de regel gebeuren omdat je veel volgers hebt en dus ook veel posts plaatst. Je hebt dan echt een rol als influencer en wordt in die hoedanigheid ook gecontacteerd voor commerciële doeleinden.
  • Als je opdrachten krijgt via een agentschap of tussenpersoon, dan ben je duidelijk georganiseerd voor het verrichten van beroepsactiviteiten.

  Divers inkomen

  Als het eerder gaat om occasionele inkomsten, zonder dat je daarvoor een ‘organisatie’ opgezet hebt, kunnen deze inkomsten gekwalificeerd worden als een divers inkomen. Je geeft ze dan aan in het deel 2 van de belastingaangifte onder vak XV ('Diverse inkomsten'), code 1200/2200 ('Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten'). Ze worden dan in principe afzonderlijk belast aan 33 % na aftrek van eventuele kosten.

  Zijn ook producten en diensten die ik krijg belastbaar?

  Producten of diensten die je als influencer ontvangt in ruil voor de geleverde reclamediensten zijn ook belastbaar. Het belastbaar bedrag is de normale aankoopwaarde die het goed of de dienst heeft. En dat bedrag vermeld je dan in je belastingaangifte als beroepsinkomen of divers inkomen.

  Wat als ik ongevraagd producten of diensten krijgt en er geen promotie voor maak?

  Ook de waarde van die producten is in principe belastbaar (als beroepsinkomen of als divers inkomen) omdat je ze krijgt in je hoedanigheid als influencer.

 • Ik ben minderjarig. Moet ik dan ook belasting betalen op mijn inkomsten als influencer?

  Ja, ook al ben je minderjarig, als je netto meer verdient dan de belastingvrije som (10.160 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023), dan moet je daar belasting op betalen. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 10.570 euro).

  Je moet in elk geval een belastingaangifte indienen. Als je jonger bent dan 18 jaar krijg je niet automatisch een aangifte. Je moet er dan zelf één aanvragen bij je belastingkantoor.

  Kijk voor meer info ook eens op mijneersteaangifte.be.

 • Als ik een inkomen heb als influencer, kunnen mijn ouders mij dan nog ten laste nemen in hun belastingaangifte?

  Als je een eigen inkomen hebt, kan het zijn dat, ook al woon je nog bij je ouders, zij je niet meer ten laste kunnen nemen. Dat kan immers niet meer als je een bepaald eigen inkomen hebt. Dat noemen we de nettobestaansmiddelen. Je ouders verliezen dan het belastingvoordeel voor ‘kind ten laste’.