Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Huurinkomsten

Huurinkomsten - onroerend inkomen

 • Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik verhuur aan een particulier (die het niet voor zijn beroep gebruikt). Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

  U moet het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen vermelden naast de code 1106/2106.

  Het belastbaar onroerend inkomen is het geïndexeerde kadastraal inkomen (indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2022: 1,9084), verhoogd met 40 %. (Inkomsten 2023: 2,0915).

 • Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik verhuur aan een particulier die het (gedeeltelijk) voor zijn beroep gebruikt. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

  Als uw huurder (natuurlijk persoon) slechts een gedeelte van het verhuurde onroerend goed gebruikt voor zijn beroep, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de volgende mogelijkheden:

  1ste mogelijkheid: er is geen geregistreerde huurovereenkomst of er is een geregistreerde huurovereenkomst, maar die vermeldt slechts een globaal huurbedrag (geen onderscheid tussen het beroepsgedeelte en het privégedeelte van de huur).

  In dit geval moet u aangeven:

  • het totale niet-geïndexeerde kadastraal inkomen naast code 1109/2109
  • de totale brutohuur en huurvoordelen van 2022 naast code 1110/2110  

  2de mogelijkheid: er is een geregistreerde huurovereenkomst die het beroepsgedeelte en het privégedeelte van de huur en de huurvoordelen apart vermeldt.

  In dit geval moet u aangeven:

  • het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het woongedeelte naast code 1106/2106
  • het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het deel gebruikt voor de beroepsactiviteit naast code 1109/2109
  • de huur en de huurvoordelen van 2022 van het deel dat voor de beroepsactiviteit wordt gebruikt naast code 1110/2110