Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Een afbetalingsplan vragen voor mijn belastingen

U moet uw belastingen of andere taksen betalen maar het is onmogelijk voor u om deze betaling te vereffenen tegen de gevraagde datum? Dan kunt u bij de FOD Financiën een 'afbetalingsplan' vragen. Dit wil zeggen dat u voor de betaling van uw belastingen, eventueel in meerdere keren, een termijn kunt vragen (maximum 12 maanden).

U kunt deze termijn het makkelijkst en het snelst vragen via MyMinfin.
 

Welke termijn kan ik vragen voor de betaling van mijn belastingen?

U kunt een maximale termijn van 12 maanden vragen. Voor de betaling kunt u vragen:

 • om het bedrag in één keer te betalen, op de door u gewenste datum,
 • om het bedrag in meerdere keren te betalen, op de door u gewenste data (bijvoorbeeld maandelijks). U kunt telkens hetzelfde bedrag betalen of verschillende bedragen.

We raden u aan om een maximale termijn te vragen van 4 maanden. Zo zal uw aanvraag makkelijker worden aanvaard.
 

Wanneer kan ik voor mijn belastingen een betalingstermijn vragen?

Dien uw aanvraag zo snel mogelijk in nadat u van de FOD Financiën het betalingsbericht hebt ontvangen. Doe dit bij voorkeur vóór de vervaldatum (= de datum vermeld op het bericht) om nalatigheidsinteresten en bijkomende kosten te vermijden.
 

Hoe kan ik voor mijn belastingen een betalingstermijn vragen?

Via MyMinfin

Dit is de snelste en makkelijkste manier om uw aanvraag in te dienen.

 • Ga naar MyMinfin.be.
 • U aanmelden in de toepassing doet u:
 • Klik op 'Mijn betalingen en terugbetalingen', vervolgens op 'Aanvragen van een afbetalingsplan'.

Per e-mail of per post

Vul het  aanvraagformulier (PDF, 634.03 KB) in, dateer het formulier en onderteken het.

Stuur het formulier naar één van onze Infocenters (de gegevens van het Infocenter staan ook op uw betalingsbericht).

Ter plaatse in onze Infocenters

Ga tussen 9 uur en 12 uur langs bij één van onze Infocenters (de gegevens van het Infocenter staan ook op uw betalingsbericht). Neem uw identiteitskaart mee.
 

Zal mijn aanvraag automatisch worden aanvaard?

We kunnen uw aanvraag makkelijker aanvaarden wanneer:

 • u een maximale termijn vraagt van 4 maanden, en
 • u uw aanvraag tijdig hebt gedaan, dit wil zeggen uiterlijk op de vervaldatum, en
 • u geen andere schulden hebt bij de FOD Financiën (dit wil zeggen geen andere belastingen of taksen die u nog niet betaalde terwijl de vervaldatum is overschreden).

We zullen uw dossier moeten onderzoeken en rekening moeten houden met uw betaalcapaciteit wanneer:

 • u een termijn vraagt van meer dan 4 maanden, of
 • u uw aanvraag niet tijdig hebt gedaan, dit wil zeggen na de vervaldatum, of
 • u andere schulden hebt bij de FOD Financiën (dit wil zeggen andere belastingen of taksen die u nog niet betaalde terwijl de vervaldatum is overschreden).

In bepaalde gevallen kunnen we de door u gevraagde termijn verkorten of uw aanvraag weigeren.
 

Wat kan ik doen wanneer mijn aanvraag werd geweigerd of wanneer ik niet kan betalen binnen een termijn van 12 maanden?

Voor grote betalingsmoeilijkheden, bestaan er andere oplossingen.