Betalen

Belastingen betalen

 1. Krijg ik belastingen terug of zal ik moeten bijbetalen?

  Als u Tax-on-web gebruikt kunt u onmiddellijk een schatting van het bedrag van uw belasting krijgen.

  U kunt die schatting ook anoniem krijgen via Tax-calc.

  Uw aanslagbiljet bevat altijd het bedrag dat u zal moeten betalen of dat u zal terugkrijgen.

  Terug
 2. Op welk rekeningnummer moet ik betalen?

  U vindt het rekeningnummer op uw aanslagbiljet. U kunt enkel op dit rekeningnummer gebruiken voor uw betaling.

  U kan ons op volgende manieren betalen:

  • via een overschrijving op de rekening van het team invordering
  • met een bankkaart (Bancontact-Mister Cash) (enkel in het infocenter in Brussel)
  • aan de gerechtsdeurwaarder wanneer een vervolging werd ingesteld (opgelet, er zijn bijkomende kosten)
  Terug
 3. Welke mededeling moet ik gebruiken?

  U moet steeds uw gestructureerde mededeling gebruiken bij de betaling van uw belastingen.

  Deze gestructureerde mededeling maakt de automatische verwerking van uw betaling mogelijk. Hierdoor kunnen wij u een snelle bijwerking van uw situatie verzekeren.

  Wij vragen u geen vrije mededeling te gebruiken.

  Terug
 4. Hoe kan ik een afbetalingsplan krijgen?

  Alleen de ontvanger kan u een afbetalingsplan toestaan. Het is een gunstmaatregel.

  Hoe?

  • Bij voorkeur via MyMinfin (Portaal burger – mijn betalingen en terugbetalingen – fiscale balans - detail). Dit is de snelste manier.
  • Via  dit formulier (PDF, 54.28 KB) voor aanvraag van een afbetalingsplan voor personenbelasting (PB).
   • U stuurt dit naar het bevoegde team (de gegevens vindt u op uw aanslagbiljet of aanmaning), bij voorkeur VOOR de vervaldag van uw belasting (u vindt die datum ook terug op uw aanslagbiljet of aanmaning).

  Opgelet!

  1. U kunt enkel een afbetalingsplan krijgen voor de belastingen waarvoor u een aanvraag indiende.
  2. Als uw ontvanger akkoord gaat met het afbetalingsplan, leef dan de betalingsvoorwaarden op de voet na.
  3. Zelfs als u een afbetalingsplan heeft gekregen, moet u nalatigheidsinteresten betalen.

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vrijstelling van de nalatigheidsinteresten bekomen.

  Terug
 5. Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen?

  Als u betaalt na de vervaldag van uw schuld, moet u nalatigheidsinteresten betalen. U betaalt geen interesten als deze niet meer dan 5 euro per maand bedragen.

  De jaarlijkse rentevoet is momenteel 7%.

  De interest wordt per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

  Voorbeeld: u moet 1.500 euro belastingen betalen voor 16 maart 2016. U betaalt deze pas op 20 september 2016. Dan moet u nalatigheidsinteresten betalen vanaf april tot en met september (6 maanden).

  Het bedrag is ((1.500 euro x 7%)/12) x 6 maanden = 52,50 euro

  Terug
 6. Wat kan ik doen als de ontvanger mij een afbetalingsplan weigert?

  Als de ontvanger u een afbetalingplan weigert, dan moet hij u uitleggen waarom hij dat doet.

  De rechtbanken kunnen u geen betalingsfaciliteiten toekennen en mogen niet tussenkomen in de beslissing van de ontvanger.

  U kunt, indien u het niet eens bent met de beslissing van de ontvanger, wel contact opnemen met de fiscale bemiddelingsdienst. Deze dienst kan eventueel de problemen die u heeft met uw ontvanger oplossen. Opgelet, het is geen beroep tegen zijn beslissing.

  Fiscale bemiddelingsdienst
  Koning Albert II-laan 33 bus 46
  1030 Schaarbeek
  Tel.:0257 623 60
  Fax: 0257 980 57
  E-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be
  Terug
 7. Hoe vraag ik een vrijstelling van nalatigheidsinteresten?

  De Gewestelijke directeur invordering kan beslissen een vrijstelling van nalatigheidsinteresten toe te kennen.

  Dit is een gunstmaatregel voor personen met ernstige financiële moeilijkheden.

  De Gewestelijke directeur kan in zijn beslissing bepaalde voorwaarden stellen, zoals de naleving van een afbetalingsplan voor uw fiscale schuld.

  U kunt een vrijstelling per brief aan de Gewestelijke directeur vragen. Vermeld hierbij:

  • uw identiteit (naam, voornaam en adres)
  • de aard van de belasting (bijvoorbeeld personenbelasting, …)
  • uw team invordering
  • het artikelnummer van uw belasting (u vindt dit op uw aanslagbiljet of aanmaning)
  • een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand

  Als de Gewestelijke directeur u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten weigert, moet hij zijn beslissing motiveren. U kunt deze beslissing aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg.

  Terug
 8. Wat kan ik doen als ik niet in staat ben om op een duurzame wijze mijn belastingen te betalen?

  U kunt, in zeer uitzonderlijke gevallen, onbeperkt uitstel aanvragen. U vindt meer informatie via deze link.

  Terug