Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte in de belasting niet-inwoners

U hebt inkomsten in België (bijvoorbeeld een loon, een pensioen, huurinkomsten), en

 • u verblijft in het buitenland, of
 • u bent in België voor een beperkte periode (bijvoorbeeld voor het werk of studies).

U moet dan een 'aangifte in de belasting niet-inwoners' indienen.

Aangifte 2024 (inkomsten 2023)

 • U ontvangt uw aangifte per post tussen half september en begin oktober 2024.
 • Wilt u online aangifte doen (via Tax-on-web)? Dat kan vanaf half september 2024.
 • U moet uw aangifte uiterlijk 22 november 2024 indienen.

Hoe dien ik mijn aangifte online in?

Inloggen op MyMinfin als niet-inwoner
 

Is uw situatie veranderd?

Een wijziging melden
 

De aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen

 • Waarom heb ik een aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen? Moet ik deze aangifte indienen?

  Waarom heb ik een aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen?

  We hebben vastgesteld dat u (en eventueel ook uw partner) vorig jaar Belgische inkomsten had(den): bijvoorbeeld een salaris, een pensioen, huur, enz.

  Raadpleeg de toelichting (blz. 1 en 2) voor meer informatie over deze inkomsten.

  U moet dus een aangifte in de belasting niet-inwoners doen in België. U moet hierin alle Belgische en buitenlandse inkomsten vermelden die u vorig jaar ontvangen hebt. U moet uw buitenlandse inkomsten aangeven als u Belgische inkomsten hebt. U moet het aanslagbiljet van uw woonstaat bijvoegen.

  Zal ik belasting moeten betalen?

  Dit hangt af van uw inkomsten, uw situatie en het land waar u woont.

  In bepaalde gevallen worden de Belgische inkomsten vrijgesteld van belasting in België. Dit betekent dat, zelfs wanneer u een aangifte indient die inkomsten vermeldt, u geen belasting moet betalen.

  Nadat u uw aangifte hebt ingediend, zal u een ‘aanslagbiljet’ krijgen. Daarin staat of u al dan niet een belasting moet betalen (of dat u een bedrag zal worden terugbetaald).

  Ik had vorig jaar geen enkel Belgisch inkomen. Wat moet ik doen?

  Hebt u een aangifte ontvangen, maar denkt u dat u deze niet hoeft in te dienen in uw situatie?

  U moet niets doen: u moet geen contact met ons opnemen of ons de aangifte terugsturen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw bevoegde kantoor. We zullen uw situatie onderzoeken en u uitleggen wat u moet doen.

 • Wanneer zal ik de aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen?

  U kunt uw aangifte vanaf nu online indienen.

  De aangiften voor inkomsten 2023 zullen verstuurd worden tussen half september en begin oktober 2024.

 • Kan ik de aangifte (en de documenten over de aangifte) in een andere taal ontvangen?

  U woont in België

  Helaas kunnen we u de documenten niet in een andere taal opsturen. Dat is namelijk afhankelijk van de gemeente waar u woont.

  U kunt op deze site de documenten van de aangifte raadplegen in het Frans, het Nederlands en het Duits.

  U woont niet in België

  U kunt de documenten ontvangen in het Frans, het Nederlands of het Duits. Contacteer uw belastingkantoor als u de taal waarin u de documenten ontvangt wenst te wijzigen.

  Opgelet: zelfs als u nu de taalwijziging aanvraagt, moet u de aangifte gebruiken die u hebt ontvangen. We zullen u dit jaar geen andere aangifte opsturen.

  U kunt op deze site de documenten van de aangifte raadplegen in het Frans, het Nederlands en het Duits.

 • Toen ik in België woonde, kreeg ik een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Krijg ik dit ook voor de belasting niet-inwoners?

  Helaas kunnen we u voor de belasting niet-inwoners geen voorstel van vereenvoudigde aangifte sturen. We hebben namelijk op voorhand niet genoeg informatie over uw eventuele buitenlandse inkomsten.

  U moet dus online of op papier een aangifte invullen.

 • Ik heb de aangifte nog niet ontvangen. Wat kan ik doen?

  De aangiften worden verstuurd tussen half september en begin oktober 2023.

  Wilt u liever niet wachten? Uw aangifte is al online beschikbaar.

  Wilt u de papieren aangifte gebruiken maar hebt u die nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op vanaf 18 oktober 2023.

  We reageren niet op aanvragen die vóór 18 oktober binnenkomen.

De aangifte in de belasting niet-inwoners indienen

 • Wanneer moet ik de aangifte in de belasting niet-inwoners indienen?

  U moet uw aangifte uiterlijk 22 november 2024 indienen.

 • Hoe vul ik mijn aangifte in de belasting niet-inwoners correct in?

  Welke rubrieken moet u verplicht invullen? 

  U moet de volgende rubrieken invullen, ook als u geen inkomsten aan te geven hebt: 

  • Vak III, A, 1 - ‘Persoonlijke gegevens’: vul minstens één code in. 
  • Vak III, A, 5 - ‘Was u in België aan de sociale zekerheid onderworpen’: kruis code 1082/2082 (‘ja’) of code 1083/2083 (‘neen’) aan. 
  • Vak III, A, 6: kruis slechts één code aan (zie volgende vraag). 
  • Vak XIII - Inkomsten van buitenlandse oorsprong en de van Belgische oorsprong vrijgestelde inkomsten: vul in ieder geval minstens één code in.
   • Ontving u buitenlandse inkomsten? Om de verwerking van uw aangifte te vergemakkelijken, vragen wij u om de belastingaanslag voor deze inkomsten bij uw aangifte te voegen.
   • Hebt u geen inkomsten van buitenlandse oorsprong of van Belgische oorsprong vrijgestelde inkomsten hebt verkregen? Kruis dan code 1057/2057 aan.
     

  Hoe vult u vak III, A, 6 in? 

  Kruis slechts één van deze codes aan: 1093, 1094, 1095, 1073, 1078, 1079, 1080 of 1081. 

  diagram vak III, A, 6 invullen

  1. Maakten uw in België belastbare beroepsinkomsten vorig jaar minstens 75 % uit van al uw wereldwijde beroepsinkomsten (wereldwijd = alle Belgische en buitenlandse inkomsten)? 
   • Ja: zie vraag 2. 
   • Neen: zie vraag 4. 
     
  2. Was u vorig jaar inwoner van een ander land van de Europese Economische Ruimte dan België? 
   • Ja: zie vraag 3. 
   • Neen: kruis code 1073 aan.
     
  3. In welk gewest hebt u hoofdzakelijk gewerkt? 
   • in het Vlaamse Gewest: kruis code 1093 aan.
   • in het Waalse Gewest: kruis code 1094 aan.
   • in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: kruis code 1095 aan.
     
  4. In welk land was u vorig jaar een inwoner? 
   • Frankrijk: kruis code 1078 aan.
   • Nederland: kruis code 1079 aan.
   • Luxemburg: kruis code 1080 aan.
   • Ander land: kruis code 1081 aan.
     

  Woont u in Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland of het Verenigd Koninkrijk?

  Gebruik onze toepassing om te weten:

  • hoe u uw Belgische inkomsten (pensioen, loon en inkomsten uit onroerende goederen) moet aangeven
  • in welk land deze inkomsten worden belast.
 • Ik ben gepensioneerd. Hoe moet ik mijn Belgisch pensioen aangeven?

  U heeft een Belgisch pensioen en u woont in:

  U woont in een ander land en u wenst hierover informatie? Contacteer uw bevoegde kantoor.

 • Moet ik mijn Belgische onroerende goederen aangeven?

  Als niet-inwoner moet u uw Belgische onroerende goederen aangeven als:

  • u andere Belgische beroepsinkomsten hebt (loon, pensioen … ).
  • u geen andere Belgische beroepsinkomsten hebt, maar uw woning wordt verhuurd en het netto onroerend inkomen hoger is dan 2.500 euro per jaar (u mag de interesten van uw hypothecaire lening van dit bedrag aftrekken).

  Het netto onroerend inkomen wordt als volgt bepaald op basis van het kadastraal inkomen: kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) x indexatiecoëfficiënt x 1,4.
   

  Woont u in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland?

  Gebruik onze toepassing om te weten:

  • hoe u uw Belgische inkomsten (pensioen, loon en inkomsten uit onroerende goederen) moet aangeven,
  • in welk land deze inkomsten worden belast.
 • Kan ik voor het indienen van mijn aangifte in de belasting niet-inwoners een bijkomende termijn krijgen?

  U kunt geen bijkomende termijn aanvragen. Het is dus nutteloos om ons daarover te contacteren.

  U moet uw aangifte ten laatste op 22 november 2024 indienen.

 • Wat zijn de gevolgen als ik mijn aangifte in de belasting niet-inwoners niet indien binnen de vereiste termijn?

  In dat geval riskeert u een boete of een belastingverhoging.

  Bovendien kunnen we gebruikmaken van de procedure 'aanslag van ambtswege’. In dat geval beschikken we over een termijn van vier jaar om uw belasting te vestigen of te wijzigen.

  Ook als de termijn al is verstreken, geven we u de raad om uw aangifte alsnog (zo snel mogelijk) in te dienen. Indien u niet over een aangifteformulier beschikt contacteert u het bevoegde belastingkantoor.

Contact en documenten van de aangifte in de belasting niet-inwoners