Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte in de belasting niet-inwoners

U hebt inkomsten in België (bijvoorbeeld een loon, een pensioen, huurinkomsten), en

 • u verblijft in het buitenland, of
 • u bent in België voor een beperkte periode (bijvoorbeeld voor het werk of studies).

U moet dan een 'aangifte in de belasting niet-inwoners' indienen.

Specifieke informatie voor zelfstandigen (met btw-nummer)

Aangifte 2022

De indieningstermijn is afgelopen. U kunt nog steeds uw aangifte online indienen.

Hoe dien ik mijn aangifte online in?

Aangifte 2023

De aangifte in de belasting niet-inwoners voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) is beschikbaar vanaf midden september 2023.

De aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen

 • Waarom heb ik een aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen? Moet ik deze aangifte indienen?

  Waarom heb ik een aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen?

  We hebben vastgesteld dat u (en eventueel ook uw partner) in 2021 Belgische inkomsten had(den): bijvoorbeeld een salaris, een pensioen, huur, enz.

  Raadpleeg de toelichting (p. 1 en 2) voor meer informatie over deze inkomsten.

  U moet dus een aangifte in de belasting niet-inwoners doen in België. U moet hierin alle Belgische en buitenlandse inkomsten vermelden die u in 2021 ontvangen hebt. U moet uw buitenlandse inkomsten aangeven als u Belgische inkomsten hebt. U moet het aanslagbiljet van uw woonstaat bijvoegen.

  Zal ik belasting moeten betalen?

  Dit hangt af van uw inkomsten, uw situatie en het land waar u woont.

  In bepaalde gevallen worden de Belgische inkomsten vrijgesteld van belasting in België. Dit betekent dat, zelfs wanneer u een aangifte indient die inkomsten vermeldt, u geen belasting moet betalen.

  Nadat u uw aangifte hebt ingediend, zal u een ‘aanslagbiljet’ krijgen. Daarin staat of u al dan niet een belasting moet betalen (of dat u een bedrag zal worden terugbetaald).

  Ik heb geen enkel Belgisch inkomen in 2021. Wat moet ik doen?

  Hebt u een aangifte ontvangen, maar denkt u dat u deze niet hoeft in te dienen in uw situatie?

  We raden u toch aan om de aangifte in te dienen, samen met een bericht waarin u uw situatie uitlegt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw bevoegde kantoor. We zullen uw situatie onderzoeken en u uitleggen wat u moet doen.

 • Ik verlaat België, of ik kom me in België vestigen. Moet ik een aangifte in de belasting niet-inwoners indienen?

 • Wanneer zal ik de aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen?

  Voor de inkomsten 2022 ontvangt u in 2023 uw papieren aangifte vanaf oktober.

  In bepaalde gevallen kunt u uw aangifte eveneens online indienen via MyMinfin (Tax-on-web). In dat geval moet u niet wachten totdat u uw aangifte per post ontvangen hebt.

 • Kan ik de aangifte (en de documenten over de aangifte) in een andere taal ontvangen?

  U woont in België

  Helaas kunnen we u de documenten niet in een andere taal opsturen. Dat is namelijk afhankelijk van de gemeente waar u woont.

  U kunt op deze site de documenten van de aangifte raadplegen in het Frans, het Nederlands en het Duits.

  U woont niet in België

  U kunt de documenten ontvangen in het Frans, het Nederlands of het Duits. Contacteer uw belastingkantoor als u de taal waarin u de documenten ontvangt wenst te wijzigen.

  Opgelet: zelfs als u nu de taalwijziging aanvraagt, moet u de aangifte gebruiken die u hebt ontvangen. We zullen u dit jaar geen andere aangifte opsturen.

  U kunt op deze site de documenten van de aangifte raadplegen in het Frans, het Nederlands en het Duits.

De aangifte in de belasting niet-inwoners indienen

 • Wanneer moet ik de aangifte in de belasting niet-inwoners indienen?

  De aangifte in de belasting niet-inwoners voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) is beschikbaar vanaf midden september 2023. De precieze indieningsdata worden nog gecommuniceerd.

 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn aangifte in de belasting niet-inwoners correct invul?

  Welke rubrieken moet u verplicht invullen? 

  U moet de volgende rubrieken invullen, ook als u geen inkomsten aan te geven hebt: 

  • Vak III, A, 1 - ‘Persoonlijke gegevens’: vul minstens één code in. 
  • Vak III, A, 5.1 - ‘Was u in België aan de sociale zekerheid onderworpen’: kruis code 1082/2082 (‘ja’) of code 1083/2083 (‘neen’) aan. 
  • Vak III, A, 6-7-8: kruis slechts één code aan (zie volgende vraag). 
  • Vak XIII - Inkomsten van buitenlandse oorsprong en de van Belgische oorsprong vrijgestelde inkomsten: vul minstens één code in. 
   • Als u geen inkomsten van buitenlandse oorsprong of van Belgische oorsprong vrijgestelde inkomsten hebt verkregen, kruis code 1057/2057 aan.
     

  Hoe vult u vak III, A, 6-7-8 in? 

  Kruis slechts één van deze codes aan: 1093, 1094, 1095, 1073, 1078, 1079, 1080 of 1081. 

  1. Maakten uw in België belastbare beroepsinkomsten in het jaar 2021 minstens 75 % uit van al uw wereldwijde beroepsinkomsten (wereldwijd = alle Belgische en buitenlandse inkomsten)? 
   • Ja: zie vraag 2. 
   • Neen: zie vraag 4. 
     
  2. Was u in 2021 inwoner van een ander land van de Europese Economische Ruimte dan België? 
   • Ja: zie vraag 3. 
   • Neen: kruis code 1073 aan (kruis geen andere codes in de rubrieken 7 en 8 aan).
     
  3. In welk gewest hebt u hoofdzakelijk gewerkt? 
   • in het Vlaamse Gewest: kruis code 1093 aan (kruis geen andere codes in de rubrieken 7 en 8 aan).
   • in het Waalse Gewest: kruis code 1094 aan (kruis geen andere codes in de rubrieken 7 en 8 aan).
   • in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: kruis code 1095 aan (kruis geen andere codes in de rubrieken 7 en 8 aan).
     
  4. In welk land was u inwoner in 2021? 
   • Frankrijk: kruis code 1078 aan (kruis geen andere codes in de rubrieken 6 en 8 aan).
   • Nederland: kruis code 1079 aan (kruis geen andere codes in de rubrieken 6 en 8 aan).
   • Luxemburg: kruis code 1080 aan (kruis geen andere codes in de rubrieken 6 en 8 aan).
   • Ander land: kruis code 1081 aan (kruis geen andere codes in de rubrieken 6 en 7 aan).
     

  Woont u in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland?

  Gebruik onze applicatie om te weten:

  • hoe u uw Belgische inkomsten (pensioen, loon en inkomsten uit onroerende goederen) moet aangeven
  • in welk land deze inkomsten zullen worden belast.
 • Ik ben gepensioneerd. Hoe moet ik mijn Belgisch pensioen aangeven?

  U heeft een Belgisch pensioen en u woont in:

  U woont in een ander land en u wenst hierover informatie? Contacteer uw bevoegde kantoor.

 • Waarom moet ik in vak XIII van de aangifte mijn buitenlandse inkomsten vermelden? Ik dacht enkel belast te worden op mijn Belgische inkomsten.

  De buitenlandse inkomsten worden in België niet belast als ze zijn vrijgesteld door een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting. Om het correcte belastingregime te kunnen toepassen is het echter noodzakelijk om uw buitenlandse inkomsten (en die van uw partner, indien van toepassing) te vermelden. Voor de juiste invulling van de aangifte moet het buitenlands aanslagbiljet worden bijgevoegd.

 • Kan ik voor het indienen van mijn aangifte in de belasting niet-inwoners een bijkomende termijn krijgen?

  U kunt geen bijkomende termijn aanvragen (het maakt niet uit of u uw aangifte op papier of online indient). Het is dus nutteloos om ons daarover te contacteren.
   

  U gebruikt MyMinfin (Tax-on-web)

  U moet uw aangifte ten laatste op 25 november 2022 online indienen.
   

  U verstuurt een papieren aangifte 

  U moet ons uw papieren aangifte ten laatste op 10 november 2022 terugsturen.

  Uitzondering: als u uw papieren aangifte na 11 oktober 2022 hebt ontvangen, hebt u één maand de tijd om uw aangifte in te dienen. Die termijn wordt automatisch toegekend, u hoeft daar niets voor aan te vragen.
  Bijvoorbeeld: u hebt uw aangifte op 15 oktober 2022 ontvangen. U moet die dan voor 14 november 2022 naar ons terugsturen.
   

  U vraagt een papieren aangifte aan na 10 november 2022

  In dat geval is de automatische termijn van een maand niet van toepassing. Ongeacht de datum waarop u de aangifte naar ons stuurt, zal uw (papieren) aangifte worden beschouwd als te laat ingediend.

  We nodigen u echter uit om uw aangifte zo snel mogelijk te versturen of - bij voorkeur - online in te dienen.

 • Wat zijn de gevolgen als ik mijn aangifte in de belasting niet-inwoners niet indien binnen de vereiste termijn?

  In dat geval riskeert u een boete of een belastingverhoging.

  Bovendien kunnen we gebruikmaken van de procedure 'aanslag van ambtswege’. In dat geval beschikken we over een termijn van vier jaar om uw belasting te vestigen of te wijzigen.

  Ook als de termijn al is verstreken, geven we u de raad om uw aangifte alsnog (zo snel mogelijk) in te dienen. Indien u niet over een aangifteformulier beschikt contacteert u het bevoegde belastingkantoor.

Contact en documenten van de aangifte in de belasting niet-inwoners