Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hulp bij het invullen via telefoon - Aangifte in de belasting van niet-inwoners

Wilt u uw aangifte in de belasting niet-inwoners laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën? We helpen u enkel per telefoon en op afspraak.

 1. Maak een afspraak.
 2. We bellen u op het afgesproken tijdstip op en vullen de aangifte met u in.
 3. We sturen u vervolgens een bevestigingsdocument, dat u naar ons terugstuurt.
   

Een afspraak maken / annuleren voor mijn aangifte

Een afspraak maken / annuleren voor de aangifte van iemand anders


U kunt een afspraak maken tot en met 14 november 2023.
 

Een afspraak maken

 • Wanneer en hoe kan ik een afspraak maken?

  Maak zo snel mogelijk een afspraak (zelfs als u nog geen papieren aangifte ontvangen hebt). Het aantal afspraken is beperkt.

  Opgelet: na 14 november 2023 is het niet meer mogelijk om een afspraak te maken. Wacht dus niet tot het laatste moment.

  U kunt een afspraak maken voor uzelf of voor iemand anders.

  U kunt zelf in de toepassing een datum (minimaal 8 dagen later) en een moment in de dag (voor- of namiddag) kiezen waarop u teruggebeld wordt.

  U ontvangt vervolgens een sms ter bevestiging.

 • Welke info heb ik nodig om een afspraak te maken?

  U hebt uw Belgisch rijksregisternummer of Belgisch bisnummer nodig. U vindt dat nummer op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning …) of op uw Belgische inkomstenfiches (in bepaalde gevallen).

  Als u een partner hebt, dan hebt u ook het Belgisch rijksregisternummer of Belgisch bisnummer van uw partner nodig. Als u dit nummer niet kent, dan hebt u de voornaam, naam en geboortedatum van uw partner alsook de datum van huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning nodig.

 • Kan iemand anders in mijn plaats een afspraak maken?

  Ja, dat is mogelijk.

  Bij het maken van de afspraak, moet die persoon het volgende meedelen over zichzelf:

  • eigen naam en voornaam
  • eigen Belgisch rijksregisternummer of Belgisch bisnummer
  • eigen telefoonnummer

  Daarnaast moet die persoon bij het maken van een afspraak volgende info over u meedelen:

  • uw naam en voornaam
  • uw Belgisch rijksregisternummer of Belgisch bisnummer
  • indien van toepassing, het Belgisch rijksregisternummer of Belgisch bisnummer van uw partner. Als u dat nummer niet kent: voornaam, naam en geboortedatum van uw partner alsook de datum van huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning.

  Tijdens de telefonische hulp bij het invullen moet die persoon de volgende gegevens kennen:

  • uw naam en voornaam
  • uw geslacht
  • uw geboortedatum
  • uw adres
  • (indien van toepassing) uw Belgisch rijksregisternummer of Belgisch bisnummer

  Die persoon moet ook alle gegevens en documenten in verband met uw aangifte ter beschikking hebben.

 • Ik ben zelfstandige. Kan ik een afspraak maken?

  Hebt u in België een btw-nummer en/of het statuut van werkgever bij de RSZ? We kunnen u jammer genoeg niet helpen. Neem zo nodig contact op met een accountant of belastingadviseur.

 • Ik heb een afspraak gemaakt en er is mij gevraagd om een document op te sturen. Wat moet ik doen?

  In sommige gevallen hebben we een document nodig waaruit uw burgerlijke staat (bijvoorbeeld huwelijk) of uw adres (situatie op 1 januari 2023) blijkt.

  Als dat het geval is, stuur dat document dan per post naar:

  FOD Financiën - Centrum P Brussel BNI - Beheer
  Gaston Crommenlaan 6 bus 516
  9050 Ledeberg

  Dat document moet opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Als dat niet het geval is, laat het dan vertalen door een beëdigd vertaler.

  Hebt (hebben) u (en/of uw partner) een Belgisch rijksregisternummer of een Belgisch bisnummer? Vul dat nummer in op het document.

De afspraak voorbereiden

 • Hoe verloopt de hulp bij het invullen per telefoon?

  Een medewerker belt u op de vastgelegde datum op.

  • U hebt een afspraak in de voormiddag? De medewerker belt u op tussen 8.30 en 13 uur.
  • U hebt een afspraak in de namiddag? De medewerker belt u op tussen 12 en 17 uur.

  Hou voor de afspraak alle documenten klaar die te maken hebben met uw aangifte en (indien van toepassing) uw Belgisch rijksregisternummer of uw Belgisch bisnummer.

  De medewerker vult samen met u uw aangifte in. U wordt gevraagd om alle informatie te geven die nuttig is voor uw aangifte.

  De afspraak duurt ongeveer 30 minuten.

  Ongeveer twee maanden na uw afspraak ontvangt u per post een document met de meegedeelde gegevens. U moet op dat document reageren om de indiening van uw aangifte af te ronden.

 • Welke documenten heb ik nodig?

  Tijdens de afspraak vragen we u om informatie te geven uit de volgende documenten:

  • het volledige aanslagbiljet van de woonstaat of het attest van de fiscale administratie van de woonstaat voor het wereldinkomen
  • als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent: een attest van gezinssamenstelling, de trouwakte …
  • als u kinderen ten laste hebt: een attest met het aantal kinderen ten laste
  • als u of een lid van uw gezin een handicap heeft: een attest ‘erkenning van de handicap’
  • als u een hypothecaire lening hebt die u recht geeft op een belastingvermindering: het attest van de hypothecaire lening
  • elk ander document in verband met uw inkomsten of in verband met uw uitgaven die recht geven op een belastingvermindering

  Als u een Belgisch rijksregisternummer of een Belgisch bisnummer hebt, vragen we u dat tijdens de afspraak. Ook dat van uw partner vragen we (indien van toepassing).

Een probleem met uw afspraak?

 • Hoe wijzig of annuleer ik mijn afspraak?

  Annuleer uw afspraak voor uzelf of voor iemand anders. Als u een Belgisch rijksregisternummer of een Belgisch bisnummer hebt, vragen we u dat.

  Als u de afspraak wilt wijzigen, moet u deze eerst annuleren en daarna een nieuwe afspraak maken.

 • Ik heb geen sms ter bevestiging ontvangen. Wat moet ik doen?

  Uw telefoonnummer werd mogelijk niet correct opgenomen in ons systeem.

  Bel naar het nummer +32 2 574 99 23 om dat te controleren. Als u een Belgisch rijksregisternummer of een Belgisch bisnummer hebt, vragen we u dat.

 • Het lukt mij niet om online zelf een afspraak te maken. Wat moet ik doen?

  Bel naar het nummer +32 2 574 99 23 zodat een medewerker u kan helpen bij het maken van een afspraak. Als u een Belgisch rijksregisternummer of een Belgisch bisnummer hebt, vragen we u dat.

 • Ik heb een afspraak gemaakt, maar ik heb de oproep van de FOD Financiën gemist om mijn aangifte te laten invullen. Wat kan ik doen?

  De medewerker laat een boodschap voor u achter en belt u een tweede keer terug. U moet niet zelf terugbellen. Als u ook de tweede oproep mist, moet u (zo snel mogelijk) een afspraak voor een andere dag maken.

Na de afspraak

 • Moet ik nog iets doen na de afspraak?

  Ja, U moet de gegevens die de medewerker via de telefoon heeft ingevuld in uw aangifte ondertekenen. Dit kunt u op twee manieren doen:

  • U ondertekent het papieren bevestigingsdocument dat u opgestuurd wordt en stuurt dat terug.
  • U gaat naar MyMinfin en ondertekent de aangifte die daar klaarstaat.
 • Ik heb geen bevestigingsdocument ontvangen, wat moet ik doen?

  Het kan enkele weken duren voor het papieren bevestigingsdocument per post tot bij u geraakt. Wij vragen u dus om even geduld uit te oefenen.

  Hebt u twee maanden na de afspraak nog geen bevestigingsdocument ontvangen? Contacteer dan uw belastingkantoor.

 • Ik heb een papieren aangifteformulier ontvangen na mijn afspraak

  Wij sturen naar iedere belastingplichtige niet-inwoner een papieren aangifteformulier per post. Dit ongeacht of er een afspraak voor hulp via de telefoon is gemaakt. Als uw aangifte is ingevuld via de telefoon, dan moet u niets doen met het papieren aangifteformulier.