Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hulp bij het invullen via telefoon - Aangifte in de belasting van niet-inwoners

Wilt u uw aangifte in de belasting niet-inwoners laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën? We helpen u enkel per telefoon en op afspraak.

Maak een afspraak op het nummer +32 2 574 99 23*
om uw aangifte te laten invullen via telefoon (in het Nederlands)

U kunt een afspraak maken tot en met 28 oktober 2022.

* Dit nummer is uitsluitend bestemd voor afspraken om de aangifte in de belasting van niet-inwoners te laten invullen.
 

Een afspraak maken

 • Wanneer en hoe kan ik een afspraak maken?

  Maak zo snel mogelijk een afspraak (zelfs als u nog geen papieren aangifte ontvangen hebt). Het aantal afspraken is beperkt.

  Opgelet: na 28 oktober 2022 is het niet meer mogelijk om een afspraak te maken. Wacht dus niet tot het laatste moment.

  Bel naar +32 2 574 99 23 (tussen 9 en 17 uur) om een afspraak te maken (in het Nederlands).

  Hebt u een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’?  Wij vragen u dat nummer aan de telefoon (ook het nummer van uw partner, indien van toepassing). U vindt dat nummer op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning …) of op uw Belgische inkomstenfiches (in bepaalde gevallen).

  We zullen u een datum (minimaal 7 dagen later) en een moment in de dag voorstellen waarop u teruggebeld wordt: in de voor- of namiddag.

  U ontvangt vervolgens een sms ter bevestiging.

  Zo nodig kunt u aan iemand anders vragen om in uw plaats een afspraak te maken en uw aangifte per telefoon te laten invullen.

 • Kan iemand anders in mijn plaats een afspraak maken?

  Dat is mogelijk.

  Bij het maken van de afspraak, moet die persoon het volgende meedelen:

  • uw naam en voornaam
  • (indien van toepassing) uw Belgisch ‘rijksregisternummer’ of uw Belgisch ‘bisnummer’
  • zijn of haar telefoonnummer.

  Tijdens de telefonische hulp bij het invullen moet die persoon de volgende gegevens kennen:

  • uw naam en voornaam
  • uw geslacht
  • uw geboortedatum
  • uw adres
  • (indien van toepassing) uw Belgisch ‘rijksregisternummer’ of uw Belgisch ‘bisnummer’

  Die persoon moet ook alle gegevens en documenten in verband met uw aangifte ter beschikking hebben.

 • Ik ben zelfstandige. Kan ik een afspraak maken?

  Hebt u in België een btw-nummer en/of het statuut van werkgever bij de RSZ? We kunnen u jammer genoeg niet helpen. Neem zo nodig contact op met een accountant of belastingadviseur.

 • Ik heb een afspraak gemaakt en er is mij gevraagd om een document op te sturen. Wat moet ik doen?

  In sommige gevallen hebben we een document nodig waaruit uw burgerlijke staat (huwelijk enz.) of uw adres (situatie op 1 januari 2022) blijkt.

  Als dat het geval is, stuur dan dit document per post naar:

  FOD Financiën - Centrum P Brussel BNI - Beheer
  Gaston Crommenlaan 6 bus 516
  9050 Ledeberg

  Dit document moet opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Als dat niet het geval is, laat het dan vertalen door een beëdigd vertaler.

  Hebt (hebben) u (en/of uw partner) een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’? Vul dat nummer in op het document.

De afspraak voorbereiden

 • Hoe verloopt de hulp bij het invullen per telefoon?

  Een medewerker belt u op de vastgelegde datum op.

  • U hebt een afspraak in de voormiddag? De medewerker belt u op tussen 8.30 en 13 uur.
  • U hebt een afspraak in de namiddag? De medewerker belt u op tussen 12 en 17 uur.

  Hou voor de afspraak alle documenten klaar die te maken hebben met uw aangifte en (indien van toepassing) uw Belgisch ‘rijksregisternummer’ of uw Belgisch ‘bisnummer’.

  De medewerker zal samen met u uw aangifte invullen. U zult gevraagd worden om alle informatie te geven die nuttig is voor uw aangifte.

  De afspraak duurt tussen de 30 en 45 minuten.

  Ongeveer twee maanden na uw afspraak zult u per post een document met de meegedeelde gegevens ontvangen. U moet op dat document reageren om de indiening van uw aangifte af te ronden.

 • Welke documenten heb ik nodig?

  Tijdens de afspraak zullen we u vragen om informatie te geven uit de volgende documenten:

  • het volledige aanslagbiljet van de woonstaat of het attest van de fiscale administratie van de woonstaat voor het wereldinkomen
  • als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent: een attest van gezinssamenstelling, de trouwakte …
  • als u kinderen ten laste hebt: een attest met het aantal kinderen ten laste
  • als u of een lid van uw gezin een handicap heeft: een attest ‘erkenning van de handicap’
  • als u een hypothecaire lening hebt die u recht geeft op een belastingvermindering: het attest van de hypothecaire lening
  • elk ander document in verband met uw inkomsten of in verband met uw uitgaven die recht geven op een belastingvermindering

  Als u een Belgisch 'rijksregisternummer' of een Belgisch 'bisnummer' hebt, zullen we u dat vragen tijdens de afspraak. Ook dat van uw partner zullen we vragen (indien van toepassing).

Een probleem met uw afspraak?

 • Hoe wijzig of annuleer ik mijn afspraak?

  Bel opnieuw naar het nummer +32 2 574 99 23. Als u een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’ hebt, zullen we u dat vragen.

 • Ik heb geen sms ter bevestiging ontvangen. Wat moet ik doen?

  Uw telefoonnummer werd mogelijk niet correct opgenomen in ons systeem.

  Bel naar het nummer +32 2 574 99 23 om dat te controleren. Als u een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’ hebt, zullen we u dat vragen.

 • Ik heb een afspraak gemaakt, maar ik heb de oproep van de FOD Financiën gemist om mijn aangifte te laten invullen. Wat kan ik doen?

  De medewerker zal een boodschap voor u achterlaten en u een tweede keer terugbellen. U hoeft niet zelf terug te bellen. Als u ook de tweede oproep mist, moet u (zo snel mogelijk) een afspraak voor een andere dag maken.