Hulp bij het invullen via videogesprek - Aangifte in de belasting van niet-inwoners

Wilt u uw aangifte in de belasting van niet-inwoners laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën? We helpen u via een videogesprek:

 • op afspraak
 • via Microsoft Teams

Maak een afspraak

om uw aangifte te laten invullen via een videogesprek (in het Nederlands)


Onze kantoren zijn momenteel gesloten. We kunnen u ter plaatse niet helpen.
 

Een afspraak maken

 • Wanneer en hoe kan ik een afspraak maken?

  Maak zo snel mogelijk een afspraak (zelfs als u nog geen papieren aangifte ontvangen hebt). Het aantal afspraken is beperkt.
  Opgelet: na 3 december is het niet meer mogelijk om een afspraak te maken. Wacht dus niet tot het laatste moment.

  Maak online een afspraak.

  Kies de datum en het uur en vul uw persoonlijke gegevens in.

  • Rijksregisternummer
   • Hebt u een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’? Vul dat nummer in. U vindt het op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning…) of op uw Belgische inkomstenfiches (in bepaalde gevallen).
   • Hebt u geen Belgisch ‘rijksregisternummer’ of geen Belgisch ‘bisnummer’? Laat dit veld leeg.
     
  • E-mail en telefoon: vul uw gegevens zorgvuldig in. We hebben:
   • uw e-mailadres nodig om u de link van het videogesprek door te sturen
   • uw telefoonnummer nodig om u te contacteren in geval van problemen.

  U ontvangt vervolgens een bevestigingsmail (no-reply.appointment@minfin.fed.be).

  Indien nodig kunt u aan iemand anders vragen om in uw plaats een afspraak te maken en aan het videogesprek deel te nemen.

 • Kan iemand anders in mijn plaats een afspraak maken?

  Dat is mogelijk.

  Bij het maken van de afspraak, moet het volgende ingevuld worden:

  • uw naam en voornaam
  • (indien van toepassing) uw Belgisch ‘rijksregisternummer’ of uw Belgisch ‘bisnummer’
  • het e-mailadres en het telefoonnummer van de persoon die aan het videogesprek zal deelnemen

  Tijdens het videogesprek moet die persoon de volgende gegevens kennen:

  • uw naam en voornaam
  • uw geslacht
  • uw geboortedatum
  • uw adres
  • (indien van toepassing) uw Belgisch ‘rijksregisternummer’ of uw Belgisch ‘bisnummer’

  Die persoon moet ook alle gegevens en documenten in verband met uw aangifte ter beschikking hebben.

 • Ik ben zelfstandige. Kan ik een afspraak maken?

  Hebt u in België een ondernemingsnummer en een btw-nummer en/of het statuut van werkgever bij de RSZ? We kunnen u jammer genoeg niet helpen. Neem indien nodig contact op met een mandataris (boekhouder enz.).

De afspraak voorbereiden

 • Hoe verloopt het videogesprek?

  U ontvangt de link voor het videogesprek via e-mail. We willen u vragen om minstens 15 minuten voor de afspraak op die link te klikken.

  We gebruiken Microsoft Teams voor het videogesprek. Om het u gemakkelijk te maken, raden we u aan om een computer te gebruiken.

  Tijdens het videogesprek zal een medewerker uw aangifte samen met u invullen. We zullen u vragen om uw documenten te tonen.

  Via computer Via smartphone

  U moet de toepassing Teams niet downloaden (als u de browser Edge of Chrome gebruikt).

  Meer informatie.

  U moet de toepassing Teams downloaden.

  Meer informatie.

  U kunt makkelijk bestanden (pdf, foto’s, enz.) tonen (‘delen’) tijdens het videogesprek.

   Hoe documenten tonen tijdens een videogesprek? (PDF, 290.93 KB)

  U kunt enkel foto’s tonen tijdens het videogesprek.

   Hoe documenten tonen tijdens een videogesprek? (PDF, 272.06 KB)

  De afspraak duurt maximaal een uur.

  Enkele weken na uw afspraak zult u via de post een document met de meegedeelde gegevens ontvangen. U moet op dat document reageren om de indiening van uw aangifte af te ronden.

 • Welke documenten heb ik nodig?

  Tijdens de afspraak zullen we u vragen om de volgende documenten te tonen:

  • het volledige aanslagbiljet van de woonstaat of het attest van de fiscale administratie van de woonstaat voor het wereldinkomen
  • als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent: een attest van gezinssamenstelling, de trouwakte …
  • als u kinderen ten laste hebt: een attest met het aantal kinderen ten laste
  • als u of een lid van uw gezin een handicap heeft: een attest ‘erkenning van de handicap’
  • als u een hypothecaire lening hebt die u recht geeft op een belastingvermindering: het attest van de hypothecaire lening
  • elk ander document in verband met uw inkomsten of in verband met uw uitgaven die recht geven op een belastingvermindering

  We willen u vragen om die documenten op uw computer op te slaan vóór uw afspraak. Op die manier kunt u ze makkelijk tonen aan onze medewerker. Als u een smartphone gebruikt, moet u foto’s van uw documenten maken.

  Als u een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’ hebt, zullen we u dat vragen tijdens de afspraak. Ook dat van uw partner zullen we vragen (indien van toepassing).

Een probleem met uw afspraak?

 • Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen. Wat moet ik doen?

  Controleer eerst de spam-map in uw mailbox.

  Als u niets ontvangen hebt: u hebt misschien een verkeerd e-mailadres ingevuld. Maak opnieuw een afspraak.

 • Ik heb mijn afspraak gemist. Wat kan ik doen?

  Als u meer dan 10 minuten te laat bent, zal uw afspraak jammer genoeg geannuleerd worden. U moet opnieuw een afspraak maken (onder voorbehoud van beschikbare plaatsen).