Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toegang tot de online belastingaangifte voor niet-inwoners zonder authenticatie

Toegang tot de online belastingaangifte voor niet-inwoners zonder authenticatie: stap-voor-stapuitleg

 • De aangifte indienen

  1. Ga naar de aangifte.


   

  2. Voer uw Belgisch rijksregisternummer of uw Belgisch bisnummer in.

  Dat nummer is te vinden op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfstitel ...) of (in sommige gevallen) op uw Belgische inkomstenfiches.
   

  3. Geef de verificatiecode (captcha) in en klik op 'Naar de aangifte'.

  De verificatiecode bestaat uit cijfers en/of hoofdletters.
   

  4. Met het oog op de beveiliging van uw persoonsgegevens verschijnen die gegevens niet op het scherm.


   

  5. Vul de verschillende vakken van de aangifte in.

  Om veiligheidsredenen kunt u uw rekeningnummer niet rechtstreeks in de aangifte ingeven.

  Zo nodig kunt u uw rekeningnummer toevoegen of wijzigen wanneer u uw aanslagbiljet ontvangt (hoe u dat doet, leest u in dat document).
   

  6. Klik op ‘Bevestigen voor verzending’.

  Controleer uw gegevens zorgvuldig voordat u de aangifte verzendt.


   

  7. Klik op de knop ‘Verzenden’.

  Opgelet: u kunt de verzending niet ongedaan maken. U kunt uw aangifte daarna niet meer wijzigen.


   

  8. Uw aangifte is nu verzonden. Bewaar het referentienummer.

  Het referentienummer hebt u nodig:

  • als u een vraag wilt stellen over uw aangifte.
  • als u achteraf toegang wenst tot de kopie van uw aangifte.

  Gemakshalve raden we u aan om de kopie van uw aangifte meteen te downloaden (het referentienummer staat daar ook op vermeld).

 • U bent gehuwd of wettelijk samenwonend

  Als u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, moet u samen met uw partner een gemeenschappelijke aangifte indienen.

  U moet dus maar één aangifte indienen. Om de aangifte te openen, gebruikt u uw eigen Belgisch rijksregisternummer (of uw Belgisch bisnummer) of dat van uw partner.

 • De aangifte bewaren vóór verzending

  Als u het invullen van uw aangifte wilt onderbreken, kunt u de gegevens op uw computer opslaan.

  Klik op 'Bewaren' in het menu bovenaan het scherm.

  Als uw aangifte fouten bevat, wordt u verzocht die te verbeteren voordat u de aangifte kunt bewaren.

  Uw aangifte wordt geüpload in een bestand met naam 'aangifte_[...].xml'. Sla dit bestand op om het gemakkelijk terug te vinden.

  Met het oog op een optimale beveiliging is dat bestand versleuteld. U kunt het niet wijzigen of raadplegen.

  Wanneer u verder wilt gaan met uw aangifte:

  • Open uw aangifte opnieuw (stappen 1 tot 3 hierboven).
  • Klik op ‘Import XML’. 
  • Upload het bewaarde XML-bestand en klik op 'De bewaarde aangifte opladen'.