Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bent u getrouwd of wettelijk samenwonend, maar is uw partner niet opgenomen in uw aangifte?

Als u getrouwd bent of wettelijk samenwoont, moet u samen met uw partner een gezamenlijke aangifte indienen.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat uw partner (ten onrechte) niet vermeld wordt in uw aangifte.

Als u zich in die situatie bevindt, moet u de stappen die hieronder beschreven staan volgen (zelfs als u vorig jaar een gezamenlijke aangifte hebt kunnen indienen).

Zet uw situatie recht

 • U woont in België

  U moet uw huwelijk (of wettelijke samenwoning) melden aan de gemeente waar u woont.

 • U woont in het buitenland en u hebt de Belgische nationaliteit

  U moet uw huwelijk (of wettelijke samenwoning) melden aan het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade van het land waar u woont.

 • U woont niet in België en u hebt niet de Belgische nationaliteit

  Stuur per post een huwelijksakte of attest van wettelijke samenwoning op.

  FOD Financiën - Centrum P Brussel BNI - Beheer
  Gaston Crommenlaan 6 bus 516
  9050 Ledeberg

  Dat document moet opgesteld zijn in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels. Als dat niet het geval is, laat het dan vertalen door een beëdigd vertaler.

  Hebt (hebben) u (en/of uw partner) een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’? Vul dat nummer in op het document. U vindt dat nummer op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning …) of op uw Belgische inkomstenfiches (in bepaalde gevallen).

  We zullen uw dossier aanpassen.

Dien uw aangifte in op papier

 • Vermeld de gegevens van uw partner op de papieren aangifte

  Voornaam en naam

  Vermeld de voornaam en naam van de partner

  Nationaal nummer of bisnummer

  Heeft uw partner een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’? Zo ja, vermeld het dan onder ‘Nationaal nummer partner (NN) ’. U vindt dat nummer op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning …) of op uw Belgische inkomstenfiches (in bepaalde gevallen).

  Nationaal nummer partner

  Als uw partner geen Belgisch rijksregisternummer of Belgisch bisnummer heeft, laat het veld dan leeg.

  Vul de rest van uw aangifte in en onderteken ze.

  • Vermeld alle codes en bedragen die betrekking hebben op u en uw partner.
  • Onderteken allebei uw aangifte.
 • Kan ik mijn aangifte indienen via MyMinfin (Tax-on-web)?

  Het is niet mogelijk om uw aangifte in te dienen via MyMinfin (Tax-on-web).

  Hebt u uw aangifte al opgeslagen of verstuurd in MyMinfin (Tax-on-web)? Stuur dan alsnog een papieren aangifte op. We zullen enkel met uw papieren aangifte rekening houden.