Bent u getrouwd of wettelijk samenwonend, maar is uw partner niet opgenomen in uw aangifte?

Als u getrouwd bent of wettelijk samenwoont, moet u samen met uw partner een gezamenlijke aangifte indienen.

Soms kan het dat uw partner (foutief) niet vermeld wordt in uw aangifte.
 

Wat als dit het geval is voor mij?

 • 1. Stuur een document op dat uw gezinssituatie aantoont

  Stuur per post een document op dat uw gezinssituatie sinds 1 januari 2020 aantoont.

  FOD Financiën - Centrum P Brussel BNI - Beheer
  Gaston Crommenlaan 6 bus 516
  9050 Ledeberg

  Dit document moet opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Als dat niet het geval is, laat het dan vertalen door een beëdigd vertaler.

  Hebt u (en/of uw partner) een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’? Vul dat nummer in op het document. U vindt het op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning…) of op uw Belgische inkomstenfiches (in bepaalde gevallen).

  We passen uw dossier dan aan.

 • 2. Dien uw aangifte in op papier

  Vermeld de gegevens van uw partner op de papieren aangifte.

  Voornaam en naam

  Vermeld de voornaam en naam van uw partner onderaan de uwe, op pagina 1

  Nationaal nummer of bisnummer

  Heeft uw partner een Belgisch nationaal nummer (rijksregisternummer) of een Belgisch bisnummer? Vermeld het dan onder ‘NN (partner)’. U vindt dit nummer op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning … ) of (in bepaalde gevallen) op uw Belgische inkomstenfiches.

  Vermeld het nationaal nummer van uw partner naast de uwe

  Laat dit veld leeg als uw partner geen Belgisch rijksregisternummer of Belgisch bisnummer heeft.
   

  Vul het vak III, A, 4.2 in.

  Aangifte: deel 1, kader 3, A, 4.2

  Vermeld:

  • op elke bovenste regel: uw gegevens
  • op elke onderste regel: de gegevens van uw partner.

    

  Vul de rest van uw aangifte in en onderteken ze.

  • Vermeld alle codes en de bedragen die betrekking hebben op uw partner in de tweede kolom van de aangifte.
  • Onderteken allebei uw aangifte.
    

  Het is niet mogelijk om uw aangifte in te dienen via MyMinfin (Tax-on-web).
  Hebt u uw aangifte toch al opgeslagen of verstuurd in MyMinfin (Tax-on-web)? Stuur dan alsnog een papieren aangifte op. We zullen enkel met uw papieren aangifte rekening houden.

  Hebt u geen papieren aangifte gekregen? Neem contact op met uw bevoegd kantoor. We zullen u dan een aangifte per post opsturen.