Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Komt uw aangifte niet overeen met uw huidige burgerlijke staat?

Het is mogelijk dat uw belastingaangifte uw huidige burgerlijke staat niet correct weergeeft:

 • U bent getrouwd of wettelijk samenwonend maar uw partner staat niet op de aangifte.
 • U bent gescheiden maar uw ex-partner staat nog op de aangifte.
 • Uw partner is overleden maar staat nog op de aangifte.
   

Uw aangifte in de belasting niet-inwoners laten aanpassen

 • Ga na of uw partner al dan niet moet worden vermeld in uw aangifte

  Het huwelijk of de wettelijke samenwoning vond plaats:

  • in 2021 of eerder: u moet een gezamenlijke aangifte indienen. U moet in uw aangifte uw partner dus vermelden.
  • in 2022 of 2023: u moet nog geen gezamenlijke aangifte indienen. U mag in uw aangifte uw partner dus niet vermelden.

  De echtscheiding of het overlijden vond plaats:

  • in 2022 of eerder: u moet geen gezamenlijke aangifte meer indienen met uw (ex-)partner. U mag in uw aangifte uw (ex-)partner dus niet vermelden.
  • in 2023: u moet nog steeds een gezamenlijke aangifte indienen. U moet in uw aangifte uw (ex-)partner dus vermelden.
 • Is uw partner niet of onjuist vermeld in uw aangifte?

  Neem snel contact op met uw belastingkantoor zodat we uw dossier tijdelijk kunnen aanpassen. We zullen u ook vragen om uw situatie recht te zetten (zie hieronder). Die rechtzetting is noodzakelijk om de verwerking van uw aangifte te kunnen afronden.
   

  U dient uw aangifte online in

  Wacht tot uw partner is toegevoegd aan of verwijderd uit uw online aangifte alvorens u uw aangifte invult. Dit kan één tot twee weken duren. Als dit nodig is, en als u vóór 24 november een aanvraag indient, geven we u meer tijd om uw aangifte in te dienen.
   

  U dient een papieren aangifte in en uw aangifte vermeldt ten onrechte uw (ex-)partner

  U mag de aangifte invullen zonder rekening te houden met de vermelding van uw (ex-)partner. U moet de gegevens van uw partner niet verwijderen. We passen dit automatisch aan.
   

  U dient een papieren aangifte in en uw partner is ten onrechte niet vermeld in uw aangifte

  Vermeld de gegevens van uw partner op de papieren aangifte.

  Voornaam en naam

  Vermeld de voornaam en naam van de partner

  Nationaal nummer of bisnummer

  Heeft uw partner een Belgisch rijksregisternummer of een Belgisch bisnummer? Zo ja, vermeld het dan onder ‘Nationaal nummer partner (NN) ’. U vindt dat nummer op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning …) of op uw Belgische inkomstenfiches (in bepaalde gevallen).

  Nationaal nummer partner

  Als uw partner geen Belgisch rijksregisternummer of Belgisch bisnummer heeft, laat u het veld leeg.

  Vul de rest van uw aangifte in en onderteken ze

  • Vermeld alle codes en bedragen die betrekking hebben op u en uw partner.
  • Onderteken allebei uw aangifte.