Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ik woon in Polen

Hoe moet ik mijn pensioen aangeven in de aangifte in de belasting niet-inwoners?

 • Ik heb een pensioen opgebouwd in de private sector als werknemer, of opgebouwd ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend bij een overheidsbedrijf (= een op winst gerichte overheidsinstelling) en dit pensioen is betaald ter uitvoering van de socialezekerheidswetgeving of enig ander pensioenstelsel

  Uw pensioen is belastbaar in België. De Belgische belasting is beperkt tot 10% van het brutobedrag van de betalingen.

  Vervolledig:

  • Vak I (uw persoonlijke gegevens)
  • Vak III (uw situatie)
  • Vak VI (‘Pensioenen’) (vul ook rubriek C in)
  • Vak XIII ('Buitenlandse inkomsten'): vermeld eventuele inkomsten die niet van Belgische oorsprong zijn.

  Raadpleeg de toelichting voor meer informatie

 • Ik heb een pensioen opgebouwd in de publieke sector (als voormalig statutair of contractueel ambtenaar) dat niet werd opgebouwd in een overheidsbedrijf

  U heeft de Poolse nationaliteit

  U moet geen belasting betalen in België op uw Belgisch pensioen.

  Vervolledig:

  • Vak I (uw persoonlijke gegevens)
  • Vak III (uw situatie)
  • Vak XIII (‘Buitenlandse inkomsten en vrijgestelde Belgische inkomsten’), A,1., a (pensioenen)

  Raadpleeg de toelichting voor meer informatie

  Vak 13 van de aangifte

  Opgelet: u moet vak VI ('Pensioenen') niet invullen.
   

  U heeft niet de Poolse nationaliteit

  Uw pensioen is belastbaar in België.

  Vervolledig:

  • Vak I (uw persoonlijke gegevens)
  • Vak III (uw situatie)
  • Vak VI (‘Pensioenen’): vermeld uw Belgisch pensioen (opgelet: vul rubriek C niet in)
  • Vak XIII ('Buitenlandse inkomsten'): vermeld eventuele inkomsten die niet van Belgische oorsprong zijn.

  Raadpleeg de toelichting voor meer informatie

 • Ik heb een pensioen in de private sector ingevolge een zelfstandige activiteit

  Mijn pensioen wordt belast in Polen

  U moet geen belasting betalen in België.

  Vervolledig:

  • Vak I (uw persoonlijke gegevens)
  • Vak III (uw situatie)
  • Vak XIII (‘Buitenlandse inkomsten en vrijgestelde Belgische inkomsten’), A,1., a (pensioenen)

  Raadpleeg de toelichting voor meer informatie.

  Mijn pensioen wordt niet belast in Polen

  Uw pensioen is belastbaar in België.

  Vervolledig:

  • Vak I (uw persoonlijke gegevens)
  • Vak III (uw situatie)
  • Vak VI (‘Pensioenen’): vermeld uw Belgisch pensioen (opgelet: vul rubriek C niet in)
  • Vak XIII ('Buitenlandse inkomsten'): vermeld eventuele inkomsten die niet van Belgische oorsprong zijn.

  Raadpleeg de toelichting voor meer informatie.