Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanslagbiljet in de belasting niet-inwoners (belastingberekening)

Het aanslagbiljet is een document waarin u wordt meegedeeld hoeveel u moet betalen of hoeveel u zal worden terugbetaald. In dat document vindt u eveneens het detail terug van uw belastingberekening.

U ontvangt uw aanslagbiljet per post enkele maanden na het indienen van uw aangifte, tussen februari en begin juli (als u uw aangifte tijdig hebt ingediend).

Aanslagbiljet in de belasting niet-inwoners (belastingberekening)

 • Wanneer zal ik mijn aanslagbiljet (inzake de belasting niet-inwoners) ontvangen?

  U ontvangt uw aanslagbiljet per post enkele maanden na het indienen van uw aangifte, tussen februari en begin juli (als u uw aangifte tijdig hebt ingediend).

  We kunnen u echter geen exacte datum geven. Het is dus nutteloos om ons vóór juli te contacteren om ons te melden dat u uw aanslagbiljet niet hebt ontvangen.

 • Ik heb mijn aangifte laten invullen door een accountant. Hoe ontvang ik mijn aanslagbiljet?

  Wij sturen u uw aanslagbiljet rechtstreeks op. Uw accountant heeft online (via MyMinfin) toegang tot uw aanslagbiljet (op voorwaarde dat hij over een geldig mandaat beschikt).

 • Ik heb mijn aanslagbiljet (inzake de belasting niet-inwoners) ontvangen en ik stel vast dat er een fout in staat. Wat kan ik doen?

  Op uw aanslagbiljet vindt u daarover meer informatie.

  Neem snel contact op met uw belastingkantoor als het om een klein foutje of een vergetelheid gaat.

  Als u niet akkoord gaat met uw belastingberekening, kunt u een bezwaarschrift indienen.

 • Ik ben onterecht belast in twee landen. Wat kan ik doen?

  Als u denkt dat u onterecht in twee landen belast bent op hetzelfde inkomen, kunt u in het land waar u fiscaal inwoner bent een verzoek tot onderling overleg indienen. Voor meer praktische informatie over die procedure in uw land, kunt u het landenprofiel raadplegen op de website van de OESO.

 • Waarom heb ik geen recht (als niet-inwoner) op de belastingvrije som of op de vermindering voor kinderen ten laste?

  Om aanspraak te kunnen maken op de belastingvrije som, moeten uw Belgische beroepsinkomsten minstens 75 % bedragen van het totaal van uw wereldwijde inkomsten.

  Als dit het geval is, moet u uw buitenlandse inkomsten aangeven. Als u dit niet hebt gedaan, kunt u geen aanspraak maken op deze verminderingen.

  Als u in het bezit bent van de vereiste documenten (bijvoorbeeld een buitenlands bericht van aanslag, een attest van gezinssamenstelling), kunt u ons deze documenten bezorgen. Vervolgens zullen we uw situatie bekijken en wanneer u voldoet aan de voorwaarden, zullen we uw belasting herberekenen en zal er met de vermindering rekening worden gehouden.