Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wijziging van adres, gezinssituatie of rekeningnummer (als niet-inwoner)

U bent niet-inwoner en uw adres wijzigt of er verandert iets aan uw gezinssituatie (burgerlijke staat )? Afhankelijk van uw situatie zijn de te volgen stappen verschillend.

Een verandering van adres of gezinssituatie melden (als niet-inwoner)

 • U woont in België

  U moet de wijziging melden aan de gemeente waar u woont.

 • U woont in het buitenland en u hebt de Belgische nationaliteit

  U moet de wijziging melden aan het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade van het land waar u woont.

 • U woont niet in België en u hebt niet de Belgische nationaliteit

  Stuur per post een huwelijksakte of attest van wettelijke samenwoning of een document dat uw adreswijziging aantoont op.

  FOD Financiën - Centrum P Brussel BNI - Beheer
  Gaston Crommenlaan 6 bus 516
  9050 Ledeberg

  Dat document moet opgesteld zijn in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels. Als dat niet het geval is, laat het dan vertalen door een beëdigd vertaler.

  Hebt (hebben) u (en/of uw partner) een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’? Vul dat nummer in op het document. U vindt dat nummer op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning …) of op uw Belgische inkomstenfiches (in bepaalde gevallen).

  We zullen uw dossier aanpassen.

Een rekeningnummer toevoegen of wijzigen

Een rekeningnummer toevoegen of wijzigen

U kunt uw nieuw rekeningnummer aan ons doorgeven:

 • via MyMinfin (op elk moment)
 • in uw papieren aangifte
 • wanneer u uw aanslagbiljet ontvangt (de procedure zal op het document worden vermeld).