Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wijziging van adres, gezinssituatie of rekeningnummer (als niet-inwoner)

U bent niet-inwoner en uw adres wijzigt of er verandert iets aan uw gezinssituatie (burgerlijke staat )? Afhankelijk van uw situatie zijn de te volgen stappen verschillend.

Een verandering van adres of gezinssituatie melden (als niet-inwoner)

 • U woont in België

  U moet de wijziging melden aan de gemeente waar u woont. Uw gegevens worden na enkele dagen automatisch aangepast in onze systemen.

  Wij beginnen de verzending van de aangiften evenwel weken op voorhand voor te bereiden. Als we niet tijdig over de informatie beschikken, is het mogelijk dat u uw aangifte ontvangt op uw oude adres of dat uw partner niet correct is opgenomen in de aangifte, enz.

 • U woont in het buitenland en u hebt de Belgische nationaliteit

  U moet de wijziging melden aan het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade van het land waar u woont. Uw gegevens worden na enkele dagen automatisch aangepast in onze systemen.

  Wij beginnen de verzending van de aangiften evenwel weken op voorhand voor te bereiden. Als we niet tijdig over de informatie beschikken, is het mogelijk dat u uw aangifte ontvangt op uw oude adres of dat uw partner niet correct is opgenomen in de aangifte, enz

 • U woont in het buitenland en u hebt niet de Belgische nationaliteit

  U moet ons een document bezorgen waaruit uw wijziging van adres of gezinssituatie blijkt

  Het soort document hangt af van het land waarin de wijziging van adres of gezinssituatie heeft plaatsgevonden:

  In bepaalde gevallen vragen wij u een eensluidend verklaard afschrift. Dit afschrift moet recent zijn (maximaal 6 maanden).
   

  Vermeld uw referenties op het document en laat het vertalen indien nodig

  Hebt u (en/of uw partner) een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’? Vermeld het op het document. Dat nummer is te vinden op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning enz.) of (in sommige gevallen) op uw Belgische inkomstenfiches.

  Het document moet in het Frans, Nederlands, Duits of Engels worden opgesteld. Als het document in een andere taal is uitgebracht, moet u het laten vertalen door een beëdigd vertaler.
   

  Stuur ons het document per post

  FOD Financiën - Centrum P Brussel BNI - Beheer
  Gaston Crommenlaan 6 bus 516
  9050 Gent
   

  Wij passen vervolgens uw dossier aan

  Als de informatie ons niet tijdig bereikt, is het mogelijk dat u uw aangifte ontvangt op uw oude adres of dat uw partner niet correct is opgenomen in de aangifte, enz.

Een rekeningnummer toevoegen of wijzigen

Een rekeningnummer toevoegen of wijzigen

U kunt uw nieuw rekeningnummer aan ons doorgeven:

 • via MyMinfin (op elk moment)
 • in uw papieren aangifte
 • wanneer u uw aanslagbiljet ontvangt (de procedure zal op het document worden vermeld).

Hoe u een rekeningnummer toevoegt of wijzigt, vindt u terug in deze FAQ