Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een wijziging van adres of gezinssituatie melden (als niet-inwoner) - Te verstrekken document

Te verstrekken document

 • Frankrijk

  Adreswijziging: recent bewijs van het nieuwe adres (bijvoorbeeld telecomfactuur, elektriciteitsfactuur ... )

  Huwelijk: volledig afschrift van de huwelijksakte

  Partnerschap: origineel of eensluidend verklaard afschrift van de PACS-overeenkomst (of in voorkomend geval, de geboorteakte)

  Echtscheiding:

  • volledig afschrift van de huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding in de marge
  • bewijs (met vermelding van de datum) dat de echtscheiding definitief is geworden. U kunt dit bewijs in principe verkrijgen bij de griffie van de rechtbank.

  Geboorte van een kind: origineel of eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte

  Overlijden: volledig afschrift van de overlijdensakte

 • Nederland

  Adreswijziging: recent bewijs van het nieuwe adres (bijvoorbeeld ‘uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen)’)

  Huwelijk: origineel of eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte

  Partnerschap: origineel of eensluidend verklaard afschrift van de akte van partnerschapsregistratie
  Wij erkennen enkel het geregistreerd partnerschap (‘geregistreerd partnerschap’). Het samenlevingscontract volstaat niet om jullie te erkennen als ‘partners’ in de fiscale zin van het woord.

  Echtscheiding: origineel of eensluidend verklaard afschrift van de echtscheidingsakte

  Geboorte van een kind: origineel of eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte

  Overlijden: origineel of eensluidend verklaard afschrift van de overlijdensakte

 • Duitsland

  Adreswijziging: recent bewijs van het nieuwe adres (bijvoorbeeld ‘Meldebescheinigung’ of ‘Einwohnermeldebescheinigung’)

  Huwelijk: volledig afschrift van de huwelijksakte

  Echtscheiding: volledig afschrift van de echtscheidingsakte

  Geboorte van een kind: volledig afschrift van de geboorteakte

  Overlijden: volledig afschrift van de overlijdensakte

 • Luxemburg

  Adreswijziging: recent bewijs van het nieuwe adres (bijvoorbeeld een ‘woonplaatsattest’)

  Huwelijk: volledig afschrift van de huwelijksakte

  Partnerschap: attest van partnerschap

  Echtscheiding:

  Geboorte van een kind: eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte

  Overlijden: eensluidend verklaard afschrift van de overlijdensakte

 • Andere landen

  Adreswijziging: attest van de dienst burgerlijke stand

  Huwelijk: origineel of eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte

  Echtscheiding: origineel of eensluidend verklaard afschrift van het vonnis

  Geboorte van een kind: origineel of eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte

  Overlijden: origineel of eensluidend verklaard afschrift van de overlijdensakte (een medisch attest is geen overlijdensakte)