Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tweede verblijf

Tweede verblijf in België

Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik gebruik als tweede verblijf. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven? Hoeveel bedraagt mijn belastbaar onroerend inkomen?

U moet het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vermelden naast de code 1106/2106.

Uw belastbaar onroerend inkomen is gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen (indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2021: 1,863) x 1,4.

Tweede verblijf in het buitenland (tot en met aanslagjaar 2021)

Ik ben eigenaar van een in het buitenland gelegen woning die ik gebruik als tweede verblijf. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

Bedrag in uw belastingaangifte (tot en met aanslagjaar 2021)

U verhuurt het onroerend goed?

Geef in uw aangifte de bruto huurprijs van dat onroerend goed aan, na aftrek van de buitenlandse belastingen op dat inkomen.

U verhuurt het onroerend goed niet?

Geef in uw aangifte de bruto huurwaarde (*) van dat onroerend goed aan, na aftrek van de buitenlandse belastingen op dat onroerend goed.

(*) De huurwaarde is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u, in geval van verhuring gedurende het belastbaar tijdperk, had kunnen krijgen.

Code in uw belastingaangifte (tot en met aanslagjaar 2021)

Is het onroerend goed gelegen in een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te vermijden?

 • Zo ja, geef in uw aangifte de bruto huurprijs ⁄ de bruto huurwaarde aan:
  • naast de code 1130/2130 voor een gebouw
  • naast de code 1131/2131 voor een grond
 • Zo nee, geef in uw aangifte de bruto huurprijs ⁄ de bruto huurwaarde aan:
  • naast de code 1123/2123 voor een gebouw
  • naast de code 1124/2124 voor een grond

Lijst van landen waarmee België een overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te vermijden

Onroerende goederen in het buitenland (vanaf aanslagjaar 2022)

 • Ik ben eigenaar van een in het buitenland gelegen woning. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven? Hoeveel bedraagt mijn belastbaar onroerend inkomen?

  Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wordt het belastbaar inkomen van buitenlandse onroerende goederen op dezelfde manier bepaald als dat van in België gelegen onroerende goederen, namelijk op basis van het kadastraal inkomen.

  Gebruikt u uw in het buitenland gelegen woning in het buitenland voor uzelf en/of verhuurt u ze aan particulieren?

  • Vermeld het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen in uw aangifte bij code 1106/2106 (vak III, A. 2).
  • Vermeld vervolgens de gegevens van uw onroerend goed in punt B van ditzelfde vak.

  Uw belastbaar onroerend inkomen is gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen (indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2021: 1,863) x 1,4.

  Voorbeeld: onroerend goed gelegen in Spanje, met een kadastraal inkomen van 550 euro.

  aangifte ingevuld in vak 3, A. 2, code 1106 en B.1

  Als u deze woning gemeubeld verhuurt, moet u een deel van de huurinkomsten als roerende inkomsten aangeven.

  Meer informatie over het kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen

  Circulaire 2021/C/21 over de wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen

 • Ik ben eigenaar van een in het buitenland gelegen woning. Mag ik het kadastraal inkomen verminderen met buitenlandse belastingen?

  Neen.

  Vanaf aanslagjaar 2022 mag u de buitenlandse belastingen op onroerende goederen niet meer in mindering brengen.

 • Hoe worden mijn onroerende inkomsten belast?

  1. Is uw woning in een van de volgende landen gelegen?

  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Italië
  • Luxemburg
  • Spanje

  Ja: Uw onroerende inkomen wordt vrijgesteld in België (en zijn belastbaar in het land waar de woning gelegen is).
  Hoewel deze inkomsten in België vrijgesteld zijn, zullen ze in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting verschuldigd op uw andere Belgische inkomsten.

  Neen: zie volgend punt
   

  2. Bestaat er een 'overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting' tussen België en het land waar uw woning zich bevindt?

  Ja: zie volgend punt

  Neen: Uw onroerende inkomsten in het buitenland worden belast in België. In België geldt echter een belastingvermindering van 50 % op deze inkomsten. Het is mogelijk dat u ook belasting betaalt in het land waar het onroerend goed is gelegen.
   

  3. Als er een overeenkomst bestaat: zijn de onroerende inkomsten krachtens die overeenkomst in België vrijgesteld met progressievoorbehoud?

  Ja: Uw onroerende inkomsten zijn vrijgesteld in België. Hoewel deze inkomsten in België vrijgesteld zijn, zullen ze in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting verschuldigd op uw andere Belgische inkomsten.

  Neen: Uw onroerende inkomsten in het buitenland worden belast in België. In België geldt echter een belastingvermindering van 50 % op deze inkomsten.