Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tarieven

Belastingtarieven

 • Wat zijn de belastingtarieven voor een Belgisch rijksinwoner?

  De personenbelasting kent progressieve belastingtarieven. Dat wil zeggen dat het tarief van de belasting stijgt naarmate het inkomen groter wordt. De personenbelasting wordt berekend op alle belastbare inkomsten, zelfs als sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of verkregen.

  De progressieve belastingtarieven voor aanslagjaar 2022, inkomsten van 2021 zijn:

  Inkomensschijf Tarief belasting
  Schijf 1 Van 0,01 euro tot 13.540 euro 25 %
  Schijf 2 Van 13.540 euro tot 23.900 euro 40 %
  Schijf 3 Van 23.900 euro tot 41.360 euro 45 %
  Schijf 4 Meer dan 41.360 euro 50 %

  Voorbeeld:
  Een rijksinwoner heeft een belastbaar inkomen van 26.000 euro.
  Berekening van zijn basisbelasting:
  25% op 13.540 = 3.385
  40% op (23.900 – 13.540) = 4.144
  45% op (26.000 – 23.900) = 945
  Basisbelasting = 3.385 + 4.144 + 945 = 8.474 euro

  Sommige inkomsten worden niet aan deze progressieve tarieven belast en worden belast aan afzonderlijke tarieven (vb. bepaalde kapitalen van aanvullende pensioenen).
  Iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, heeft recht op een ‘belastingvrije som’. Dat betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt. De belastingvrije som bedraagt 9.050 euro (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021). Deze belastingvrije som kan verhogen naargelang de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor kinderen ten laste).

  Verder wordt de belasting nog verminderd

  • voor bepaalde inkomsten (bijvoorbeeld voor buitenlandse inkomsten, pensioenen en vervangingsinkomsten…)
  • voor bepaalde uitgaven (bijvoorbeeld voor kinderoppas, pensioensparen…)
 • Wat zijn de belastingtarieven voor een niet-rijksinwoner?

  Net als in de personenbelasting, kent de belasting van niet-rijksinwoners progressieve belastingtarieven. Dat wil zeggen dat het tarief van de belasting stijgt naarmate het inkomen groter wordt. De belasting van niet-inwoners wordt alleen berekend op de inkomsten die in België werden behaald of verkregen.

  De progressieve belastingtarieven voor aanslagjaar 2022, inkomsten 2021 zijn:

  Inkomensschijf Tarief belasting
  Schijf 1 Van 0,01 euro tot 13.540 euro 25 %
  Schijf 2 Van 13.540 euro tot 23.900 euro 40 %
  Schijf 3 Van 23.900 euro tot 41.360 euro 45 %
  Schijf 4 Meer dan 41.360 euro 50 %

  Voorbeeld:
  Een niet-rijksinwoner heeft in België een belastbaar inkomen van 10.000 euro. Daarnaast heeft hij nog buitenlandse inkomsten.
  Zijn basisbelasting is 2.500 euro (10.000 x 25%).

  Sommige inkomsten worden niet aan deze progressieve tarieven belast en worden belast aan afzonderlijke tarieven (vb. bepaalde kapitalen van aanvullende pensioenen).
  Wanneer de in België belastbare beroepsinkomsten tenminste 75% bedragen van de totale beroepsinkomsten (zowel de Belgische als de buitenlandse beroepsinkomsten), dan heeft een niet-rijksinwoner recht op een ‘belastingvrije som’. Dat betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt. De belastingvrije som bedraagt 9.050 euro (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021). Deze belastingvrije som kan verhogen naargelang de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor kinderen ten laste).

  Verder wordt de belasting nog verminderd

  • voor bepaalde inkomsten (bijvoorbeeld voor pensioenen en vervangingsinkomsten)
  • voor bepaalde uitgaven (bijvoorbeeld voor kinderoppas, pensioensparen…)

  Voor heel wat belastingvoordelen geldt eveneens als voorwaarde dat de in België belastbare beroepsinkomsten ten minste 75% moeten bedragen van de totale beroepsinkomsten.