Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belastingvermindering – heb ik er altijd recht op?

Belastingvermindering - heb ik er altijd recht op?

 • Wat is een belastingvermindering?

  Ieder jaar berekenen we het bedrag van uw belasting op basis van uw persoonlijke situatie en inkomsten. Dat bedrag kan dankzij belastingverminderingen worden verlaagd.

  Om voor een belastingvermindering in aanmerking te komen moet u:

 • Wanneer heb ik geen of maar gedeeltelijk recht op een belastingvermindering?

  Het bedrag van uw belasting is nul (zie vraag 3)

  Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), heeft u geen recht op een belastingvermindering.

  Het bedrag van uw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering

  Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat uw inkomsten en dus ook het bedrag van uw belasting erg laag zijn) heeft u slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van uw belasting.

  Voorbeeld:
  In 2023 heeft Jan een gift van 120 euro gedaan. Het bedrag van zijn belasting bedraagt 50 euro. De belastingvermindering bedraagt in theorie 54 euro. Aangezien het bedrag van de vermindering niet hoger kan zijn dan het bedrag van de belasting, wordt de vermindering beperkt tot 50 euro.

  Specifiek voor de giften: geen vermindering voor het gestorte bedrag dat 10 % van het totale netto-inkomen overschrijdt

  Raadpleeg de rubriek ‘Detailberekening > Gezamenlijk globaal inkomen’ van uw aanslagbiljet om het totaalbedrag van uw netto inkomsten te kennen.

  Voorbeeld:
  In 2023 heeft Jan voor 2.000 euro aan giften gedaan. Zijn volledige netto-inkomen bedraagt 15.000 euro. Het bedrag van de in aanmerking genomen giften is beperkt tot 1.500 euro  (= 15.000 euro x 10 %). Jan kan maximaal genieten van een aftrek van 675 euro (= 1.500 euro x 45 %). Dat bedrag kan nog beperkt worden tot het totaalbedrag van zijn belasting.

 • Wat is het bedrag van mijn belasting?

  Wilt u het bedrag van uw belasting te weten komen? Raadpleeg dan uw aanslagbiljet, rubriek 'Berekening van de aanslag', regel 'Om te slane belasting'.

  Opgelet: het bedrag van uw belasting is niet hetzelfde als het bedrag dat u moet betalen of dat u terugkrijgt nadat u uw aanslagbiljet heeft ontvangen.

  Immer, nadat we uw belastingaangifte hebben ontvangen, berekenen we het totale bedrag van uw belasting. Meestal heeft u die belasting echter al (gedeeltelijk) betaald via de bedrijfsvoorheffing die iedere maand automatisch op uw loon, pensioen of werkloosheidsuitkering wordt ingehouden.

  Als er te veel bedrijfsvoorheffing ingehouden werd ten opzichte van het bedrag van uw belasting, zullen we u het teveel ingehouden deel terugstorten nadat u uw aanslagbiljet heeft ontvangen.

  Voorbeeld:
  In 2023 werd er 2.000 euro bedrijfsvoorheffing ingehouden op de inkomsten van Jan. In 2024 vult hij zijn belastingaangifte in. Na berekening bedraagt het bedrag van zijn belasting 1.500 euro. Hij zal de 500 euro die te veel werd ingehouden dus terugkrijgen nadat hij zijn aanslagbiljet heeft ontvangen.

  Als er niet genoeg bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, zal u het resterende deel moeten betalen nadat u uw aanslagbiljet heeft ontvangen.

  Voorbeeld:
  In 2023 werd er 2.000 euro bedrijfsvoorheffing van Jans inkomsten afgehouden. In 2024 vult hij zijn belastingaangifte in. Na berekening bedraagt het bedrag van zijn belasting 2.600 euro. Hij zal het saldo, namelijk 600 euro, moeten betalen nadat hij zijn aanslagbiljet heeft ontvangen.

 • In welke gevallen is het belastingbedrag nul?

  Werknemers, werkzoekenden, gepensioneerden en eigenaars

  Iedereen heeft recht op een bepaald bedrag van zijn inkomsten waarop hij geen belasting moet betalen. Dat betekent dus dat een deel van de inkomsten niet belast wordt. Dat wordt het belastbaar minimum genoemd.

  Anders gezegd: als uw inkomsten niet hoger zijn dan het belastbaar minimum, is het bedrag van uw belasting nul. U heeft dan geen recht op belastingverminderingen.

  Naargelang de situatie kan het belastbaar minimum worden verhoogd: voor personen ten laste, voor een handicap …

  OCMW-uitkeringsgerechtigden

  Personen die alleen een leefloon van het OCMW als inkomen hebben, betalen geen belasting. Zij hebben dus ook geen recht op belastingverminderingen.