Deeleconomie (inkomsten 2016 en 2017)

Meer en meer particulieren zijn actief in het domein van de deeleconomie.

Een nieuwe belastingregeling biedt elektronische platformen de mogelijkheid om een erkenning te vragen. Die erkenning maakt het mogelijk dat particulieren die hun diensten in het kader van de deeleconomie aanbieden via dat erkend platform, recht kunnen hebben op een gunstig belastingstelsel.

Het nieuwe belastingregime geldt enkel voor de inkomsten betaald door de platformen vanaf de datum van hun erkenning.

Als u die inkomsten verkrijgt via erkende platformen, zult u deze inkomsten voor de eerste keer in uw aangifte van het aanslagjaar 2018 (inkomsten van het jaar 2017) moeten vermelden in de daartoe bestemde rubriek.

Meer info