Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belastingvoordeel

Vanaf aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belastingvermindering voor dakisolatie opgeheven.

Ook het Vlaamse Gewest heeft deze belastingvermindering opgeheven. Meer info

Belastingvoordeel voor dakisolatie

 • Wat is het percentage van de belastingvermindering?

  De belastingvermindering bedraagt 30 % van de werkelijk gedane uitgaven. Het gaat om de gefactureerde bedragen, btw inbegrepen.

  Voor het aanslagjaar 2023 (uitgaven van het jaar 2022) bedraagt de vermindering per woning maximum 3.420 euro (Waalse gewest). (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 3.740 euro).

  Bijvoorbeeld:

  Bedrag van de facturen betaald in 2022 Bedrag van de belastingvermindering in 2023 Berekening van de belastingvermindering
  5.000 euro 1.500 euro 5.000 euro x 30 %
  15.000 euro 3.420 euro 15.000 euro x 30 % = 4.500 euro, maar het maximumbedrag van de belastingvermindering in 2023 is 3.420 euro

  Bent u eigenaar van verschillende woningen waarin u energiebesparende werken laat uitvoeren, dan heeft u dus voor elk van deze woningen recht op de belastingvermindering.

  Om het belastingvoordeel te kunnen genieten, moet u voor de werken facturen bezitten, en deze moeten betaald zijn in 2022 (aanslagjaar 2023), ongeacht het ogenblik waarop de werken werden uitgevoerd.

  De eerste ingebruikname van de woning moet plaats gevonden hebben minstens 5 jaar voor de start van de werken waarvoor u de belastingvermindering vraagt.

 • Ik heb al een financiële bijdrage van een regionale overheid gekregen (premie, subsidie …). Heb ik dan nog recht op een belastingvermindering?

  Ja!

  Ook als de uitgaven al aanleiding hebben gegeven tot een financiële bijdrage van een regionale overheid, heeft u nog recht op de belastingvermindering.

  De belastingverminderingen toegekend op federaal niveau moeten dus worden onderscheiden van de financiële bijdragen toegekend door andere overheden.

  U mag die verschillende voordelen dan ook cumuleren.

  Meer info over de gewestelijke premies:

 • Ik gebruik de woning waarvan ik eigenaar ben voor beroepsdoeleinden. Kan ik de uitgaven voor dakisolatie als beroepskosten inbrengen en tegelijkertijd een belastingvermindering krijgen?

  Als de energiebesparende uitgaven worden ingebracht als beroepskosten of recht geven op investeringsaftrek komen zij niet in aanmerking voor een belastingvermindering.