Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Technische voorwaarden

Sinds aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belastingvermindering voor dakisolatie opgeheven.

Ook het Vlaamse Gewest heeft deze belastingvermindering opgeheven. Meer info

Technische voorwaarden voor dakisolatie

 • Welke zijn de voorwaarden voor dakisolatie?

  Voor aanslagjaar 2018 (uitgaven van het jaar 2017), gelden andere vereisten inzake thermische weerstand (R-waarde) in het Vlaamse en Waalse Gewest.

  Vanaf aanslagjaar 2019 (d.w.z. uitgaven van het jaar 2018) wordt de belastingvermindering niet meer verleend in het Vlaamse Gewest. Voor meer informatie hierover, zie FAQ 2.1.3 Bestaat de belastingvermindering nog in het Vlaamse Gewest?

  Voor meer informatie over het bepalen van het bevoegde gewest, zie FAQ 2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen?

  Waalse Gewest

  Het gebruikte isolatiemateriaal moet een thermische weerstand R hebben die gelijk is aan of groter dan 2,5 vierkante meter kelvin per watt. Deze isolatienorm is onveranderd.

  In geval van uitgaven voor de plaatsing van bijkomende isolatie aan een reeds geïsoleerd dak, mag de reeds bestaande isolatie mee in rekening worden gebracht om de isolatienorm te bepalen. Het volstaat dus in dat geval dat de nieuwe en bestaande isolatie samen een R-waarde van 2,5 vierkante meter Kelvin per watt hebben.

  Vlaamse Gewest

  Tot en met aanslagjaar 2017 (uitgaven van het jaar 2016), moet het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R hebben die gelijk is aan of groter dan 2,5 vierkante meter kelvin per watt.

  Vanaf aanslagjaar 2018 (uitgaven van het jaar 2017) verhoogt het Vlaamse Gewest de vereiste thermische weerstand van het isolatiemateriaal. Concreet betekent dit dat de isolatienorm wordt gewijzigd voor de toepassing van de overgangsbepaling*, maar dan enkel voor de uitgaven gedaan in 2017. Het in 2016 betaalde voorschot ontsnapt aan deze strengere isolatienorm.

  * Voor meer informatie over deze overgangsbepaling, zie FAQ 2.1.3 Bestaat de belastingvermindering nog in het Vlaamse Gewest?

  De aannemer moet waarborgen dat het voor de isolatie van het dak nieuw geplaatste isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 4,5 vierkante meter Kelvin per watt.

  De R-waarde van 4,5 vierkante meter Kelvin per watt geldt voor het nieuw geplaatste isolatiemateriaal en dus niet voor de bestaande en nieuwe isolatie samen.

  Voorheen volstond het dat de nieuwe en bestaande isolatie samen een R-waarde van 2,5 vierkante meter Kelvin per watt hadden.

  In verband met het contract gesloten uiterlijk op 31.12.2016 kunnen zich volgende situaties voordoen:

  Situatie 1: In 2016 heeft u een contract gesloten en een voorschot betaald. Het contract vermeldt een R-waarde van 2,5 vierkante meter Kelvin per watt voor de nieuw te plaatsen isolatie. Het contract wordt op die manier uitgevoerd en in 2017 wordt het saldo van de factuur betaald.

  Aangezien de R-waarde voor het nieuw geplaatste isolatiemateriaal voor aanslagjaar 2018 4,5 vierkante meter Kelvin per watt moet zijn, heeft u geen recht op de belastingvermindering voor uw betaling in 2017. De aannemer mag dan enkel voor het voorschot betaald in 2016 attesteren (voor de uitgaven gedaan in 2016 is de vereiste R-waarde 2,5).

  Situatie 2: In 2016 heeft u een contract gesloten en een voorschot betaald. Het contract vermeldt een R-waarde van 2,5 vierkante meter Kelvin per watt voor de nieuw te plaatsen isolatie. Het contract wordt in 2017 echter aangepast, zodat de R-waarde van de nieuw te plaatsen isolatie wel 4,5 vierkante meter Kelvin per watt is. Het saldo van de factuur wordt in 2017 betaald.

  Het oorspronkelijke contract en de aanpassing daaraan worden administratief beschouwd als hetzelfde contract, zodat het voorschot betaald in 2016 effectief kan worden beschouwd als een voorschot van het aangepaste contract. Zowel het voorschot (in 2016) als de betaling van het saldo (in 2017) kunnen in dat geval in aanmerking komen voor de belastingvermindering.

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Vanaf aanslagjaar 2017 (uitgaven van het jaar 2016), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belastingvermindering voor dakisolatie opgeheven.

  Dit betreft personen die hun fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. Voor meer informatie hierover, zie FAQ 2.1.4 ‘Hoe het bevoegde gewest bepalen?’.

  Zie ook  'Bijlage bij de factuur, in te vullen door de aannemer' (PDF, 190.89 KB) (Uitleg op FAQ 2.7 Modelattest).

 • Mijn woning heeft een onbewoonbare zolder. Heb ik recht op de belastingvermindering als ik de vloer van die zolder (of het plafond van de bovenste verdieping) isoleer?

  In principe is de belastingvermindering beperkt tot de isolatie van het dak. Voor onbewoonbare zolders wordt echter aanvaard dat de isolatie van de vloer van de zolder (of de isolatie van het plafond van de bovenste verdieping) ook voor de belastingvermindering in aanmerking komt.

  Als de zolder echter effectief ingericht is en een functie vervult als bewoonbare ruimte, bijvoorbeeld als slaapkamer, hobbykamer,…, kan die zolder niet meer als onbewoonbaar worden beschouwd. De belastingvermindering kan dan niet worden toegekend voor de isolatie van de vloer van de zolder (of voor de isolatie van het plafond van de bovenste verdieping).

  De bepaling van het al dan niet bewoonbaar zijn van de zolder gebeurt voor elk geval afzonderlijk op basis van de feitelijke omstandigheden. In de volgende gevallen is er sprake van een onbewoonbare zolder:

  • Wanneer in de zolder geen nutsvoorzieningen zijn aangebracht, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, water of verwarming.
  • Wanneer de hoogte van de zolder of het dakgebinte geen normaal gebruik van de ruimte toelaat.
  • Wanneer de zolder niet is ingericht of afgewerkt en niet wordt bestemd of gebruikt als een leefruimte.
 • Geeft het leggen van roofing of het vervangen van dakpannen recht op de belastingvermindering?

  Neen, het leggen van alleen roofing of het louter vervangen van dakpannen voldoet niet aan de gestelde voorwaarden.