Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Welke woningen

Vanaf aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belastingvermindering voor dakisolatie opgeheven.

Ook het Vlaamse Gewest heeft deze belastingvermindering opgeheven. Meer info

Welke woningen komen in aanmerking?

Welke woningen komen in aanmerking?

De woning moet bij het begin van de werken al minstens 5 jaar in gebruik zijn.

Het moet gaan om een woning, d.w.z. een gebouw (of een gedeelte van een gebouw) dat, door zijn aard, normaal bestemd is om te worden bewoond door één of meerdere personen (eengezinswoning, appartement, studio …).

Wanneer in dat gebouw een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, moet het zijn aard van bewoning behouden om de belastingvermindering te kunnen krijgen.

De werken voor dakisolatie die betrekking hebben op het deel van de woning dat door de belastingplichtige (eigenaar of huurder) voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid wordt gebruikt, geven geen recht op belastingvermindering als die uitgaven:

  • ingebracht worden als beroepskosten 
  • recht geven op een investeringsaftrek

Opgelet!

Komen niet in aanmerking:

  • kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ...)
  • studentenkamers
  • kamers voor seizoenarbeiders 
  • gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …)

Opmerking:

Bepaalde gewesten hebben de belastingvermindering opgeheven, maar om te bepalen welk gewest bevoegd is, is het niet determinerend waar de woning waaraan de werken worden uitgevoerd, gelegen is.

Voor meer informatie hierover, zie FAQ.