Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wijk-werkcheques

In het Vlaams Gewest kunt u met wijk-werkcheques tegen voordelige tarieven kleine klusjes betalen (bv. kleine herstellingen, kinderoppas, enz.). Deze cheques geven recht op een belastingvermindering.

In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er een soortgelijk systeem, met name de PWA-cheques (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap). Deze cheques geven eveneens recht op een belastingvermindering.

PWA-cheques kunnen nominatief (d.w.z. opgesteld op iemands naam) of niet-nominatief zijn. Indien je nominatieve PWA-cheques aankoopt, hebt u recht op een belastingvermindering.

De wijk-werkcheques en PWA-cheques behoren tot de bevoegdheid van de Gewesten.

Bezoek de website van uw Gewest voor meer informatie over de belastingvermindering en de werking van de cheques.