Dakisolatie

Opgelet: de zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de belastingvermindering voor bepaalde uitgaven voor het verwerven of behouden van een woning over aan de gewesten. Het zijn zij die in de toekomst zullen bepalen welke fiscale voordelen aan die uitgaven verbonden zijn.

Dit kan dus al een impact hebben op de uitgaven die u in 2014 doet en die vermeld zijn in deze rubriek.

Meer uitleg hierover in het onderdeel 'Gevolgen zesde staatshervorming'.