Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

OLD_Overdrachten

OLD_Overdrachten

Ik heb in 2011 en/of 2012 energiebesparende uitgaven gedaan. Ik heb niet de volledige belastingvermindering kunnen genieten door het grensbedrag. Heb ik recht op een overdracht voor het aanslagjaar 2015?

In 2011 en/of 2012 heeft u energiebesparende uitgaven gedaan:

  • uitgaven van het jaar 2012 uitsluitend voor werken uitgevoerd in het kader van een contract afgesloten voor 28 november 2011
  • voor een woning die bij de start van de werken minstens 5 jaar bewoond was
  • die uitgaven gaven recht op de belastingvermindering voor het betreffende aanslagjaar, maar de belastingvermindering kon door het grensbedragniet volledig toegekend worden .

In dat geval kunt u de overdracht(en) vermelden in uw in 2015 in te dienen belastingaangifte. U vindt de over te dragen bedragen van de belastingvermindering op uw aanslagbiljet voor aanslagjaar 2014.