Levensverzekering (aanslagjaar 2014)

De fiscale behandeling van de premies van de vanaf 1 januari 2005 gesloten individuele levensverzekeringen

 • Geeft de premie van mijn individueel gesloten levensverzekeringscontract recht op de belastingvermindering voor enige en eigen woning?

  Ja. De premie van de door u gesloten levensverzekering geeft recht op de belastingvermindering voor enige en eigen woning als aan de volgendevoorwaarden is voldaan:

  • Het gaat om een individuele levensverzekering.
  • De premies worden definitief betaald met het oog op een rente- of kapitaalsopbouw in geval van leven of overlijden.
  • Dit kapitaal dient uitsluitend voor het wedersamenstellen of waarborgen van een hypothecaire lening waarvan de bestedingen recht geven op de belastingvermindering voor enige en eigen woning.
  • Het contract is gesloten:
   • bij een instelling die in de Europese Economische Ruimte is gevestigd
   • door uzelf, waarbij u alleen zichzelf heeft verzekerd
   • vóór de leeftijd van 65 jaar
   • voor een looptijd van minimum 10 jaar als het voordelen voorziet in geval van leven
  • Het contract duidt als begunstigde(n) aan:
   • in geval van leven: uzelf, vanaf de leeftijd van 65 jaar
   • in geval van overlijden: ten gunste van de personen die ingevolge uw overlijden de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerven

   

 • De verzekering die ik heb afgesloten, voldoet aan alle voorwaarden voor de belastingvermindering voor enige en eigen woning. Wat zijn de gevolgen als ik de premie in mijn aangifte vermeld?

  Zodra u eenmaal de belastingvermindering voor enige en eigen woning voor de door u betaalde premie heeft gekregen, zullen de uit het contract voortvloeiende voordelen worden belast.

  Wanneer u die belasting wilt vermijden, is het aan te raden de premie van de door u afgesloten individuele levensverzekering nooit in uw aangifte te vermelden.

 • Ik heb in 2000 een individuele levensverzekering afgesloten. Mijn verzekeraar stelt mij voor om de begunstigingsclausule aan te passen, zodat de verzekering dient voor het waarborgen van mijn hypothecaire lening die recht geeft op de belastingvermindering voor enige en eigen woning. Geeft de premie van deze levensverzekering recht op de belastingvermindering voor enige en eigen woning?

  Neen. De door u individueel afgesloten levensverzekering dient immers niet uitsluitend voor het waarborgen of wedersamenstellen van de door u afgesloten hypothecaire lening. De door u betaalde premie kan hoogstens in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor het langetermijnsparen.

 • De premie van mijn in 2012 afgesloten individuele levensverzekering voldoet niet aan de voorwaarden voor de belastingvermindering voor enige en eigen woning. Voor welke voordelen komt mijn premie wel in aanmerking?

  De premies van de individueel afgesloten levensverzekering geven recht op de belastingvermindering voor het langetermijnsparen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het moet gaat om een individuele levensverzekering.
  • De premies worden definitief betaald met het oog op een rente- of kapitaalsopbouw in geval van leven of overlijden.
  • Dat kapitaal dient niet uitsluitend voor het wedersamenstellen of waarborgen van een hypothecaire lening die voor de enige en eigen woning is aangegaan.
  • Het contract is gesloten:
   • bij een instelling die in de Europese Economische Ruimte is gevestigd
   • door uzelf, waarbij u alleen zichzelf heeft verzekerd
   • vóór de leeftijd van 65 jaar
   • voor een looptijd van minimum 10 jaar als het voordelen voorziet in geval van leven
  • Het contract duidt als begunstigde(n) aan:
   • in geval van leven: uzelf, vanaf de leeftijd van 65 jaar
   • in geval van overlijden:
    • wanneer het levensverzekeringscontract dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een hypothecaire lening die voor een woning is aangegaan
     • ten belope van het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening: personen die ingevolge uw overlijden de volle eigendom of het vruchtgebruik van die woning verwerven
     • ten belope van het verzekerde kapitaal dat niet dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening: uw echtgenoot of van uw partner met wie u wettelijk samenwoont of van uw bloedverwanten tot de tweede graad (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, zusters en broers)
    • in alle andere gevallen: uw echtgenoot of uw partner met wie u wettelijk samenwoont of van uw bloedverwanten tot de tweede graad (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, zusters en broers)
 • Waar moet ik de door mij betaalde premie van een individuele levensverzekering opnemen in mijn belastingaangifte (belastingvermindering voor enige en eigen woning)? Welke documenten moet ik ter beschikking van de administratie houden?

  Om recht te hebben op de belastingvermindering vermeldt u het bedrag van de door u betaalde premie (na toepassing van de fiscale begrenzingen) onder de rubriek "premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1/1/2005 die in aanmerking komen voor de vermindering voor enige woning” (vak IX, code 1371 van de aangifte).

  De premie van een individuele levensverzekering geeft slechts recht op de belastingvermindering voor enige en eigen woning als u beschikt over de noodzakelijke fiscale attesten die door de verzekeringsmaatschappij worden uitgereikt.

  Voor het inkomstenjaar waarin u de eerste keer de belastingvermindering voor enige en eigen woning vraagt, voegt u best het door de verzekeringsmaatschappij uitgereikte eenmalig basisattest bij uw aangifte.

  Daarnaast voegt u best ook het door de verzekeringsmaatschappij uitgereikte jaarlijks betalingsattest bij uw aangifte.

  Zodra u eenmaal de belastingvermindering voor enige en eigen woning voor de door u betaalde premie heeft gekregen, zullen de uit het contract voortvloeiende voordelen worden belast.