Hypothecaire inschrijving

De hypothecaire inschrijving (aanslagjaar 2014)

 • Wat is een hypothecaire lening?

  De lening die u aangaat is maar hypothecair als er daadwerkelijk een hypothecaire inschrijving genomen is tot waarborg van de lening.

  Een lening die alleen door een hypotheekbelofte of een mandaat wordt gewaarborgd, is dus voor de toepassing van de belastingvermindering voor enige en eigen woning geen hypothecaire lening.

 • Ik ga een lening aan die maar gedeeltelijk gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving. Welke uitgaven geven recht op de belastingvermindering voor enige en eigen woning?

  Alleen de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het gedeelte van de lening dat effectief door een hypothecaire inschrijving is gewaarborgd, geven recht op de belastingvermindering voor enige en eigen woning.

  De interesten die betrekking hebben op het gedeelte van de lening dat niet door een hypothecaire inschrijving is gewaarborgd, kunnen hoogstens in aanmerking komen voor de interestaftrek of, wanneer het een vanaf 1 januari 2009 (en tot 31 december 2011) gesloten lening betreft die uitsluitend bestemd is voor het financieren van energiebesparende uitgaven, voor de belastingvermindering van leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven ("Groene lening").

 • Ik ga een niet-hypothecair overbruggingskrediet aan dat de aankoop van mijn enige en eigen nieuwgebouwde woning financiert. Na verkoop van mijn vorige, bestaande woning ga ik een hypothecaire lening aan die uitsluitend dient voor het aflossen van een gedeelte van het overbruggingskrediet. Komen de bestedingen van mijn hypothecaire lening in aanmerking voor de belastingvermindering voor enige en eigen woning?

  Neen.

  De door u gesloten hypothecaire lening dient immers niet om uw enige en eigen woning te verwerven of te behouden, maar om een lening die geen recht gaf op de aftrek voor enige en eigen woning af te lossen.

  De interesten van de hypothecaire lening kunnen hoogstens in aanmerking komen voor de interestaftrek.

  De kapitaalaflossingen van een dergelijke lening komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering.