Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor het beveiligen van de woning tegen inbraak of brand valt vanaf aanslagjaar 2015 onder de bevoegdheid van de gewesten.

Het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest hebben besloten deze vermindering te schrappen voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2015.

Vanaf het inkomstenjaar 2016, heeft het Brusselse Gewest deze belastingvermindering ook opgeheven. Dit betreft de personen die hun fiscale woonplaats op 1.1.2017 in het Brussels Gewest gevestigd hebben. Het is uw situatie op 1 januari 2017 die bepalend is (voor de uitgaven gedaan in 2016) en niet de plaats waar de woning, waaraan de werken worden uitgevoerd, gelegen is.