Inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor het beveiligen van de woning tegen inbraak of brand valt vanaf aanslagjaar 2015 onder de bevoegdheid van de gewesten. Het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest hebben besloten deze vermindering te schrappen (voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2015).

Meer info