Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Soorten opvang

Soorten opvang

 • Mijn kind jonger dan 14 jaar blijft tijdens de middag op school. Ik betaal een forfaitair bedrag voor het middagtoezicht en voor de warme maaltijden die hij/zij op school krijgt. Komen beide uitgaven in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang?

  Alleen de uitgaven voor het middagtoezicht komen in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang. De uitgaven voor de warme maaltijden worden niet als uitgaven voor kinderopvang beschouwd.

 • Mijn kind jonger dan 14 jaar wordt na schooltijd in de studie van de basisschool opgevangen. Tijdens deze studie wordt er op toegezien dat de kinderen hun huiswerk maken. Komen de uitgaven voor deze studie in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang?

  Ja.

 • Komen de kosten voor het verblijf in een internaat in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang?

  Ja.

 • Mijn kinderen worden opgevangen door een buur, een babysit, een familielid… Heb ik recht op de belastingvermindering voor kinderopvang?

  Neen. U heeft alleen recht op de belastingvermindering voor kinderopvang als de persoon die uw kind opvangt behoort tot de welbepaalde instellingen of personen aan wie de kosten moeten worden betaald.

  Als uw kind jonger is dan 3 jaar op 1 januari 2024 (voor aanslagjaar 2024), heeft u echter recht op een ander fiscaal voordeel, namelijk een verhoging van de belastingvrije som.

  Meer info

 • Ik vang mijn kind zelf op en heb dus geen uitgaven voor kinderopvang. Heb ik toch recht op een belastingvermindering voor kinderopvang?

  Neen. Als uw kind jonger is dan 3 jaar op 1 januari 2024 (voor aanslagjaar 2024), heeft u echter wel recht op een ander fiscaal voordeel, namelijk een verhoging van de belastingvrije som.

  Meer info

 • Komen de kosten voor de opvang van zieke kinderen in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang?

  Ja, onder bepaalde voorwaarden, zie FAQ Voorwaarden.

 • Mijn kind jonger dan 14 jaar heeft in zijn school bijles wiskunde gekregen. Komen de uitgaven voor deze bijles in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang?

  Neen, want deze uitgaven zijn bijkomende kosten voor het geven van cursussen in het kader van onderwijs en zijn dus geen uitgaven voor kinderopvang.

 • Mijn kind jonger dan 14 jaar is met de klas voor een week op bosklassen geweest. Dat initiatief ging uit van de lagere school. Komen de uitgaven voor deze bosklassen in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang?

  Neen, omdat deze uitgaven activiteiten bekostigen die verbonden zijn aan de onderwijsdoelstellingen van de school en die deel uitmaken van het studieaanbod.

 • Mijn kind jonger dan 14 jaar is lid van een jeugdbeweging die wordt erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de gemeente, de provincie of het gewest. Mijn kind heeft deelgenomen aan een kamp georganiseerd door die jeugdbeweging. Ik heb zowel het lidgeld als de deelnameprijs voor het kamp betaald. Komen beide uitgaven in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang?

  Alleen de uitgave voor de deelname aan het kamp komt in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang. Het lidgeld wordt niet als uitgave voor kinderopvang beschouwd.