Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Woordenlijst

Woordenlijst

Onderhoudsgerechtigde

Degene die het onderhoudsgeld moet krijgen.

 

Onderhoudsplichtige

Degene die het onderhoudsgeld moet betalen.

 

Beslissing van de rechter

Een uitspraak van een rechter in de vorm van een vonnis of een arrest dat een uitvoerbare formule bevat die het de schuldeiser (diegene die het recht nastreeft) mogelijk maakt om de tussenkomst van de openbare macht in te roepen teneinde de uitvoering van zijn recht te bekomen.

 

Notariële akte

Een document opgemaakt door een notaris volgens formaliteiten die door de wet zijn vereist en waarvan men de gedwongen uitvoering kan bekomen.

 

Verstekvonnis

Een veroordeling van een persoon die afwezig en niet vertegenwoordigd is op de dag van de zitting van de rechtbank of het hof, die geen kennis had van de datum van de zitting alhoewel hij volgens de regels was opgeroepen.

 

Onderhandse akte

Een akte die opgesteld is tussen personen onderling zonder een beroep te doen op een openbare ambtenaar zoals bijvoorbeeld een notaris.

 

Mondelinge overeenkomst

Een akkoord tussen twee of meer personen dat niet het voorwerp is geweest van een geschrift.

 

Uitvoerbare formule

De formule die aangebracht wordt op het einde van de gerechtelijke beslissing en die het mogelijk maakt over te gaan tot de gedwongen uitvoering ervan. Zij begint bijvoorbeeld als volgt: “Wij, Albert II, Koning der Belgen, aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, doen te weten …”.

 

Mandaat

Een contract waarbij u aan de DAVO de toelating geeft om in uw plaats en in uw naam gerechtelijke stappen te zetten met het oog op het invorderen van het maandelijkse bedrag van het onderhoudsgeld en de achterstallen.