Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Over de DAVO

Over de DAVO

Wat is de DAVO ?

De DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen) werd opgericht als onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wet van 21 februari 2003).

De DAVO is een deel van de Administratie van de niet-fiscale Invordering bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

De DAVO werd opgericht om een oplossing te vinden voor volgende problemen:

  • het niet betalen van onderhoudsgeld (= alimentatie) aan kinderen en (ex-)partner
  • het niet uitvoeren van gerechtelijke uitspraken en notariële aktes 

Wanneer uw onderhoudsgeld niet wordt betaald, kunt u als onderhoudsgerechtigde (= degene die het onderhoudsgeld moet krijgen) een aanvraag indienen bij de DAVO. 

De DAVO zal dan:

  • het maandelijks en het achterstallig onderhoudsgeld bij de onderhoudsplichtige (= degene die het onderhoudsgeld moet betalen) opeisen
  • eventuele voorschotten op het maandelijks onderhoudsgeld aan u betalen 

Het is belangrijk om te weten: 

  • dat de DAVO niet automatisch optreedt: u moet daarvoor een aanvraag indienen en aan bepaalde voorwaarden voldoen  
  • dat de DAVO over alle uitvoeringsmaatregelen beschikt die aan u als onderhoudsgerechtigde zijn toegekend om het onderhoudsgeld op te eisen  
  • dat de DAVO alle informatie mag inwinnen over de vermogenstoestand van de onderhoudsplichtige  
  • dat, naast de tussenkomst van de DAVO, de onderhoudsplichtige strafrechtelijk kan  worden vervolgd voor het niet betalen van het onderhoudsgeld