Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Rechtsbijstandsverzekering

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Vermeld in uw aangifte (in vak X, code 1344 of 2344) het bedrag van de premies vermeld in het attest 281.63 dat u van uw verzekeraar hebt ontvangen, begrensd tot maximum 310 euro. U hebt dan in principe recht op een belastingvermindering van maximaal 124 euro.

Rechtsbijstandsverzekering

 • Ik heb een rechtsbijstandsverzekering. Heb ik recht op een belastingvermindering?

  Ja, als:

  • u uw verzekering individueel hebt afgesloten
  • de verzekeringsonderneming gevestigd is in de Europese Economische Ruimte
  • uw verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden (op vlak van gedekte geschillen en kosten, de maximumwaarborg, de franchise, de wachttijden enz.). Meer info

  Als u een attest 281.63 van uw verzekeringsonderneming hebt ontvangen, voldoet uw verzekering in principe aan deze voorwaarden. U kunt recht hebben op de belastingvermindering. 

  De belastingvermindering heeft betrekking op de premies die werden betaald tussen 1 september 2019 en 31 december 2019 (voor het aanslagjaar 2020).

  Premies die vóór 1 september 2019 zijn betaald, komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

 • Wat is het bedrag van de belastingvermindering voor een rechtsbijstandsverzekeringscontract?

  U kunt maximaal 310 euro aangeven voor betaalde premies (aanslagjaren 2020 en 2021).

  De belastingvermindering bedraagt 40 % van het aangegeven bedrag. Voor de aanslagjaren 2020 en 2021 bedraagt de belastingvermindering dus maximaal 124 euro (310 euro x 40 %).

 • Hoe moet ik mijn contract voor rechtsbijstandsverzekering opnemen in mijn aangifte?

  Vermeld het bedrag van de betaalde premies (beperkt tot 310 euro) in vak X (Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen), op code 1344 of 2344.

  Als u uw aangifte online (via MyMinfin) indient, is het bedrag in principe al vooraf ingevuld.

  Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, controleer dan of het bedrag van de betaalde premies (begrensd tot 310 euro) in code 1344 of 2344 staat. Als dit niet het geval is, wijzig dan uw voorstel van vereenvoudigde aangifte.

 • De verzekeringsonderneming rekende me bijkomende kosten aan. Komen deze kosten in aanmerking voor de belastingvermindering?

  Neen, bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld rappelkosten of administratieve kosten (postzegels, drukkosten …) komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Zij maken immers geen deel uit van het bedrag van de premie zelf.

 • Wanneer heb ik geen of maar gedeeltelijk recht op een belastingvermindering?

  Het bedrag van uw belasting is nul

  Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten hebt), hebt u geen recht op een belastingvermindering. Meer info

  Het bedrag van uw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering

  Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat uw inkomsten en dus ook het bedrag van uw belasting erg laag zijn) hebt u slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van uw belasting. Meer info

  Uw verzekering voldoet niet aan de voorwaarden

  U ontvangt geen attest 281.63 en u hebt geen recht op een belastingvermindering.

  U hebt geen premie betaald tussen 1 september 2019 en 31 december 2019 (aanslagjaar 2020).

  Premies die vóór 1 september 2019 zijn betaald komen niet in aanmerking voor een belastingvermindering.

  Circulaire 2020/C/63 over de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering