Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Thuislaadstations voor elektrische wagens

Als u bij u thuis een vast laadstation voor elektrische wagens installeert, kunt u een belastingvermindering genieten voor de uitgaven die u daarvoor betaalt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024.

De belastingvermindering varieert van 45 % naar 15 % van de uitgaven, afhankelijk van het jaar van betaling van de uitgaven:

  • voor uitgaven betaald vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 bedraagt het maximum 1.500 euro per laadstation per belastingplichtige
  • voor uitgaven betaald in 2022 bedraagt het maximum 1.750 euro per laadstation per belastingplichtige
  • voor uitgaven betaald vanaf 1 januari 2023 bedraagt het maximum 1.750 euro voor een unidirectioneel laadstation en per belastingplichtige of 8.000 euro per bidirectioneel laadstation en per belastingplichtige

Het gaat over uitgaven voor de aankoop in nieuwe staat van een laadstation, de plaatsing ervan en de keuring van de installatie.

Wanneer u in verschillende belastbare tijdperken uitgaven betaalt die in aanmerking komen voor de belastingvermindering, zal u de belastingvermindering slechts voor één belastbaar tijdperk mogen vragen. U mag dan enkel de vermindering vragen voor de uitgaven die u in dat belastbaar tijdperk betaalde.

Het laadstation moet:

  • in of in de onmiddellijke nabijheid van uw woning geplaatst worden en
  • een intelligent laadstation zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden en
  • enkel groene stroom gebruiken en
  • goedgekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme.

Raadpleeg de circulaire voor meer info.