Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vrijstelling dividenden

Vrijstelling dividenden

 • Wat is de vrijstelling voor dividenden?

  Om burgers aan te moedigen om rechtstreeks te investeren in bedrijven is er een algemene belastingvrijstelling voor dividenden ingevoerd. Dat is een vrijstelling in de personenbelasting, niet in de roerende voorheffing.

 • Welke dividenden zijn vrijgesteld?

  Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden komen in aanmerking dus ook:

  • dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen zoals bijvoorbeeld Cera (zie volledige lijst),
  • dividenden van vennootschappen met sociaal oogmerk.

  De volgende dividenden zijn echter uitgesloten van de vrijstelling:

  • dividenden van juridische constructies of verkregen door tussenkomst van juridische constructies,
  • dividenden van instellingen van collectieve beleggingen,
  • dividenden verkregen door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

  Die dividenden moet u dus verplicht aangeven in uw belastingaangifte tenzij er een bevrijdende roerende voorheffing op ingehouden is.

 • Er is roerende voorheffing ingehouden op mijn vrijgestelde dividenden. Hoe kan ik die terugkrijgen?

  U kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden laten verrekenen met uw personenbelasting.

  Daarvoor vult u de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in de codes 1437/2437 in.

  U kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) aan dividenden. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 800 euro). Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kunt u dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %).  U kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is.

 • Er is geen roerende voorheffing ingehouden op mijn vrijgestelde dividenden. Wat moet ik doen?

  Op buitenlandse dividenden is vaak geen roerende voorheffing ingehouden. De eerste schijf van 800 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) moet u niet aangeven in uw belastingaangifte. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 800 euro). De rest van de dividenden moet u wel verplicht aangeven. Die zijn belastbaar.

 • Wat als ik zowel dividenden heb verkregen waarop roerende voorheffing is ingehouden als dividenden waarop geen roerende voorheffing is ingehouden?

  Elke belastingplichtige heeft maar één maal recht op de vrijstelling van maximum 800 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022). (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 800 euro).

  Als u dividenden met en zonder inhouding van roerende voorheffing hebt verkregen, mag u zelf kiezen op welke van die dividenden u de vrijstelling toepast, zonder echter het maximaal vrijstelbare bedrag van 800 euro te overschrijden.

  Om de vrijstelling toe te passen op dividenden waarop roerende voorheffing is ingehouden, moet u de roerende voorheffing die op de vrijgestelde dividenden is ingehouden, invullen in code 1437/2437 van uw belastingaangifte.

  Om de vrijstelling toe te passen op dividenden waarop geen roerende voorheffing is ingehouden, moet u de vrijgestelde dividenden niet in uw aangifte vermelden.

 • Wat als ik een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijg en ik heb vrijgestelde dividenden ontvangen waarop roerende voorheffing is ingehouden?

  Wij konden de roerende voorheffing op dividenden niet vooraf invullen in uw voorstel van vereenvoudigde aangifte.

  Om de ingehouden roerende voorheffing op de vrijgestelde dividenden te recupereren, moet u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte verbeteren en die roerende voorheffing invullen in de codes 1437/2437. Dat doet u via MyMinfin of op het antwoordformulier.