Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanslagbiljet

Tot 30 juni 2024 (inkomsten 2022) kunnen we de verschuldigde belasting of de terugbetaling vestigen. We kunnen u echter geen exacte datum geven waarop u uw aanslagbiljet zal ontvangen.

Wist u overigens dat u uw aanslagbiljet, van zodra het beschikbaar is, ook online kunt raadplegen via MyMinfin?
 

Aanslagbiljet

 • Wat is een aanslagbiljet?

  Nadat wij uw aangifte ontvangen en gecontroleerd hebben, berekenen wij uw belastingen. Daarna versturen we u een ‘aanslagbiljet’ (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd). Daarin kan u het bedrag lezen dat u moet betalen of dat u zal terugkrijgen.

   Voorbeeld - terugbetaling (PDF, 143.83 KB) (aanslagjaar 2023)
   Voorbeeld - saldo nul (PDF, 101.1 KB) (aanslagjaar 2023)
   Voorbeeld - betaling (PDF, 188.37 KB) (aanslagjaar 2023)

 • Wanneer zal ik mijn aanslagbiljet ontvangen?

  Wij stellen alles in het werk om u uw aanslagbiljet zo snel mogelijk en binnen de vastgestelde termijn te bezorgen (zie hierna).

  Wij kunnen u echter geen exacte datum meedelen. De datum hangt namelijk van verschillende factoren af: de indieningsdatum van de aangifte, de eventuele controle van de gegevens, de wijze van indiening van de aangifte (Tax-on-web of op papier) ...

  Opgelet: de aangiften die we controleren, worden niet automatisch verwerkt. Voor die gevallen wordt het aanslagbiljet later verstuurd.

  De termijn loopt tot 30 juni

  Tot 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarop u uw aangifte hebt ingediend, kunnen we de verschuldigde belasting of de terugbetaling vestigen. De verzending van het aanslagbiljet volgt na de berekening van de belasting.

  • Aangifte 2023 (inkomsten 2022): de verschuldigde belasting of de terugbetaling mag tot 30 juni 2024 worden gevestigd

  Bijzondere gevallen

  In bepaalde gevallen (geen aangifte, laattijdige aangifte, ongeldige aangifte ...) kan het langer duren voordat u het aanslagbiljet ontvangt.

 • Hoe kan ik mijn aanslagbiljet ontvangen?

  U kunt uw aanslagbiljet op twee manieren ontvangen:

  • op papier
  • online via uw eBox

  Wilt u dus uw belastingberekening en in de toekomst andere documenten van de FOD Financiën online ontvangen, activeer dan uw eBox op www.mye-box.be.

  Bent u samenwonend of gehuwd en dient u een gezamenlijke aangifte in, activeer beiden uw eBox om geen papieren aanslagbiljet meer te ontvangen.

  De melding via de eBox vervangt de verzending van de belastingberekening via Zoomit. De belastingberekeningen worden dus niet meer ter beschikking gesteld in uw online bankieren via Zoomit. U kunt echter wel rechtstreeks online betalen via MyMinfin.

  Meer info over de eBox.

 • Hoe kan ik weten of mijn aanslagbiljet werd verstuurd?

  U kunt zelf nagaan of we uw aanslagbiljet al verstuurden.
  Uw aanslagbiljet wordt namelijk automatisch toegevoegd aan uw online dossier in MyMinfin:

  • Klik op 'Meld u aan'
  • Meld u aan:
  • Klik bij 'Mijn Documenten' op 'Mijn aanslagbiljet (belastingberekening) raadplegen'

  Als u uw laatste aanslagbiljet niet vindt, betekent dit dat het nog niet werd opgemaakt.

  Wij kunnen echter niet zeggen wanneer onze toepassingen het aanslagbiljet zullen versturen. Het heeft dus geen zin om voor deze info met onze diensten contact op te nemen.

 • Zal ik mijn aanslagbiljet in dezelfde periode als vorig jaar ontvangen?

  Neen. De verzendingsdatum van het aanslagbiljet kan elk jaar verschillen. Het is dus normaal dat u dit jaar het aanslagbiljet op een andere dag ontvangt dan vorig jaar.

 • Ik heb recht op een terugbetaling. Zal ik mijn aanslagbiljet dan later ontvangen?

  Neen. Wij maken geen onderscheid tussen de aanslagbiljetten met betaling of met terugbetaling.

 • Ik heb een papieren aangifte ingediend. Zal ik mijn aanslagbiljet dan later ontvangen?

  Papieren aangiften moeten we eerst inscannen. Ze worden dus later verwerkt dan de aangiften die via  Tax-on-web worden ingediend.  De Tow-aangiften worden over het algemeen sneller verwerkt.

 • Moet ik mijn aanslagbiljet bewaren?

  Ja, u moet uw aanslagbiljet, net zoals al uw andere fiscale bewijsstukken, tien jaar bijhouden.

 • Hoe kan ik een kopie van mijn aanslagbiljet verkrijgen?

  Onmiddellijk: via MyMinfin

  • Ga naar MyMinfin en identificeer u (via itsme® of met uw identiteitskaart).
  • U vindt uw aanslagbiljet bij ‘Mijn documenten’. U kan het downloaden en afdrukken.

  Binnen twee weken: per telefoon

  • Bel naar uw centrum Particulieren. Houd uw identiteitskaart klaar voor u belt.
  • U kan slechts 1 kopie vragen.
  • U ontvangt uw aanslagbiljet per post.

  Meer dan één exemplaar nodig?

  • Maak een kopie van uw aanslagbiljet.
  • U kan deze kopie naar instellingen sturen die naar uw aanslagbiljet vragen.

  Geen kopie op kantoor

  • We geven geen kopie van uw aanslagbiljet in onze kantoren.

 • Hoe kan ik het rekeningnummer dat op mijn aanslagbiljet staat laten veranderen?

 • Wat moet ik doen als ik een fout opmerk in het aanslagbiljet?

  Contacteer onmiddellijk uw belastingkantoor (zie contactgegevens op uw aanslagbiljet). Indien nodig kan u eveneens een bezwaar indienen. Hiervoor vindt u alle informatie op uw aanslagbiljet onder de categorie 'wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de belastingaanslag'.

 • Mijn situatie is niet veranderd sinds vorig jaar, maar dit jaar moet ik meer betalen of krijg ik minder terug. Vanwaar dit verschil?

  Een mogelijke verklaring is de vermindering van uw bedrijfsvoorheffing (die elke maand wordt ingehouden op uw loon, uw pensioen …). Controleer dit door het bedrag van uw bedrijfsvoorheffing van de vorige twee jaren te vergelijken.

  De bedrijfsvoorheffing is een soort ‘voorschot’ op het uiteindelijke belastingbedrag. Als u minder bedrijfsvoorheffing betaalt, kan dit een invloed hebben op de belasting die u moet betalen of die u terugkrijgt.

  Ook andere wijzigingen kunnen een invloed hebben op uw belastingbedrag. Tijdens het inkomstenjaar dat op uw aanslagbiljet staat:

  • zijn een of meerdere personen ten laste weggevallen (bijvoorbeeld: uw kinderen wonen niet meer op uw adres),
  • hebt u een nieuw huis of een nieuw appartement gekocht,
  • hebt u geen uitgaven meer gedaan die recht geven op een belastingvermindering (bijvoorbeeld: u hebt uw hypothecaire lening volledig afgelost),
  • bent u in het voorgaande jaar feitelijk gescheiden,

  U kunt ook :

  • de gegevens van de twee betrokken aangiften (of voorstellen van vereenvoudigde aangifte) vergelijken. U vindt uw documenten terug in MyMinfin > Mijn documenten.
  • uw belastingberekening simuleren met Tax-Calc.
 • Ik ben onterecht belast in twee landen. Wat kan ik doen?

  Als u denkt dat u onterecht in twee landen belast bent op hetzelfde inkomen, kan u in het land waar u fiscaal inwoner bent een verzoek tot onderling overleg indienen. Voor meer praktische informatie over deze procedure in uw land, kan u het landenprofiel raadplegen op de website van de OESO.

 • Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Krijg ik nog een aanslagbiljet?

  Ja. U krijgt in alle gevallen een aanslagbiljet, ongeacht of u zich akkoord heeft verklaard met ons voorstel.

 • Ik heb mijn aanslagbiljet ontvangen. Het getoonde bedrag is niet hetzelfde als het bedrag vermeld op mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte of in Tax-on-web. Hoe komt dit?

  Het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) en Tax-on-web geven altijd een voorlopige berekening van uw belasting. De definitieve berekening wordt gemaakt tijdens de verwerking van uw aangifte, enkele weken of maanden later.

  Het kan gebeuren dat bepaalde informatie nog niet bekend is op het ogenblik van de voorlopige berekening (bijvoorbeeld: het tarief van de gemeentebelasting, is er al dan niet een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid ingehouden …) Het belastingbedrag zal dan in de definitieve berekening anders zijn.

  U moet niets doen. Houd alleen rekening met uw aanslagbiljet.

  Als u niet akkoord gaat met de definitieve berekening, kunt u natuurlijk een bezwaar indienen (waarin u vermeldt wat volgens u niet correct is en waarom).

 • Wat betekenen de codes op mijn aanslagbiljet?

  Er zijn twee soorten codes op pagina 3 van uw aanslagbiljet (onder ‘Samenvatting’).

  Gegevens van de aangifte: raadpleeg uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte voor meer informatie. U vindt die terug in MyMinfin > Mijn documenten. U kunt ook het ‘voorbereidend document’ raadplegen (dat alle codes van de aangifte bevat).

  Administratieve gegevens: dat zijn interne codes die automatisch worden ingevuld naargelang uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld: het tarief van de gemeentebelasting, uw geboortedatum …

  Lijst van de belangrijkste administratieve codes