Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uw belastingen of andere schulden bij de FOD Financiën betalen

Mijn belastingen of andere schulden bij de FOD Financiën betalen

 • Krijg ik belastingen terug of zal ik moeten bijbetalen?

  U hebt uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) nog niet gekregen, maar wilt al weten of u zult moeten betalen of geld zult terugkrijgen? Dan kunt u op twee manieren al een voorlopige berekening krijgen:

  Het definitieve bedrag dat u zult moeten betalen of dat u zult terugkrijgen, vindt u echter pas op uw aanslagbiljet.


  In het kader van de energiecrisis heeft de federale regering beslist tot een algemeen betaaluitstel van 2 naar 4 maanden voor betalingen inzake inkomstenbelasting. Dit is van toepassing op álle aanslagbiljetten met betrekking tot aanslagjaar 2022, met een datum uitvoerbaarverklaring tot en met 31 oktober 2023. Voor meer info, klik hier.

 • Hoe kan ik betalen?

  Maak het u gemakkelijk: betaal online via MyMinfin.be. Alle betaalgegevens staan al netjes voor u ingevuld. U hoeft alleen nog te valideren.

  Betaal online via MyMinfin

  Een tip? Scan de QR-code en betaal nog eenvoudiger!

  Opgelet: als het gaat om een hoog bedrag, kan de transactie geweigerd worden door een door uw bank opgelegde betalingslimiet. Het precieze bedrag van die limiet verschilt per bank, maar u kunt uw bank wel vragen om uw online-betalingslimiet te verhogen.

  Andere betaalmethodes

  U kunt ook betalen:

  • via een overschrijving op het rekeningnummer en met de mededeling op uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd), betaalbericht of aanmaning,
  • aan de gerechtsdeurwaarders als we een vervolging ingesteld hebben (opgelet: er zijn bijkomende kosten).

  Opgelet: u kunt dus niet meer cash of via cheque betalen. Ook buitenlandse cheques aanvaarden we niet meer. Woont u niet in België en hebt u geen toegang tot MyMinfin? Dan raden wij u aan om te betalen via een gratis SEPA-overschrijving.

 • Welke mededeling moet ik gebruiken?

  Gebruik altijd de gestructureerde mededeling die u vindt op uw aanslagbiljet (ook wel 'belastingberekening', 'belastingbiljet' of 'belastingafrekening' genoemd), betaalbericht of aanmaning. Dan kunnen we uw betaling automatisch verwerken en uw situatie snel bijwerken.

  U kunt ook gemakkelijk online betalen via MyMinfin.be. Zo gebruikt u automatisch de juiste mededeling.

  Betaal online via MyMinfin

 • Heb ik schulden bij de FOD Financiën?

  Wilt u weten of u nog niet betaalde schulden hebt bij de FOD Financiën? Bekijk dan uw persoonlijk dossier in MyMinfin.

  Raadpleeg het overzicht van al uw schulden en/of teruggaves

 • Wat moet ik doen als ik mijn belastingen of andere schulden bij de FOD Financiën niet op tijd kan betalen?

  U vindt meer informatie in de FAQ over betalingsproblemen.

 • Wie moet de schulden betalen: ik of mijn ex-partner?

  Bij een gezamenlijke belastingheffing of voor gemeenschappelijke schulden hangt het deel dat u of uw partner moet betalen af van uw situatie:

  U was wettelijk samenwonend of getrouwd met scheiding van goederen

  Bent u wettelijk samenwonend of gehuwd met scheiding van goederen, dan hoeft u alleen uw eigen deel te betalen. Om te weten te komen welk bedrag u zelf moet betalen, kunt u uw aandeel opvragen bij uw infocenter:

  • U kunt ook het contactformulier gebruiken: selecteer daarvoor de velden ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’ en daarna ‘Ik moet een betaling terugkrijgen?’.
  • Per telefoon via 02/572.57.57 met directe code "19353".

  Wij sturen u per post een document met uw aandeel.

  Na ontvangst van uw aandeel kan u informatie vragen over:

  • de berekening bij de dienst "Berekening" (vermeld op pagina 2 van het aanslagbiljet)
  • uw betaling, via telefoon 02/572.57.57 met directe code "19351".

  U was getrouwd onder het wettelijk stelsel (zonder huwelijkscontract)

  In principe bent u, zonder een huwelijkscontract, verantwoordelijk voor het volledige bedrag en is de opsplitsing op basis van uw inkomen puur informatief. We maken nog onderscheid tussen vier soorten schulden:

  • Schulden die te maken hebben met de periode van het huwelijk: jullie zijn allebei verantwoordelijk voor de betaling van het volledige bedrag.
  • Schulden die te maken hebben met het jaar van de feitelijke scheiding: jullie zijn allebei verantwoordelijk voor de betaling van het volledige bedrag, zelfs als jullie een akkoord met elkaar hebben.
  • Schulden die te maken hebben met het jaar na het jaar van de feitelijke scheiding: jullie krijgen allebei een eigen aanslagbiljet (ook wel 'belastingberekening', 'belastingbiljet' of 'belastingafrekening' genoemd) en betalen dus allebei jullie eigen aandeel. Als iemand niet betaalt, kunnen we nog wel eisen dat de andere die schuld betaalt.
  • Schulden die te maken hebben met de jaren vanaf het tweede jaar na de feitelijke scheiding tot en met de echtscheiding: iedereen betaalt het eigen deel. Als iemand niet betaalt, kunnen we niet meer eisen dat de andere die schuld betaalt.
 • Wat moet ik doen als ik erf van iemand die nog belastingen moest betalen?

  Of u verplicht bent de belastingen en schulden van de overledene te betalen hangt af van uw situatie en de keuzes die u maakt. Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden:

  U bent erfgenaam

  U erft:

  • het actief van de overledene,
  • het passief van de overledene.

  U bent dus in principe verplicht om de schulden van de overledene te betalen. Dat geldt ook voor belastingen zoals de personenbelasting, de onroerende voorheffing, enzovoort. Er zijn echter verschillen afhankelijk van wat u doet met de erfenis:

  Als u de nalatenschap zuiver en eenvoudig aanvaardt

  U moet alle schulden van de overledene betalen. Opgelet: u moet de belastingen enkel betalen in verhouding tot uw aandeel in de nalatenschap. Bijvoorbeeld: als er twee erfgenamen zijn, betaalt iedere erfgenaam de helft van de belastingen van de overledene. In dit geval hoeft u geen enkele formaliteit te vervullen.

  Als u de nalatenschap aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving

  U moet de belastingen van de overledene alleen betalen in verhouding tot uw aandeel in de nalatenschap. In dit geval moet u:

  • een verklaring van aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving afleggen bij een notaris en die verklaring moet binnen de 15 dagen na uw bezoek aan de notaris gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad,
  • een boedelbeschrijving opmaken van de nalatenschappen (normaal gezien maakt de notaris die op).

  Als u de nalatenschap verwerpt

  U hoeft de belastingen van de overledene niet te betalen. Wat moet er gebeuren? Om een nalatenschap te verwerpen moet u een verklaring indienen bij een notaris. Die verklaring wordt opgenomen in een authentieke akte. De verwerping wordt daarna gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad binnen 15 dagen na de authentieke akte waarin ze is opgenomen.

  U was getrouwd of wettelijk samenwonend met de overledene

  Nagenoeg dezelfde regels als die voor erfgenamen (zie hierboven) gelden voor echtgenoten of wettelijk samenwonenden.

  Opgelet: in dit geval kunnen we eisen dat u de belastingen van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner betaalt, zelfs als u de nalatenschap verwerpt.

  Het bedrag dat u moet betalen bent u verschuldigd als echtgenoot/wettelijk samenwonende partner en niet als erfgenaam en hangt af van:

  • uw huwelijkscontract (gesloten voor of tijdens het huwelijk),
  • uw samenlevingscontract (gesloten voor of tijdens het wettelijke samenwonen),
  • of u al dan niet (feitelijk) gescheiden bent of dat de wettelijke samenwoning beëindigd werd,
  • de aard van de belasting.

  Als u wilt weten welk bedrag u moet betalen, kunt u contact opnemen met een van onze infocenters

  U bent een legataris

  U bent een legataris al u (een deel van) de nalatenschap krijgt via testament. U moet de belastingen van de overledene voor een deel of volledig betalen en dat op basis van uw concrete situatie (bijvoorbeeld als algemeen legataris, als legataris ten algemene titel of ten bijzondere titel). Uw notaris kan u hierover meer uitleg geven.

  Bekijk ook de nieuwe regels over de deblokkering van rekeningen

 • Mag de Douane mijn voertuig in beslag nemen als ik mijn schulden niet betaal?

  Tijdens een controle op de openbare weg kunnen de mobiele brigades van de Douane en Accijnzen uw voertuig in beslag nemen als u bepaalde openstaande schulden hebt, die u niet onmiddellijk kunt betalen.

  Om welke schulden kan de Douane uw voertuig in beslag nemen?

  • douane- en accijnsschulden
  • penale boetes
  • geldsommen die werden opgelegd door de politie over het wegverkeer

  Hoe krijgt u uw voertuig terug als u niet onmiddellijk kunt betalen?

  U moet uw schuld binnen de 10 werkdagen betalen. Uw voertuig mag pas vrijgegeven worden na de volledige betaling van alle schulden die onbetaald waren op de datum van het beslag, verhoogd met de kosten van beslag (inclusief de kosten van wegtakeling en stalling van het voertuig). 

  Opgelet: als u het totaal van de verschuldigde sommen en de kosten niet betaalt binnen de 10 werkdagen na de datum van ontvangst van het bericht van inbeslagneming, zullen we het voertuig verkopen

 • Hoe krijg ik een attest dat bewijst dat ik geen schulden heb of een attest van schuldentoestand?

  Via MyMinfin

  Maak uw attest online aan, dat is eenvoudig en zo heeft u het meteen.

  Download uw attest van schuldentoestand

  Via onze infocenters

  Hebt u geen toegang tot MyMinfin? Stuur dan een brief naar een van onze infocenters. Noem in uw brief zeker uw nationaal nummer.

 • Hoe lang is een attest van schuldentoestand geldig?

  Het attest van schuldentoestand is een momentopname met daarop de datum dat het werd opgemaakt. De organisatie aan wie u het attest geeft, zal dan moeten beslissen of ze het nog kan accepteren.

 • Ik kreeg een verdachte telefoon, e-mail, sms of whatsapp. Wat kan ik doen?