Terugkrijgen

Recht op een teruggave? Wanneer en hoe?

 • Krijg ik belastingen terug of zal ik moeten bijbetalen?

  Als u Tax-on-web gebruikt kunt u onmiddellijk een schatting van het bedrag van uw belasting krijgen.

  U kunt die schatting ook anoniem krijgen via Tax-calc.

  Uw aanslagbiljet bevat altijd het bedrag dat u zal moeten betalen of dat u zal terugkrijgen.

  Als u recht heeft op een terugbetaling, kijk zeker na of het rekeningnummer juist is. Als het rekeningnummer verkeerd is of u gebruikt het niet meer, dan moet u dit zo snel mogelijk melden. U leest hier hoe u dit moet doen.

  U vindt de contactgegevens van uw team inning terug op uw aanslagbiljet.

 • Wanneer krijg ik mijn belastingen terugbetaald?

  De datum waarop uw belastingen worden terugbetaald, hangt af van de maand waarin wij vaststellen of u belastingen terugkrijgt. Bekijk ook even uw aanslagbiljet. De datum van terugbetaling vindt u daar namelijk op vermeld. 

  Hebt u uw aanslagbiljet nog niet ontvangen? Dan kunnen we u helaas het moment en bedrag van uw teruggave nog niet laten weten. Weet wel dat we tot 30 juni hebben om u het aanslagbiljet op te sturen.

  Afhankelijk van het moment waarop u het aanslagbiljet ontvangt, zullen we op de volgende data de betaling uitvoeren: 

  Maand waarin ik mijn aanslagbiljet ontving Voorziene datum van mijn terugbetaling
  September 2020 Maandag 30.11.2020
  Oktober 2020 Donderdag 31.12.2020
  November 2020 Vrijdag 29.01.2021
  December 2020 Vrijdag 26.02.2021
  Januari 2021 Woensdag 31.03.2021
  Februari 2021 Vrijdag 30.04.2021
  Maart 2021 Maandag 31.05.2021
  April 2021 Woensdag 30.06.2021
  Mei 2021 Vrijdag 30.07.2021
  Juni 2021 Dinsdag 31.08.2021
  Juli 2021 Donderdag 30.09.2021
  Augustus 2021 Vrijdag 29.10.2021

  Hou er rekening mee dat het enkele dagen kan duren vooraleer het bedrag op uw rekening komt.

  Als u uw rekeningnummer wilt wijzigen, moet u deze procedure voor de 20e van de maand voorafgaand aan de "voorziene datum van mijn terugbetaling".

 • Kan ik mijn belastingen vlugger terugkrijgen dan normaal gepland?

  Neen, u kunt uw belastingen niet vlugger terugkrijgen. Wij kunnen de termijnen voor de terugbetaling niet verkorten.

 • Ik kreeg mijn belastingen niet op tijd terug. Waarom niet?

  Als u uw belastingen niet op tijd terugkreeg, dan is daar een reden voor, bijvoorbeeld:

  • Wij hebben uw belastingen betaald op een foutief rekeningnummer of een nummer dat niet meer in gebruik is. Neem in dat geval zo vlug mogelijk contact met ons op. U leest hier hoe u te werk gaat.
  • Wij vragen u nog bijkomende informatie. Dit is bijvoorbeeld het geval:
   • als u erfgenaam bent van een overleden persoon die recht had op een terugbetaling van zijn belastingen. U leest hier hoe u te werk gaat.
   • als uw teruggave een onverdeeldheid betreft tussen verschillende personen.
   • als u in het buitenland woont en u geen Belgisch rekeningnummer heeft. U leest hier hoe u te werk gaat.
  • U heeft nog schulden bij de overheid. Dan kunnen wij de terugbetaling van uw belasting inhouden en hiermee die schulden aanzuiveren. Wij lichten u hierover in. U vindt hier meer informatie.
  • Iemand verzet zich tegen het teruggeven van uw belastingen. Dat kan als u een overdracht van uw belastingen toestond of wanneer een schuldeiser beslag legt op uw belastingen. U vindt hier meer informatie.
 • Hoe worden mijn belastingen terugbetaald?

  Wij betalen uw belastingen terug via een overschrijving op uw bankrekening of via een postassignatie. Dit geldt voor alle terugbetalingen van de directe belastingen (zoals de personenbelasting).

  Als wij uw bankrekeningnummer kennen, betalen wij u terug op dat rekeningnummer. Kennen wij dat nummer niet, dan sturen wij u een postassignatie op. Let op: een terugbetaling via een postassignatie heeft enkele nadelen. U moet naar de post en u wordt betaald in contanten (muntstukken en/of bankbiljetten). Aarzel dus niet om ons zo vlug mogelijk uw rekeningnummer door te geven.

  U kunt op uw aanslagbiljet terugvinden hoe wij uw belastingen zullen terugbetalen. Het is heel belangrijk dat u steeds nakijkt of uw gegevens op dat aanslagbiljet juist zijn (uw naam, uw adres, uw bankrekeningnummer …). Als uw gegevens niet juist zijn, neem dan zo vlug mogelijk contact op met uw team inning. U vindt de contactgegevens van dat team op uw aanslagbiljet.

 • Ik wil mijn belastingen terugkrijgen via mijn rekeningnummer. Wat moet ik doen?

  U krijgt uw belastingen automatisch terug via uw rekeningnummer als wij uw rekeningnummer kennen:

  • als u ons uw rekeningnummer doorgeeft bij uw belastingaangifte, krijgt u uw belastingen automatisch terug op dat nummer
  • als u uw rekeningnummer nog wilt doorgeven nadat u uw belastingaangifte indiende, kunt u dit doen via de website MyMinfin (www.myminfin.be), per post of per e-mail. U leest hier hoe u te werk gaat. Hou er rekening mee dat u snel te werk moet gaan als u de lopende teruggave op uw rekening wilt ontvangen.

  Kijk altijd goed na of het rekeningnummer op uw aanslagbiljet het juiste nummer is. Als dat niet het geval is, geef dan zo vlug mogelijk het juiste nummer aan ons door.

 • Ik kreeg een brief waarin ik word gevraagd om mijn rekeningnummer door te geven. Hoe moet ik dit doen?

  Als u een brief krijgt waarin wij u vragen om uw rekeningnummer aan ons door te geven, wil dit zeggen dat wij uw rekeningnummer niet kennen. Als u uw belastingen wilt terugkrijgen op uw rekeningnummer, dan moet u het volgende doen:

  • Vul het antwoordformulier dat bij de brief zit volledig in en onderteken het.
   • Opgelet: als u getrouwd of u wettelijk samenwonend bent, dan moet ook uw partner het formulier ondertekenen.
  • Voeg een kopie van uw identiteitskaart toe (u mag hiervoor ook een afdruk via uw eID-software gebruiken).
   • Opgelet: als u getrouwd bent of u bent wettelijk samenwonend, dan moet u ook een kopie van de identiteitskaart van uw partner toevoegen
  • Stuur deze documenten naar uw team inning. U kunt de documenten via brief versturen. U vindt het adres terug op uw aanslagbiljet.

  U kunt uw rekeningnummer ook doorgeven via de website MyMinfin (www.myminfin.be). U leest hier hoe u te werk gaat.

  Zodra u uw rekeningnummer heeft doorgegeven, zullen wij het gebruiken voor uw (eventuele) toekomstige teruggaven. Wilt u de lopende teruggave van uw belastingen op dat nummer terugkrijgen, dan moet u het ons snel doorgeven. U moet deze procedure volgen voor de 20e van de maand voorafgaand aan de "geplande uitvoeringsdatum".

 • Hoe moet ik mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen?

  Wanneer u uw aangifte indient, controleert u best het rekeningnummer in het vak I van uw aangifte:

  • als het rekeningnummer juist is, moet u niets doen.
  • als u uw rekeningnummer wilt wijzigen of als er geen rekeningnummer ingevuld is, dan vult u het nieuwe rekeningnummer in in vak I, rubriek 1 van uw aangifte.

  Als u een nieuw rekeningnummer wilt meedelen nadat u uw aangifte ingediend heeft, dan kunt u dat doen op volgende manieren:

  1. Via de website MyMinfin (www.myminfin.be). Bekijk in onze videotutorial of lees hieronder hoe u dat doet: 

  • klik op “meld u aan"
  • log in met uw identiteitskaart (eID) of andere digitale sleutel
  • klik op "mijn bankrekeningnummer wijzigen"
  • klik op "gegevens wijzigen"
  • vul de gegevens van uw nieuwe bankrekening in (IBAN en BIC)
  • druk op "bevestig uw ingevoerde gegevens"
  • Opgelet: als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent, dan moet ook uw partner dat rekeningnummer aan ons doorgeven. Uw partner kan op dezelfde manier te werk gaan.

  2. Via een van onze infocenters

  U kunt een brief sturen naar een van onze infocenters. Gebruik daarvoor steeds het juiste formulier. U krijgt dat formulier per brief toegestuurd als wij uw rekeningnummer niet kennen op het moment dat wij u uw aanslagbiljet versturen. Hebt u van ons géén brief gekregen? U kunt het formulier aanvragen bij uw team inning.

  Als u uw rekeningnummer per brief aan ons wilt doorgeven, dan moet u het volgende doen:

  • Vul het antwoordformulier dat bij de brief zit volledig in en onderteken het.
  • Voeg een kopie van uw identiteitskaart toe (u mag hiervoor ook een afdruk via uw eID-software gebruiken).
  • Stuur deze documenten naar een infocenter. U kunt de documenten via brief versturen. U vindt het adres terug op uw aanslagbiljet.

  Zodra u uw rekeningnummer heeft doorgegeven, zullen wij het gebruiken voor uw (eventuele) toekomstige teruggaven. Wilt u de lopende teruggave van uw belastingen op dat nummer terugkrijgen, dan moet u het ons snel doorgeven. U moet deze procedure volgen voor de 20e van de maand voorafgaand aan de "geplande uitvoeringsdatum".

 • Hoeveel tijd heb ik om mijn rekeningnummer door te geven zodat ik mijn lopende belastingteruggave al op deze rekening terugkrijg?

  U moet deze procedure volgen voor de 20e van de maand voorafgaand aan de "geplande uitvoeringsdatum".

  De maand van de datum waarop wij vaststellen of u belastingen terugkrijgt of moet bijbetalen, vindt u terug op uw aanslagbiljet. U kunt die ook vinden via de website My Minfin (www.myminfin.be). U gaat hiervoor als volgt te werk:

  • klik op “meld u aan"
  • log in met uw identiteitskaart (eID) of andere digitale sleutel
  • klik op het tabblad “mijn documenten"
  • als uw aangifte al werd verwerkt, dan kunt u het aanslagbiljet elektronisch consulteren

 • Ik veranderde van rekeningnummer nadat ik mijn belastingaangifte indiende maar voor ik mijn aanslagbiljet ontving. Hoe geef ik het juiste rekeningnummer door?

  Als u veranderde van rekeningnummer nadat u uw belastingaangifte indiende, maar voordat u uw aanslagbiljet ontving, dan kunt u snel en eenvoudig uw juiste rekeningnummer aan ons doorgeven:

  U moet deze procedure volgen voor de 20e van de maand voorafgaand aan de "geplande uitvoeringsdatum".

 • Het rekeningnummer op mijn aanslagbiljet is niet juist. Hoe kan ik het juiste rekeningnummer doorgeven?

  Als u op uw aanslagbiljet ziet dat wij niet uw juiste rekeningnummer kennen of als u van rekeningnummer bent veranderd, dan moet u ons zo snel mogelijk uw juiste nummer doorgeven. U leest hier hoe u te werk gaat.

  U moet deze procedure volgen voor de 20e van de maand voorafgaand aan de "geplande uitvoeringsdatum".

  Gaf u uw rekeningnummer niet op tijd door? U leest hier wat u moet doen.

 • Het rekeningnummer op mijn aanslagbiljet was niet juist en ik gaf mijn nieuwe rekeningnummer niet tijdig door. Wat moet ik nu doen?

  Als het rekeningnummer op uw aanslagbiljet niet juist is, is het belangrijk dat u het ons tijdig doorgeeft. U leest hier hoe te werk gaat.

  Indien u dat nog niet hebt gedaan, moet u ons zo snel mogelijk uw rekeningnummer doorgeven. Hiervoor volgt u onderstaande procedure:

  • U stuurt een brief:
   • vermeld zeker het artikelnummer van uw belasting. Dit staat op de voorzijde van uw aanslagbiljet.
   • vermeld uw IBAN rekeningnummer
   • onderteken het document.
    • Opgelet, als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent, dan moet ook uw partner het formulier ondertekenen.
   • voeg een kopie van uw identiteitskaart toe (u mag hiervoor ook een afdruk via uw eID-software gebruiken)
    • Opgelet, als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent, dan moet ook uw partner een kopie van zijn identiteitskaart toevoegen.
  • stuur alles naar onderstaand adres:

  FOD FINANCIEN - Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
  INNINGSCENTRUM - CEL TERUGGAVEN
  NORTH GALAXY TOREN A 19e verdieping
  KONING ALBERT II LAAN 33 BUS 43
  1030 BRUSSEL
  Fax: 0257 992 27

  Wij doen er alles aan om u uw belastingen snel terug te geven.

 • Ik wil mijn rekeningnummer doorgeven maar ik ondervind hierbij moeilijkheden. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?

  Voor algemene informatie over het doorgeven of wijzigen van uw rekeningnummer kunt u bellen naar ons Contactcenter op het nummer 02 572 57 57 (normaal tarief).

  U kunt ook contact opnemen met uw team inning. U vindt de contactgegevens terug op uw aanslagbiljet.

 • Ik krijg mijn belastingen terug via een postassignatie. Waar kan ik die innen en hoelang blijft ze geldig?

  U kunt een postassignatie enkel in een postkantoor innen. Het postkantoor zal uw belastingen teruggeven in speciën (muntstukken en/of bankbiljetten).

  Een postassignatie blijft drie maanden geldig na de uitgiftedatum. U vindt de uitgiftedatum terug op de postassignatie.

  Is uw postassignatie niet meer geldig of wilt u een postassignatie van een overleden persoon innen, dan moet u contact met ons opnemen:

  FOD FINANCIEN - Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
  INNINGSCENTRUM - CEL TERUGGAVEN
  NORTH GALAXY TOREN A 19e verdieping
  KONING ALBERT II LAAN 33 BUS 43
  1030 BRUSSEL 
  Fax: 0257 992 27
  email : terugg.remb.62b@minfin.fed.be

 • Ik heb mijn postassignatie niet ontvangen. Wat moet ik doen?

  Als u uw postassignatie niet ontving op de voorziene datum, kunt u best contact opnemen met het Contactcenter op het nummer 02 572 57 57 (normaal tarief) of met uw team inning. Wij zoeken dan samen naar een passende oplossing.

  Het kan gebeuren dat wij u uw postassignatie niet konden toesturen:

  • omdat wij uw officieel adres niet kenden op het moment dat wij de postassignatie wilden versturen.
  • omdat u van adres veranderde op het moment dat wij de postassignatie wilden versturen (bijvoorbeeld omdat u verhuisde).
  • omdat u nog schulden heeft bij de overheid. Wij kunnen de teruggave van uw belastingen gebruiken om deze schulden aan te zuiveren. Wij lichten u hierover in.
  • omdat iets fout liep met de postbedeling. Wij vragen dan eerst de assignatie terug bij bpost. Hierdoor kan het zijn dat het langer duurt vooraleer u uw belastingen terugkrijgt.
 • Ik wil mijn belastingen liever niet via postassignatie terugkrijgen. Wat moet ik doen?

  Als op uw aanslagbiljet staat dat u uw belastingen terugkrijgt via postassignatie, dan wil dat zeggen dat wij uw rekeningnummer niet kennen. Als u liever uw belastingen niet via een postassignatie terugkrijgt, dan moet u zo snel mogelijk uw rekeningnummer doorgeven aan uw team inning.

  U kunt uw rekeningnummer doorgeven op 2 manieren:

  • via de brief die u van ons kreeg waarin wij u vragen om uw rekeningnummer door te geven. U kan ons deze brief per post toesturen.
  • via de website MyMinfin (www.myminfin.be).

  U leest hier hoe u te werk gaat.

  Als u wil dat uw lopende belastingteruggave op uw rekening gebeurt, is het belangrijk dat u snel reageert. U moet deze procedure volgen voor de 20e van de maand voorafgaand aan de "geplande uitvoeringsdatum".

 • Ik heb nog schulden bij de overheid. Zal ik mijn belastingen terugkrijgen?

  Als u recht heeft op een teruggave van uw belastingen maar u heeft nog schulden bij de overheid, dan krijgt u uw teruggave meestal niet (of slechts een deel ervan) terug. Wij houden het deel van uw belastingen in dat nodig is om uw schuld(en) aan te zuiveren. Wij lichten u hierover in.

 • Ik heb schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Zal ik mijn belastingen terugkrijgen?

  Een protocol regelt de samenwerking tussen de RSZ en de FOD Financiën vanaf september 2017. Als een werkgever recht heeft op een terugbetaling van de fiscus en geen fiscale schulden heeft, maar wel openstaande schulden heeft bij de RSZ, zal deze terugbetaling vanaf nu gebruikt kunnen worden om de sociale schuld aan te zuiveren (wet van 20 december 2016).

  In de praktijk kan elk bedrag dat de FOD Financiën moet betalen of terugbetalen aan een werkgever die een schuld heeft bij de RSZ, voortaan gebruikt worden voor de betaling van deze schuld. De toewijzing wordt beperkt tot het niet-betwiste gedeelte van de schuldvordering van de RSZ bij de werkgever.

  De FOD Financiën licht de betrokken werkgever op voorhand in over het bedrag dat naar de RSZ zal worden overgedragen. De RSZ van zijn kant brengt de werkgever en eventuele andere betrokken partijen op de hoogte van de ontvangen betaling en de schuld die met de betaling is afgelost.

 • Ik ben feitelijk gescheiden. Wat moet ik doen om mijn deel van de belastingen te krijgen?

  U ontvangt samen met uw partner slechts één belastingaanslag voor het jaar waarin u feitelijk scheidde. Wij sturen zowel aan u als aan uw partner een aanslagbiljet.

  Als u en uw partner belastingen terugkrijgen voor het jaar dat u feitelijk scheidde, dan verdelen wij deze teruggave op basis van het inkomen van de partners in dat jaar. Wij stellen u deze verdeling voor per brief. Tenzij u en uw partner in onderling overleg een andere verdeling voorstellen, krijgt u elk dat deel terug.

  In deze brief vragen we u ook om ons uw rekeningnummer te bevestigen of een nieuw nummer door te geven via het bijgevoegde formulier. U moet dit formulier sturen naar uw team inning. U krijgt uw belastingen terug via uw rekeningnummer of (als wij uw rekeningnummer niet kennen) via postassignatie. 

  Als u en uw partner een andere verdeling van de belastingteruggave willen (bijvoorbeeld elk de helft), dan is dat mogelijk. U gaat als volgt te werk:

  • u werkt samen met uw partner een nieuwe verdeling van uw belastingteruggave uit.
  • u vult samen het bijgevoegde formulier in. Opgelet: u moet dat formulier juist en volledig invullen. Zowel u als uw partner moeten het formulier ondertekenen en een kopie van de identiteitskaart toevoegen. Vermeld ook steeds het artikelnummer dat op uw aanslagbiljet staat.
  • u stuurt het formulier naar uw ontvangkantoor. Als u niet binnen de 10 dagen nadat u uw aanslagbiljet ontving, reageert, dan houden wij geen rekening met uw nieuwe verdeling.

  Als u geen brief heeft ontvangen, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw team inning. U vindt de contactgegevens terug op de achterkant van uw aanslagbiljet.

 • Ik sta onder collectieve schuldenregeling. Krijg ik mijn belastingen nog terug?

  Wij geven in principe uw belastingen terug aan uw schuldbemiddelaar. U kunt enkel uw belastingen terugkrijgen als uw schuldbemiddelaar hiermee akkoord gaat. Als u nog schulden heeft bij de overheid, kunnen wij in sommige gevallen uw teruggave gebruiken om deze aan te zuiveren.

 • Ik stond een overdracht van mijn belastingterugbetaling toe of iemand legde er beslag op. Krijg ik mijn terugbetaling nog?

  Als u schulden heeft, kan de persoon of de instelling bij wie u schulden heeft ons verplichten om uw terugbetaling in te houden en rechtstreeks aan hen te betalen. Dit kan het geval zijn als u een overdracht van uw belastingen toestond of wanneer een schuldeiser beslag legde op uw terugbetaling.

  Als wij een beslag of een overdracht ontvangen, mogen wij uw terugbetaling (of een deel ervan) niet meer aan u teruggeven. In dat geval moeten wij uw terugbetaling aan uw schuldeiser geven. Die zal uw terugbetaling gebruiken om uw schulden bij hem aan te zuiveren. Wij lichten u hierover in.

  Via MyMinfin vindt u een overzicht van de overdrachten en beslagen die op uw terugbetalingen werden gelegd. U vindt er eveneens het bedrag waarvoor de overdracht of het beslag werd gelegd. Gelieve er rekening mee te houden dat het vermelde bedrag datgene is dat ons laatst door de schuldeiser werd meegedeeld. Dit is niet noodzakelijk het actuele saldo van uw schuld. Bij de effectieve doorstorting van (een deel van) uw terugbetaling aan de schuldeiser zal het actuele bedrag van de schuld worden opgevraagd, dit om te voorkomen dat teveel aan de schuldeiser wordt doorgestort.

  Als meerdere schuldeisers ons een overdracht van schuldvordering ter kennis brachten, zal uw belastingterugbetaling eerst worden aangewend op de schulden bij de schuldeiser van wie wij het eerst een overdracht ontvingen. Zodra deze schuld volledig betaald is, wordt (het resterend bedrag van) uw terugbetaling doorgestort naar de tweede schuldeiser, enz…  In geval van beslag wordt aan de deurwaarder uitbetaald, die het bedrag zal verdelen over de verschillende schuldeisers die zich aanboden, rekening houdend met hun eventuele voorrechten.

  Het spreekt voor zich dat na betaling van de schuldeiser(s), het eventuele resterende bedrag van uw belastingterugbetaling aan u zal worden uitbetaald.

  Enkel een handlichting door de schuldeiser of een dagvaarding op uw initiatief gericht tegen de schuldeiser, kan het dossier van overdracht van schuldvordering of beslag beëindigen respectievelijk opschorten. Een verzet door middel van een aangetekend schrijven is ongeldig.

 • Ik woon in het buitenland en ik krijg belastingen terug. Ik heb echter geen Belgisch bankrekeningnummer. Wat moet ik doen?

  Wij kunnen uw belastingen op uw buitenlands rekeningnummer teruggeven. Als wij dat kennen, vindt u het terug op uw aanslagbiljet. U moet er rekening mee houden dat het enkele weken langer kan duren voor u uw belastingen terugkrijgt.

  Als er geen rekeningnummer staat op uw aanslagbiljet, dan moet u schriftelijk contact opnemen met uw team inning en ons een Belgisch of buitenlands rekeningnummer doorgeven. Geef alle nodige gegevens door zoals BIC, IBAN, titularis van het rekeningnummer, naam van bankinstelling en voor sommige landen zoals de Verenigde Staten ook de “routingcode” van uw bankinstelling.

  Als wij op het moment dat wij uw belastingen willen teruggeven uw rekeningnummer niet kennen, dan zal de betaling niet gebeuren. Wij blokkeren dan de teruggave. Wij betalen niet via een internationaal postmandaat omdat we kosten in uw nadeel willen vermijden. Neem daarom steeds contact op met uw team inning als er geen rekeningnummer op uw aanslagbiljet staat. U vindt het adres terug op uw aanslagbiljet.

 • Ik verhuis naar het buitenland. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn belastingen terug krijg?

  Als u naar het buitenland verhuist, geeft u uw volledig buitenlands adres door aan de dienst bevolking van de gemeente van uw huidige woonplaats. Zo wordt uw buitenlands adres ook uw officieel adres in het rijksregister.

  Wij versturen alle documenten (zoals het aangifteformulier en uw aanslagbiljet) altijd naar dat adres.

  Vergeet niet uw (Belgisch- of buitenlands) rekeningnummer door te geven waarop wij (eventueel) uw belastingen teruggeven. U kunt uw rekeningnummer elektronisch via MyMinfin (www.myminfin.be) of per post aan ons doorgeven. U leest hier hoe u te werk gaat.

 • Ik erfde van een overleden persoon die recht had op een belastingteruggave. Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen?

  Als u erft van een overleden persoon, dan kunt u (uw deel van) zijn belastingen terugkrijgen. Wat u hiervoor moet doen, hangt af van uw relatie met de overleden persoon en het bedrag dat wordt teruggegeven. U vindt dat bedrag terug op het aanslagbiljet van de overleden persoon. 

  U bent de overlevende echtgeno(o)t(e) en u bent niet feitelijk of uit de echt gescheiden

  Als de terug te krijgen belastingen niet meer dan 2.500 euro bedragen, dan betalen wij die aan u zonder bijkomende formaliteiten.

  Als de terug te krijgen belastingen meer dan 2.500 euro maar minder dan 5.000 euro bedragen, dan moet u ons een ondertekende verbintenisverklaring opsturen. Hiermee verbindt u zich er toe om de ontvangen belastingen onder de (eventuele) andere erfgenamen te verdelen en elk volgens hun aandeel. Als andere erfgenamen ons nadien vragen om de belastingen terug te krijgen, zullen wij hen uw verbintenisverklaring voorleggen en kunnen wij van u eisen de belastingen terug te storten. Wij raden u daarom aan om steeds met de andere erfgenamen te overleggen hoe de belastingen moeten worden teruggegeven. Wij betalen de belastingen op het rekeningnummer in deze verbintenisverklaring.

  Als de terug te krijgen belastingen meer dan 5.000 euro bedragen, stuurt u ons een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met een volmacht van de andere erfgenamen. Opgelet: de persoon die de volmacht tekent moet een recto-versokopie van zijn identiteitskaart toevoegen.

  Onderstaande tabel geeft een overzicht:

  De teruggave bedraagt U moet ons de volgende documenten voorleggen
  Maximum 2.500 € U heeft géén documenten nodig
  Meer dan 2.500 € en minder dan 5.000 € U stuurt ons een ondertekende verbintenis. Hierop vermeldt u hoe u de belastingen wilt terugkrijgen. U kunt een model voor deze verbintenisverklaring opvragen bij uw team inning.
  Meer dan 5.000 € U stuurt ons een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met een volmacht van de andere erfgenamen. U vindt hier meer informatie. Opgelet: de persoon die de volmacht tekent moet een kopie van zijn identiteitskaart toevoegen.

  U ontvangt van ons een brief waarin wij uitleggen welke documenten u ons moet toesturen. Als u deze brief niet ontvangt, kunt u gebruik maken van de documenten in de tabel. Stuur deze zo snel mogelijk naar het team inning van de overleden persoon. U vindt de contactgegevens op het aanslagbiljet van de overledene. Dan zorgen wij ervoor dat de betaling vlot en tijdig gebeurt.

  Kijk ook altijd na of het rekeningnummer op het aanslagbiljet het juiste nummer is. Als dat rekeningnummer niet meer kan of mag gebruikt worden, moet u onmiddellijk contact opnemen met het team inning dat op het aanslagbiljet van de overleden persoon staat.

  U bent de overlevende (wettelijk) samenwonende partner

  U erft niet automatisch als u (wettelijk) samenwonend was met uw overleden partner. Het kan dat uw partner u erfenisrechten toekende (bijvoorbeeld via een testament). Wij kunnen de belastingen alleen betalen als u kunt aantonen dat u erft van uw partner. Kunt u dat niet, dan betalen wij de belastingen aan de wettelijke erfgenamen van de overledene.

  Als u meer informatie wilt over de documenten die u moet overmaken om aan te tonen dat u erft, kunt u contact opnemen met het team inning van de overleden persoon. U vindt de contactgegevens op het aanslagbiljet van de overleden persoon.

  U bent een kind, kleinkind of ouder van de overledene (reservataire erfgenaam)

  Als de terug te krijgen belastingen niet meer dan 100 euro bedragen, dan betalen wij aan u de belastingen zonder bijkomende formaliteiten.

  Als de terug te krijgen belastingen meer dan 100 euro maar minder dan 2.500 euro bedragen, dan moet u ons een ondertekende verbintenisverklaring opsturen. Hiermee verbindt u zich er toe om de ontvangen belastingen onder de (eventuele) andere erfgenamen te verdelen en elk volgens hun aandeel. Als andere erfgenamen ons nadien vragen om de belastingen terug te krijgen, zullen wij hen uw verbintenisverklaring voorleggen en kunnen wij van u eisen de belastingen terug te storten. Wij raden u daarom aan om steeds met de andere erfgenamen te overleggen hoe de belastingen moeten worden teruggegeven. Wij betalen de belastingen op het rekeningnummer in deze verbintenisverklaring.

  Als de terug te krijgen belastingen meer dan 2.500 euro bedragen, stuurt u ons een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met een volmacht van de andere erfgenamen. Opgelet: de persoon die de volmacht tekent moet een recto-versokopie van zijn identiteitskaart toevoegen.

  Onderstaande tabel geeft een overzicht:

  De teruggave bedraagt: U moet ons de volgende documenten voorleggen:
  maximum 100 € Geen
  meer dan 100 € en minder dan 2.500 € U stuurt ons een ondertekende verbintenis toe. Hierop vermeldt u hoe u de belastingen wil terugkrijgen. U kunt een model voor deze verbintenisverklaring opvragen bij uw team inning.
  meer dan 2.500 € Een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met volmacht van de andere erfgenamen. U vindt hier meer informatie. Opgelet: de rechthebbende die de volmacht tekent moet een recto-versokopie van zijn/haar identiteitskaart toevoegen

  Stuur deze documenten zo snel mogelijk naar het team inning van de overleden persoon. U vindt de contactgegevens op zijn aanslagbiljet. Dan zorgen wij ervoor dat de betaling vlot en tijdig gebeurt.

  U bent geen partner, kind, kleinkind of ouder van de overledene (niet-reservataire erfgenaam, bv. broer, zus, oom, tante, neef of nicht van de overledene)

  Als de terug te krijgen belastingen niet meer dan 100 euro bedragen dan betalen wij aan u de belastingen zonder bijkomende formaliteiten.

  Als de terug te krijgen belastingen meer dan 100 euro maar minder dan 750 euro bedragen, dan moet u ons een ondertekende verbintenisverklaring opsturen. Hiermee verbindt u zich er toe om de ontvangen belastingen onder de (eventuele) andere erfgenamen te verdelen en elk volgens hun aandeel. Als andere erfgenamen ons nadien vragen om de belastingen terug te krijgen, zullen wij hen uw verbintenisverklaring voorleggen en kunnen wij van u eisen de belastingen terug te storten. Wij raden u daarom aan om steeds met de andere erfgenamen te overleggen hoe de belastingen moeten worden teruggegeven. Wij betalen de belastingen op het rekeningnummer in deze verbintenisverklaring.

  Als de terug te krijgen belastingen meer dan 750 euro maar minder dan 2500 euro bedragen, stuurt u ons een kopie van het attest of de akte van erfopvolging én een ondertekende verbintenisverklaring.

  Als de terug te krijgen belastingen meer 2.500 euro bedragen, stuurt u ons een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met een volmacht van de andere erfgenamen. Opgelet: de persoon die de volmacht tekent moet een recto-versokopie van zijn identiteitskaart toevoegen.

  Onderstaande tabel geeft een overzicht:

  De teruggavebedraagt : U moet ons de volgende documenten voorleggen
  Maximum 100€ Geen
  Meer dan 100€ maar minder dan 750€ U stuurt ons een ondertekende verbintenis toe. Hierop vermeldt u hoe u de belastingen wil terugkrijgen. U kunt een model voor deze verbintenisverklaring opvragen bij uw team inning.
  Meer dan 750€, doch minder dan 2.500€ Een kopie van het attest of de akte van erfopvolging én verbintenisverklaring. U vindt hier meer informatie.  
  Meer dan 2.500€ Een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met volmacht van de andere erfgenamen. (de rechthebbende die de volmacht tekent voegt een recto-versokopie van zijn identiteitskaart toe).

  Stuur deze documenten zo snel mogelijk toe aan het team inning van de overleden persoon. U vindt de contactgegevens op zijn aanslagbiljet. Dan zorgen wij ervoor dat de betaling vlot en tijdig gebeurt.

 • Wat zijn moratoriumintresten?

  U hebt een bezwaar ingediend tegen uw belastingberekening en u hebt gelijk gekregen? Dan hebt u mogelijk recht op moratoriuminteresten.

  Dat zijn interesten die wij u moeten betalen op het bedrag dat u onterecht te veel hebt betaald of dat u vroeger had moeten terugkrijgen. Moratoriuminteresten kunt u krijgen op een teveel aan belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinteresten, belastingverhogingen en administratieve boeten.

  Wat is het tarief van de moratoriumintresten?

  Dat kan ieder jaar veranderen: het gaat om de vastgestelde rentevoet voor nalatigheidsinteresten verminderd met twee procent. Zo bedraagt het tarief in het kalenderjaar 2019 twee procent.

  Heb ik er recht op?

  U moet voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moeten de te veel gevorderde belastingen boven een bepaald bedrag liggen. Dat bedrag kan jaarlijks veranderen. In 2019 berekenen we bijvoorbeeld enkel moratoriuminteresten op bedragen van minstens 3.000 euro. Daarnaast moet u die te veel gevorderde belastingen ook echt betaald hebben.

  Hoe vraag ik ze aan?

  Door de FOD Financiën in gebreke te stellen met een aanmaning bij gewone brief, een bezwaarschrift of een dagvaarding. 

 • Welk ontvangkantoor behandelt mijn belastingen en waar kan ik terecht met mijn vragen?

  Uw belastingen worden behandeld door het team inning dat op de achterkant van uw aanslagbiljet staat.

  U kunt ook bellen naar ons Contactcenter op het nummer 02 572 57 57 (normaal tarief).