Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Uw belastingteruggave krijgen

Wanneer en hoe terugkrijgen

 • Krijg ik belastingen terug of zal ik moeten bijbetalen?

  U hebt uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) nog niet gekregen, maar wilt al weten of u zult moeten betalen of geld zult terugkrijgen? Dan kunt u op twee manieren al een voorlopige berekening krijgen:

  Het definitieve bedrag dat u zult moeten betalen of dat u zult terugkrijgen, vindt u echter pas op uw aanslagbiljet.

 • Wanneer krijg ik mijn belastingen terugbetaald?

  U hebt uw aangifte ingediend en u wilt weten wanneer u uw terugbetaling krijgt? Dat hangt af van de datum waarop u uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) hebt gekregen.

  Opgelet: verwar het aanslagbiljet niet met een voorstel van vereenvoudigde aangifte (een vooraf door ons ingevulde aangifte op basis van de gegevens die we kennen waardoor u zelf geen aangifte hoeft in te dienen). Of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte (of gewone aangifte) nog in behandeling is of dat uw aanslagbiljet al beschikbaar is, kunt u opvolgen via de rubriek ‘Mijn aangifte/Mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte’ in MyMinfin. Van zodra het aanslagbiljet klaar is, vindt u het net als uw oudere aanslagbiljetten in de rubriek ‘Mijn documenten' in MyMinfin

  U hebt uw aanslagbiljet nog niet gekregen

  Dan is het normaal dat u uw terugbetaling nog niet hebt gekregen. Wij kunnen u pas terugbetalen als wij uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben verwerkt tot een aanslagbiljet. Dat kan duren tot 30 juni 2021 (voor de inkomsten van 2019). De terugbetaling krijgt u dan twee maanden later (op 31 augustus 2021).

  Bekijk ondertussen zeker al eens uw rekeningnummer in MyMinfin en laat ons als dat nodig is uw huidige rekeningnummer weten.

  U hebt uw aanslagbiljet al gekregen

  Dan vindt u de dag waarop wij u zullen terugbetalen op uw aanslagbiljet (niet te verwarren met een voorstel van vereenvoudigde aangifte).

  Wij zullen op de volgende datums terugbetalen:

  Maand waarin ik mijn aanslagbiljet ontving Voorziene datum van mijn terugbetaling
  Mei 2021 Vrijdag 30.07.2021
  Juni 2021 Dinsdag 31.08.2021
  Juli 2021 Donderdag 30.09.2021
  Augustus 2021 Vrijdag 29.10.2021
  September 2021 Dinsdag 30.11.2021
  Oktober 2021 Vrijdag 31.12.2021
  November 2021 Maandag 31.01.2022
  December 2021 Maandag 28.02.2022
  Januari 2022 Donderdag 31.03.2022
  Februari 2022 Vrijdag 29.04.2022
  Maart 2022 Dinsdag 31.05.2022
  April 2022 Donderdag 30.06.2022

  Hou er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voor het bedrag op uw rekening komt.

 • Kan ik mijn belastingen vlugger terugkrijgen dan normaal?

  Nee, u kunt uw belasting niet vlugger terugkrijgen dan gepland.

 • Waarom kreeg ik mijn belastingen niet op tijd terug?

  Een terugbetaling van belasting gebeurt op tijd als u wordt terugbetaald aan het einde van de tweede maand die volgt op de ontvangst van uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd).

  Bijvoorbeeld: als u uw aanslagbiljet ontvangt op 15 januari, dan moet u de belasting uiterlijk op 31 maart terugkrijgen. 

  Hebt u uw aanslagbiljet meer dan twee maanden geleden ontvangen en is de belasting niet terugbetaald? Hier vindt u enkele mogelijke redenen waarom u uw belasting niet tijdig terugkreeg.

  U hebt ons een verkeerd rekeningnummer meegedeeld

  Wij hebben u terugbetaald op een verkeerd rekeningnummer:

  • het rekeningnummer werd verkeerd ingetoetst
  • het rekeningnummer wordt niet meer gebruikt

  Lees hoe u uw rekeningnummer moet doorgeven of wijzigen om uw belasting terug te krijgen.

  Wij hebben onvoldoende informatie over uw situatie om uw belasting tijdig te kunnen terugbetalen

  Om uw belasting tijdig terug te betalen hebben we soms bijkomende informatie nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval als

  U hebt nog schulden bij andere overheden

  Als u nog schulden hebt bij andere overheden, kunnen we de terugbetaling van belasting volledig of gedeeltelijk inhouden om uw schulden aan te zuiveren. Wij sturen u in dat geval een brief met een overzicht van uw situatie en een beschrijving van wat we hebben ondernomen als reactie daarop. Op de brief staat altijd een aanspreekpunt vermeld.

  Iemand verzet zich tegen de terugbetaling van uw belasting

  Als u bijvoorbeeld een overdracht van uw belastingen hebt toegestaan of als een schuldeiser beslag legt op uw belastingen, is het mogelijk dat die persoon zich verzet tegen de terugbetaling van uw belasting. Lees hoe u uw belastingen kunt terugkrijgen als u onder collectieve schuldenregeling staat.

 • Hoe worden mijn belastingen terugbetaald?

  U hebt recht op een belastingteruggave en u wilt weten hoe u die zult krijgen? Dat hangt ervan af of we uw rekeningnummer kennen of niet.

  U kunt op uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) terugvinden hoe wij uw belastingen zullen terugbetalen:

  • Als wij uw bankrekeningnummer kennen, betalen wij u terug via een overschrijving op dat rekeningnummer.
  • Kennen wij uw rekeningnummer niet, dan sturen wij u een postassignatie.

  Let op: een terugbetaling via een postassignatie heeft enkele nadelen. U moet naar de post en zult het bedrag cash krijgen. Aarzel dus niet om ons zo vlug mogelijk uw rekeningnummer door te geven.

Uw rekeningnummer aanpassen

 • Hoe moet ik mijn rekeningnummer doorgeven of aanpassen?

  U kunt ons uw rekeningnummer laten weten wanneer u uw belastingaangifte indient in het vak I van uw aangifte. Wilt u ons daarna uw rekeningnummer nog doorgeven of hebt u een nieuw rekeningnummer? Dan kunt u ons uw huidige rekeningnummer op twee manieren laten weten:

  Online via MyMinfin

  De snelste en makkelijkste manier is via MyMinfin.

  Pas uw rekeningnummer aan met MyMinfin.be

  Hulp nodig? Bekijk in onze videotutorial of lees hieronder hoe u te werk gaat:

  • Meld u aan met uw identiteitskaart (eID) of een andere digitale sleutel.
  • Selecteer dat u ‘in eigen naam’ wilt aanmelden en klik op ‘Volgende’.
  • Klik op ‘Gegevens wijzigen’ in de rubriek ‘Mijn bankrekening’.
  • Vul uw bankinfo in en druk op ‘Bevestig uw ingevoerde gegevens’.

  Opgelet: als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent, dan moet ook uw partner dat rekeningnummer aan ons doorgeven.

  Via een van onze infocenters

  Als u uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) gekregen hebt, vindt u daar ook een formulier bij om ons uw rekeningnummer te laten weten. U kunt het formulier en alle nodige bijlagen per brief opsturen naar een van onze infocenters:

  • Vul het formulier volledig in (vermeld zeker het artikelnummer en uw IBAN-rekeningnummer).
  • Onderteken het formulier.
  • Voeg een kopie van uw identiteitskaart toe.
  • Stuur het op voor de 20e van de maand voor de maand van de terugbetalingsdatum. Staat er op uw aanslagbiljet bijvoorbeeld een terugbetalingsdatum van 30.12.2020, dan moet u ons het formulier bezorgen voor 20.11.2020 om ook deze lopende terugbetaling al op dat rekeningnummer te krijgen.

  Opgelet: als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent, dan moet ook uw partner het formulier ondertekenen en een kopie van zijn of haar identiteitskaart toevoegen.

 • Hoeveel tijd heb ik om mijn rekeningnummer aan te passen na ontvangst van mijn aanslagbiljet?

  U hebt uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) gekregen en merkt dat het rekeningnummer niet klopt?

  Dan moet u uw gewijzigde rekeningnummer doorgeven vóór de 20ste van de maand volgend op de ontvangst van het aanslagbiljet. Die uiterste datum staat ook aangegeven op het aanslagbiljet.

 • Ik werd per brief gevraagd mijn rekeningnummer mee te delen, is dit te vertrouwen?

  U hebt een brief gekregen die u vraagt uw rekeningnummer door te geven, maar u denkt dat het om een poging tot oplichting gaat?

  Lees dan hoe u uw rekeningnummer veilig kunt doorgeven.

Terugkrijgen per postassignatie

 • Waar kan ik een postassignatie innen en hoelang blijft ze geldig?

  Hebt u een postassignatie (cheque) gekregen als belastingteruggave?

  Dan kunt u die enkel in een postkantoor innen. U moet dat doen binnen de drie maanden na de uitgiftedatum. Die uitgiftedatum vindt u terug op de postassignatie. Het postkantoor zal uw belastingen dan cash teruggeven.

  Is uw postassignatie niet meer geldig?

  Dan moet u contact met ons opnemen.

 • Wat moet ik doen als ik mijn postassignatie niet gekregen of verloren heb?

  U zou uw belastingen via postassignatie (cheque) terugkrijgen, maar u hebt uw postassignatie niet gekregen op de voorziene datum?

  Hou er rekening mee dat ze Non-Prior verzonden worden en dat de postbedeling enkele dagen vertraging kan hebben. Hebt u enkele dagen later nog altijd niets gekregen? U hebt twee opties:

  1. Geef ons uw rekeningnummer nog door en neem contact met ons op om te laten weten dat u uw terugbetaling toch met een overschrijving wilt krijgen.
  2. Vraag een duplicaat bij bpost bank.
 • Wat moet ik doen als ik mijn belastingen liever niet via postassignatie terugkrijg?

  Als op uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) staat dat u uw belastingen terugkrijgt via postassignatie, dan is dat omdat wij uw rekeningnummer niet kennen.

  U kunt uw rekeningnummer nog doorgeven. Let op: u moet dat doen vóór de 20ste van de maand volgend op de ontvangst van het aanslagbiljet. Die uiterste datum staat ook aangegeven op het aanslagbiljet.

 • Wat moet ik doen als mijn postassignatie is vervallen?

  Een postassignatie blijft drie maanden geldig na de uitgiftedatum, die u vindt op de postassignatie.

  Is de geldigheid verstreken? De post zal ons het geld terugsturen. Geef ons uw rekeningnummer door en we zorgen ervoor dat u uw terugbetaling zo snel mogelijk krijgt.

 • Wat doe ik als ik een postassignatie gekregen heb op naam van iemand die overleden is en de post niet wil betalen?

  U hebt als erfgenaam een postassignatie (cheque) gekregen op naam van een overleden persoon en wilt die innen

  Bezorg ons dan een document met:

  • het artikelnummer van de belasting (zie bovenaan de tweede pagina van de postassignatie)
  • uw verwantschap met de overledene
  • uw IBAN-rekeningnummer
  • een kopie van uw identiteitskaart
  • uw handtekening

  Stuur dat per brief naar:

  FOD Financiën - AAII Team Teruggaven
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 297
  9050 Ledeberg

Terugkrijgen als u nog schulden hebt

 • Krijg ik mijn terugbetaling nog als ik nog schulden heb bij de overheid?

  Volgens uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) hebt u recht op een belastingteruggave, maar u hebt ook nog  schulden bij de overheid?

  Dan krijgt u uw teruggave meestal niet of slechts gedeeltelijk terug. Wij houden namelijk het deel van uw teruggave in dat nodig is om uw schuld af te lossen. Als wij dat doen, zullen wij u dat per brief laten weten.

 • Krijg ik mijn terugbetaling nog als ik onder collectieve schuldenregeling sta?

  Als u onder collectieve schuldenregeling staat, zullen wij uw belastingteruggave overmaken aan uw schuldbemiddelaar.

 • Krijg ik mijn terugbetaling nog als iemand er beslag oplegde?

  U hebt recht op een belastingteruggave, maar een schuldeiser legde er beslag op?

  Dan kan uw schuldeiser ons verplichten om uw terugbetaling in te houden. Als wij een beslag krijgen, dan licht de schuldeiser u in. Wij moeten uw hele terugbetaling dan aan de deurwaarder geven, die zal uw terugbetaling gebruiken om uw schulden af te lossen. Als er na betaling van de schuldeiser(s) nog een bedrag overblijft, wordt dat uiteraard wel aan u uitbetaald. 

  Wat als u meerdere schuldeisers hebt?

  Bij een beslag, geven wij de hele terugbetaling aan dedeurwaarder. Die zal uw terugbetaling dan verdelen aan de schuldeisers die zich aanboden. De deurwaarder houdt daarbij rekening met hun eventuele voorrechten: bepaalde types schulden (zoals sociale bijdragen of bedrijfsvoorheffing) hebben namelijk voorrang op andere types schulden en moeten dus eerder terugbetaald worden. 

 • Krijg ik mijn terugbetaling nog als ik een overdracht van mijn terugbetaling toestond?

  U hebt recht op een belastingteruggave, maar u hebt een akkoord met een schuldeiser om uw belastingteruggaven over te dragen?

  Dan kan uw schuldeiser ons verplichten om uw terugbetaling in te houden. Als wij een beslag of een overdracht van schuldvordering krijgen, dan licht de schuldeiser u in. Wij moeten uw terugbetaling (of een deel ervan) dan aan uw schuldeiser geven, die zal uw terugbetaling gebruiken om uw schulden af te lossen. Als er na betaling van de schuldeiser(s) nog een bedrag overblijft, wordt dat uiteraard wel aan u uitbetaald. 

  Wat als u meerdere schuldeisers hebt?

  Als wij van meerdere schuldeisers een overdracht van schuldvordering kregen, zullen wij uw belastingteruggave eerst aanwenden op de schulden bij de schuldeiser van wie wij het eerst een overdracht ontvingen. Van zodra die schuld volledig betaald werd, storten wij het resterende bedrag van uw terugbetaling door naar de tweede schuldeiser, enzovoort.

 • Waar vind ik een overzicht van de overdrachten en beslagen op mijn terugbetalingen?

  U vindt dat online via MyMinfin.

  Bekijk het overzicht van de overdrachten en beslagen op MyMinfin.be

  U vindt er ook het bedrag waarvoor de overdracht of het beslag gelegd werd, maar dat is niet noodzakelijk het huidige saldo van uw schuld. Het huidige saldo moet u opvragen bij de schuldeiser.

 • Hoe kan ik een overdracht of een beslag op mijn belastingteruggave stoppen?

  U kreeg uw belastingteruggave niet of slechts deels door een overdracht of beslag, maar u gaat daar niet mee akkoord?

  Alleen de schuldeiser kan het beslag of de overdracht van schuldvordering stoppen of opschorten. U moet dus de schuldeiser contacteren. Een telefoontje, mail of aangetekende brief naar onze diensten als bezwaar tegen de overdracht of het beslag volstaat niet.

Terugkrijgen na scheiding of overlijden

 • Op welk deel van de belastingteruggave heb ik recht als ik feitelijk gescheiden ben en hoe krijg ik mijn deel?

  U hebt samen met uw ex-partner recht op een belastingteruggave voor het jaar waarin u feitelijk scheidde, maar u weet niet hoe u uw deel van die teruggave kunt krijgen?

  Voor het jaar waarin u feitelijk scheidde, zullen wij zowel aan u als aan uw ex-partner een aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) sturen. Als u en uw ex-partner dat jaar belastingen terugkrijgen, dan verdelen wij deze teruggave op basis van jullie inkomens dat jaar.

  We delen u die verdeling mee per brief. In die brief vragen we u ook om ons uw rekeningnummer te bevestigen of een nieuw nummer door te geven via een bijgevoegd formulier. U stuurt dat formulier naar uw Team Inning. U krijgt uw belastingen dus terug via uw bankrekening of via postassignatie (als wij uw rekeningnummer niet kennen). 

  Willen u en uw ex-partner een andere verdeling van de teruggave (bijvoorbeeld elk de helft)?

  Dat kan als jullie in onderling overleg een andere verdeling voorstellen. Zijn jullie akkoord over een andere verdeling?

  • Vul dan samen het bijgevoegde formulier volledig in. Zowel u als uw ex-partner moeten het formulier ondertekenen en een kopie van de identiteitskaart Vermeld ook zeker het artikelnummer van uw belasting (een getal van negen cijfers in de grijze kader rechts bovenaan uw aanslagbiljet).
  • Stuur het formulier naar uw Team Inning. Als u niet reageert vóór de 20ste van de maand na die waarin u uw aanslagbiljet kreeg, dan houden wij geen rekening met uw nieuwe verdeling. Zonder onderling akkoord betalen we dus gewoon volgens de verdeling die we u per brief stuurden.

  Hebt u geen brief gekregen?

  Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw Team Inning.

 • Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen van de belastingteruggave van mijn overleden echtgeno(o)t(e)?

  Als u erft, dan kunt u (uw deel van) de belastingteruggave van de overledene krijgen. Wat u hiervoor moet doen, hangt af van uw relatie met de overledene en het bedrag dat wordt teruggegeven. U vindt dat bedrag terug op het aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) van de overledene.

  U bent de overlevende echtgeno(o)t(e) en u bent niet feitelijk of uit de echt gescheiden

  De teruggave bedraagt

  U moet ons de volgende documenten voorleggen

  Maximum 2.500 euro

  Geen.

  Tussen 2.500 euro en 5.000 euro

  U stuurt ons een ondertekende verbintenisverklaring. Daarop vermeldt u hoe u de belastingen wilt terugkrijgen. Daarmee verbindt u zich er toe om de ontvangen belastingen onder de (eventuele) andere erfgenamen te verdelen volgens hun aandeel. Als andere erfgenamen ons nadien vragen om de belastingen terug te krijgen, zullen wij hen uw verbintenisverklaring voorleggen en kunnen wij van u eisen de belastingen terug te storten. Wij raden u daarom aan om steeds met de andere erfgenamen te bespreken hoe de belastingen moeten worden teruggegeven. Wij betalen de belastingen op het rekeningnummer in die verbintenisverklaring. U kunt een model voor deze verbintenisverklaring opvragen bij uw Team Inning.

  Opgelet: u moet ook een kopie van uw identiteitskaart toevoegen.

  Meer dan 5.000 euro

  U stuurt ons een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met een volmacht van de andere erfgenamen. Meer informatie over het attest erfopvolging vindt u op de site van de FOD Financiën. Opgelet: de persoon die de volmacht tekent moet een kopie van zijn identiteitskaart toevoegen.

  Stuur de vereiste documenten zo snel mogelijk naar uw Team Inning. Dan zorgen wij ervoor dat de betaling vlot en tijdig gebeurt.

  Opgelet: kijk ook altijd na of het rekeningnummer op het aanslagbiljet het juiste nummer is. Ook als dat rekeningnummer niet meer kan of mag gebruikt worden, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw Team Inning.

 • Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen van de belastingteruggave van mijn (wettelijk) samenwonende partner?

  U erft niet automatisch als u (wettelijk) samenwonend was met uw overleden partner. Het kan dat uw partner u erfenisrechten toekende (bijvoorbeeld via een testament). Wij kunnen de belastingen alleen betalen als u kunt aantonen dat u erft van uw partner. Kunt u dat niet, dan betalen wij die belastingen aan de wettelijke erfgenamen van de overledene.

  Als u meer informatie wilt over de documenten die u moet overmaken om aan te tonen dat u erft, kunt u contact opnemen met uw Team Inning.

 • Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen van de belastingteruggave van mijn overleden grootouder, ouder of kind?

  Als u erft, dan kunt u (uw deel van) de belastingteruggave van de overledene krijgen. Wat u hiervoor moet doen, hangt af van uw relatie met de overledene en het bedrag dat wordt teruggegeven. U vindt dat bedrag terug op het aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) van de overledene.

  U bent een kleinkind, kind of ouder van de overledene (reservataire erfgenaam)

  De teruggave bedraagt

  U moet ons de volgende documenten voorleggen

  maximum 100 euro

  Geen

  Tussen 100 euro en 2.500 euro

  U stuurt ons een ondertekende verbintenisverklaring. Hierop vermeldt u hoe u de belastingen wil terugkrijgen. Daarmee verbindt u zich er toe om de ontvangen belastingen onder de (eventuele) andere erfgenamen te verdelen volgens hun aandeel. Als andere erfgenamen ons nadien vragen om de belastingen terug te krijgen, zullen wij hen uw verbintenisverklaring voorleggen en kunnen wij van u eisen de belastingen terug te storten. Wij raden u daarom aan om steeds met de andere erfgenamen te bespreken hoe de belastingen moeten worden teruggegeven. Wij betalen de belastingen op het rekeningnummer in de verbintenisverklaring. U kunt een model voor deze verbintenisverklaring opvragen bij uw Team Inning.

  Opgelet: u moet ook een kopie van uw identiteitskaart toevoegen.

  meer dan 2.500 euro

  Een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met volmacht van de andere erfgenamen. Meer informatie over het attest erfopvolging vindt u op de site van de FOD Financiën. Opgelet: de persoon die de volmacht tekent moet een kopie van zijn/haar identiteitskaart toevoegen.

  Stuur die documenten zo snel mogelijk naar uw Team Inning. Dan zorgen wij ervoor dat de betaling vlot en tijdig gebeurt.

 • Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen van de belastingteruggave van een overleden persoon als ik niet-reservataire erfgenaam ben?

  Als u erft, dan kunt u (uw deel van) de belastingteruggave van de overledene krijgen. Wat u hiervoor moet doen, hangt af van uw relatie met de overledene en het bedrag dat wordt teruggegeven. U vindt dat bedrag terug op het aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) van de overledene.

  U bent geen partner, kind, kleinkind of ouder van de overledene (bijvoorbeeld broer of zus van de overledene)

  De teruggave bedraagt

  U moet ons de volgende documenten voorleggen

  Maximum 100 euro

  Geen

  Tussen 100 euro en 750 euro

  U stuurt ons een ondertekende verbintenisverklaring waarop u vermeldt hoe u de belastingen wilt terugkrijgen. Daarmee verbindt u zich er toe om de ontvangen belastingen onder de (eventuele) andere erfgenamen te verdelen volgens hun aandeel. Als andere erfgenamen ons nadien vragen om de belastingen terug te krijgen, zullen wij hen uw verbintenisverklaring voorleggen en kunnen wij van u eisen de belastingen terug te storten. Wij raden u daarom aan om steeds met de andere erfgenamen te bespreken hoe de belastingen moeten worden teruggegeven. Wij betalen de belastingen op het rekeningnummer in die verbintenisverklaring. U kunt een model voor deze verbintenisverklaring opvragen bij uw Team Inning.

  Opgelet: u moet ook een kopie van uw identiteitskaart toevoegen.

  Tussen 750 euro en 2.500 euro

  Een kopie van het attest of de akte van erfopvolging én een ondertekende verbintenisverklaring. Meer informatie over het attest erfopvolging vindt u op de site van de FOD Financiën.

  Opgelet: u moet ook een kopie van uw identiteitskaart toevoegen.

  Meer dan 2.500 euro

  Een kopie van het attest of de akte van erfopvolging met volmacht van de andere erfgenamen. De rechthebbende die de volmacht tekent voegt een kopie van zijn identiteitskaart toe.

  Stuur die documenten zo snel mogelijk naar uw Team Inning. Dan zorgen wij ervoor dat de betaling vlot en tijdig gebeurt.

 • Wat is een attest of een akte van erfopvolging en waar kan ik er een krijgen?

  Hebt u geërfd van een overleden persoon die recht had op een belastingteruggave? Dan moet u ons mogelijk een attest of akte van erfopvolging opsturen.

  Dat is een document waar de wettelijke erfgenamen van de overleden persoon op staan. Afhankelijk van de situatie, kunt u een akte of attest krijgen bij een kantoor Rechtszekerheid of bij een notaris.

  De overledene had geen huwelijkscontract, ‘aktewijziging huwelijkse voorwaarden’, testament of schenking onder levenden en er zijn geen ‘onbekwame’ erfgenamen

  Download het ‘aanvraagformulier attest erfopvolging’, vul het in en bezorg het aan een kantoor Rechtszekerheid. Of neem contact op met een kantoor Rechtszekerheid. Afhankelijk van de inlichtingen waarover u dan al beschikt, krijgt u van het kantoor een aanvraagformulier dat niet, gedeeltelijk of volledig vooraf ingevuld is.

  In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier. De verklaringen die u in het aanvraagformulier doet, moeten juist zijn en op eer gedaan worden.

  De Ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid doet eerst alle nodige raadplegingen en onderzoeken. Dat duurt ongeveer vier weken. Daarna bezorgt het kantoor u het gratis attest met vermelding van het aandeel van alle erfgenamen in de nalatenschap.

  Wilt u onmiddellijk een volledig vooraf ingevuld aanvraagformulier krijgen?

  Neem dan de volgende documenten mee naar het kantoor Rechtszekerheid:

  • Een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur.
  • (Een kopie van) het trouwboekje (of de trouwboekjes) van de overledene, in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding van een huwelijkscontract.
  • Als de overledene geen afstammelingen heeft, ook een kopie van het trouwboekje (of de trouwboekjes) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen.

  De overledene had een huwelijkscontract, ‘aktewijziging huwelijkse voorwaarden’, testament, schenking onder levenden of ‘onbekwame’ erfgenamen

  U bent wettelijk verplicht om een akte of attest van erfopvolging te laten opmaken door een notaris in een van de volgende gevallen:

  • De overledene was gehuwd met een huwelijkscontract of heeft een ‘aktewijziging huwelijkse voorwaarden’ laten opmaken.
  • De overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris.
  • De overledene heeft een (eigenhandig of notarieel) testament
  • De overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen (zoals minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden, enzovoort).

  Het kantoor Rechtszekerheid kan u geen attest of aktevan erfopvolging geven.

Terugkrijgen in het buitenland

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn belastingen terugkrijg als ik binnenkort naar het buitenland verhuis?

  U verhuist binnenkort naar het buitenland en wilt zeker zijn dat u uw terugbetaling krijgt? Geef ons dan nu al uw (Belgische of buitenlandse) rekeningnummer door.

  Als wij op het moment van de betaling van uw teruggave uw rekening niet kennen, zal de betaling namelijk niet doorgaan: wij betalen niet via een internationaal postmandaat omdat we kosten in uw nadeel willen vermijden. Het is daarom heel belangrijk na te gaan of uw aanslagbiljet een correct rekeningnummer vermeldt.

  Geef ook uw volledige buitenlandse adres door aan de bevolkingsdienst van de gemeente van uw huidige woonplaats. Zo wordt uw buitenlandse adres ook uw officiële adres in het Belgische rijksregister. Wij versturen alle documenten (zoals uw aangifteformulier en aanslagbiljet, ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) altijd naar dat adres.

 • Wat moet ik doen als ik in het buitenland woon en geen Belgisch bankrekeningnummer heb?

  U hebt recht op een belastingteruggave en vraagt zich af of wij die op uw buitenlandse rekeningnummer kunnen betalen?

  Dat kan. Als wij het rekeningnummer al kennen, zal het ook al op uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) staan.

  Ziet u dat uw aanslagbiljet geen rekeningnummer vermeldt?

  Bezorg ons dan de nodige gegevens:

  • IBAN
  • BIC
  • titularis van het rekeningnummer
  • naam van de bankinstelling
  • voor sommige landen (zoals de Verenigde Staten) ook de ‘routingcode’ van uw bankinstelling

  Mail ons alle info via het contactformulier:

  • Kies bij ‘Wat is het onderwerp van uw vraag?’ voor ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’.
  • Kies bij ‘Betreft’ voor ‘Betaling of terugbetaling’.

  Hou er rekening mee dat het enkele weken langer kan duren tot u uw belastingen terugkrijgt.

  Wat als we uw rekeningnummer niet kennen?

  Als wij op het moment van de betaling van uw teruggave uw rekening niet kennen, zal de betaling niet doorgaan. Wij betalen niet via een internationaal postmandaat omdat we kosten in uw nadeel willen vermijden. Het is dus heel belangrijk na te gaan of uw aanslagbiljet een correct rekeningnummer vermeldt.

 • In welke valuta betaalt de FOD Financiën?

  We betalen altijd in euro.

Moratoriuminteresten

Wat zijn moratoriumintresten?

U hebt een bezwaar ingediend tegen uw belastingberekening en u hebt gelijk gekregen? Dan hebt u mogelijk recht op moratoriuminteresten.

Dat zijn interesten die wij u moeten betalen op het bedrag dat u onterecht te veel hebt betaald of dat u vroeger had moeten terugkrijgen. Moratoriuminteresten kunt u krijgen op een teveel aan belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinteresten, belastingverhogingen en administratieve boeten.

Wat is het tarief van de moratoriumintresten?

Dat kan ieder jaar veranderen: het gaat om de vastgestelde rentevoet voor nalatigheidsinteresten verminderd met twee procent. Zo bedraagt het tarief voor inkomsten behaald in 2019 twee procent.

Heb ik er recht op?

U moet voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moeten de te veel gevorderde belastingen boven een bepaald bedrag liggen. Dat bedrag kan jaarlijks veranderen. Voor inkomsten behaald in 2019, berekenen we bijvoorbeeld enkel moratoriuminteresten op bedragen van minstens 3.000 euro. Daarnaast moet u die te veel gevorderde belastingen ook echt betaald hebben.

Hoe vraag ik ze aan?

Door de FOD Financiën in gebreke te stellen. Dat kan met een aanmaning bij gewone brief, met een bezwaarschrift of met dagvaarding.

Stel ons uw vraag over terugkrijgen

Hoe kan ik een vraag stellen over terugkrijgen?

Bel ons

Elke werkdag van 8.30 - 17 u. op 02 572 57 57 (normaal tarief).

Mail ons

Via het contactformulier:

 • Kies bij ‘Wat is het onderwerp van uw vraag?’ voor ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’.
 • Kies bij ‘Betreft’ voor ‘Betaling of terugbetaling’.