Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uw belastingteruggave krijgen

Wanneer en hoe terugkrijgen

 • Krijg ik belastingen terug of zal ik moeten bijbetalen?

  U hebt uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) nog niet gekregen, maar wilt al weten of u zult moeten betalen of geld zult terugkrijgen? Dan kunt u op twee manieren al een voorlopige berekening krijgen:

  Het definitieve bedrag dat u zult moeten betalen of dat u zult terugkrijgen, vindt u echter pas op uw aanslagbiljet.

 • Wanneer krijg ik mijn belastingen terugbetaald?

  U hebt uw aangifte ingediend en u wilt weten wanneer u uw terugbetaling krijgt? Dat hangt af van de datum waarop u uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) hebt gekregen.

  Opgelet: verwar het aanslagbiljet niet met een voorstel van vereenvoudigde aangifte (een vooraf door ons ingevulde aangifte op basis van de gegevens die we kennen waardoor u zelf geen aangifte hoeft in te dienen). Of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte (of gewone aangifte) nog in behandeling is of dat uw aanslagbiljet al beschikbaar is, kunt u opvolgen via de rubriek ‘Mijn aangifte/Mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte’ in MyMinfin. Van zodra het aanslagbiljet klaar is, vindt u het net als uw oudere aanslagbiljetten in de rubriek ‘Mijn documenten' in MyMinfin

  U hebt uw aanslagbiljet nog niet gekregen

  Dan is het normaal dat u uw terugbetaling nog niet hebt gekregen. Wij kunnen u pas terugbetalen als wij uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben verwerkt tot een aanslagbiljet. Dat kan duren tot 30 juni 2024 (voor de inkomsten van 2022). De terugbetaling krijgt u dan twee maanden later (op 31 augustus 2024).

  Bekijk ondertussen zeker al eens uw rekeningnummer in MyMinfin en laat ons als dat nodig is uw huidige rekeningnummer weten.

  U hebt uw aanslagbiljet al gekregen

  Dan vindt u de dag waarop wij u zullen terugbetalen op uw aanslagbiljet (niet te verwarren met een voorstel van vereenvoudigde aangifte).

  Wij zullen op de volgende datums terugbetalen:

  Augustus 2023 Dinsdag 31.10.2023
  September 2023 Donderdag 30.11.2023
  Oktober 2023 Vrijdag 29.12.2023
  November 2023 Woensdag 31.01.2024
  December 2023 Donderdag 29.02.2024
  Januari 2024 Vrijdag 29.03.2024
  Februari 2024 Dinsdag 30.04.2024
  Maart 2024 Vrijdag 31.05.2024
  April 2024 Vrijdag 28.06.2024
  Mei 2024 Woensdag 31.07.2024
  Juni 2024 Vrijdag 30.08.2024
  Juli 2024 Maandag 30.09.2024

  Hou er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voor het bedrag op uw rekening komt.

 • Kan ik mijn belastingen vlugger terugkrijgen dan normaal?

  Nee, u kunt uw belasting niet vlugger terugkrijgen dan gepland.

 • Waarom kreeg ik mijn belastingen niet op tijd terug?

  Een terugbetaling van belasting gebeurt op tijd als u wordt terugbetaald aan het einde van de tweede maand die volgt op de ontvangst van uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd).

  Bijvoorbeeld: als u uw aanslagbiljet ontvangt op 15 januari, dan moet u de belasting uiterlijk op 31 maart terugkrijgen. 

  Hebt u uw aanslagbiljet meer dan twee maanden geleden ontvangen en is de belasting niet terugbetaald? Hier vindt u enkele mogelijke redenen waarom u uw belasting niet tijdig terugkreeg.

  U hebt ons een verkeerd rekeningnummer meegedeeld

  Wij hebben u terugbetaald op een verkeerd rekeningnummer:

  • het rekeningnummer werd verkeerd ingetoetst
  • het rekeningnummer wordt niet meer gebruikt

  Lees hoe u uw rekeningnummer moet doorgeven of wijzigen om uw belasting terug te krijgen.

  Wij hebben onvoldoende informatie over uw situatie om uw belasting tijdig te kunnen terugbetalen

  Om uw belasting tijdig terug te betalen hebben we soms bijkomende informatie nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval als

  U hebt nog schulden bij andere overheden

  Als u nog schulden hebt bij andere overheden, kunnen we de terugbetaling van belasting volledig of gedeeltelijk inhouden om uw schulden aan te zuiveren. Wij sturen u in dat geval een brief met een overzicht van uw situatie en een beschrijving van wat we hebben ondernomen als reactie daarop. Op de brief staat altijd een aanspreekpunt vermeld.

  Iemand verzet zich tegen de terugbetaling van uw belasting

  Als u bijvoorbeeld een overdracht van uw belastingen hebt toegestaan of als een schuldeiser beslag legt op uw belastingen, is het mogelijk dat die persoon zich verzet tegen de terugbetaling van uw belasting. Lees hoe u uw belastingen kunt terugkrijgen als u onder collectieve schuldenregeling staat.

 • Hoe worden mijn belastingen terugbetaald?

  U hebt recht op een belastingteruggave en u wilt weten hoe u die zult krijgen? Dat hangt ervan af of we uw rekeningnummer kennen of niet.

  U kunt op uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) terugvinden hoe wij uw belastingen zullen terugbetalen:

  • Als wij uw bankrekeningnummer kennen, betalen wij u terug via een overschrijving op dat rekeningnummer.
  • Kennen wij uw rekeningnummer niet, dan sturen wij u een postassignatie.

  Als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent wordt het bankrekeningnummer dat het laatst aan ons is meegedeeld vermeld op uw aanslagbiljet.

  Let op:

  • Een terugbetaling via een postassignatie heeft enkele nadelen. U moet naar de post en zult het bedrag cash krijgen.
  • Bovendien kunnen we bedragen onder de 50 euro niet terugbetalen via een postassingatie.(Zie art 304/1 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992)
  • Aarzel dus niet om ons zo vlug mogelijk uw rekeningnummer door te geven.
 • Wat is mijn aandeel in de terug te krijgen personenbelasting als de aanslag op beide namen staat?

  U hebt uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) gekregen en u wil weten wat uw aandeel is waarop u recht heeft?

  In geval van feitelijke scheiding, sturen wij u automatisch, enkele dagen na de verzending van uw aanslagbiljet uw aandeel op.

  Wanneer u louter ter informatie uw aandeel wil (als u een koppel bent) dan kan u, vanaf het moment dat u uw aanslagbiljet hebt gekregen, dit opvragen bij het infocenter via:

  • via ons contactformulier: selecteer daarvoor de velden ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’ en daarna ‘Ik moet een betaling terugkrijgen?’.
  • Per telefoon via 02/572.57.57 met directe code “19353”.

  Wij sturen u per post een document met uw aandeel.

  Na ontvangst van uw aandeel kan u informatie vragen over:

  • de berekening bij de dienst “Berekening” (vermeld op pagina 2 van het aanslagbiljet)
  • uw teruggave, via telefoon 02/572.57.57 met directe code “19351”

Uw rekeningnummer aanpassen

 • Hoe moet ik mijn rekeningnummer doorgeven of aanpassen?

  Om u snel en veilig te kunnen terugbetalen, is het essentieel dat de FOD Financiën uw bankrekening kent. Wilt u ons uw rekeningnummer doorgeven of heeft u een nieuw rekeningnummer?

  Er zijn drie mogelijke procedures. Ze worden hieronder beschreven, te beginnen met de meest efficiënte en veiligste manier:

  1. Online via MyMinfin

  De snelste en makkelijkste manier is via MyMinfin.

  Pas uw rekeningnummer aan met MyMinfin.be

  Hulp nodig? Bekijk in onze videotutorial of lees hieronder hoe u te werk gaat:

  • Meld u aan met uw identiteitskaart (eID) of een andere digitale sleutel.
  • Selecteer dat u ‘in eigen naam’ wilt aanmelden en klik op ‘Volgende’.
  • Klik op ‘Gegevens wijzigen’ in de rubriek ‘Mijn bankrekening’.
  • Vul uw bankinfo in en druk op ‘Bevestig uw ingevoerde gegevens’.

  Opgelet: als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent, dan vereffenen wij uw gezamenlijke teruggave op het rekeningnummer vermeld op het aanslagbiljet, tenzij u of uw partner een nieuw rekeningnummer meedeelt na de datum van de verzending van het aanslagbiljet en vóór de tiende van de maand van uw teruggave. Bijvoorbeeld: voor een verzending op 14/09/2022 wordt het laatste rekeningnummer gebruikt die tussen 14/09/2022 en 10/11/2022 is ingebracht, (en wordt de teruggave betaald op 30/11/2022).

  2. Via ons beveiligd algemeen contactformulier

  U heeft geen toegang tot onze toepassingen en u wilt dat wij uw rekeningnummer voor u invoeren?

  2.1. Papieren formulier ontvangen met uw aanslagbiljet

  Als u uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) met een terug te geven bedrag gekregen hebt, vindt u daar ook een formulier bij om ons uw rekeningnummer te laten weten.
  • Vul alle gegevens in op het formulier dat bij uw aanslagbiljet is gevoegd. Vergeet niet het artikelnummer (zie het grijze vakje rechtsboven op uw aanslagbiljet) en uw bankrekeningnummer te vermelden. 
  • Onderteken het formulier.
  • Laad dit formulier en alle benodigde bijlagen op via ons algemeen contactformulier vóór de 5de van de maand waarin uw teruggave ontvangt. Als uw aanslagbiljet bijvoorbeeld 30.08.2022 als terugbetalingsdatum vermeldt, moet u ons het formulier vóór 05.08.2022 opladen om deze terugbetaling op het door u opgegeven rekeningnummer te ontvangen.

  2.2. Online contactformulier

  Als u ons uw nieuwe rekeningnummer of een wijziging van uw bankrekening wilt doorgeven (en u het formulier dat bij uw aanslagbiljet is gevoegd niet hebt ontvangen), kunt u ons via ons beveiligde algemeen contactformulier uw bankgegevens toesturen door de verplichte velden in te vullen en te vermelden :
  • Door een identiteitsbewijs op te laden (bij voorkeur een kopie van uw identiteitskaart of een kopie van uw rijbewijs of een kopie van uw bankkaart of een kopie van uw identiteitskaart)
  • Voeg een kopie van uw handtekening in bijlage toe
  • Door in het vakje "Formuleer hier" de volgende vraag te vermelden: "Verzoek om invoering van een bankrekening in de FOD FINANCIEN database" en uw handtekening toe aan uw bijlage.

  Opgelet: zonder identiteitsbewijs worden geen bankgegevens in ons programma ingevoerd. 

  Opgelet: als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent, dan moet uw partner ons ook een verzoek sturen via een contactformulier op zijn naam. De bankgegevens moeten per burger worden ingevoerd en in geen geval mogen gegevens voor meerdere burgers op één formulier worden ingevoerd. 

  3. Per post

  Let op! De verwerking van per post verstuurde bankgegevens duurt langer en is minder veilig. Bovendien kan uw terugbetaling vertraging oplopen als wij uw post niet tijdig kunnen verwerken.

  3.1. PAPIEREN FORMULIER ONTVANGEN MET UW AANSLAGBILJET

  Als u uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) gekregen hebt, vindt u daar ook een formulier bij om ons uw rekeningnummer te laten weten. 

  • Vul alle gegevens in op het formulier dat bij uw aanslagbiljet is gevoegd. Vergeet niet het artikelnummer (zie het grijze vakje rechtsboven op uw aanslagbiljet) en uw bankrekeningnummer te vermelden. 
  • Onderteken het formulier.
  • Stuur het formulier naar volgend adres: 
                    Infocenter  
                    Gaston Crommenlaan, 6 (bus 111)  
                    9050 Gent
  • Stuur het op voor de 20e van de maand voor de maand van de terugbetalingsdatum. Staat er op uw aanslagbiljet bijvoorbeeld een terugbetalingsdatum van 30.08.2022, dan moet u ons het formulier bezorgen voor 20.07.2022 om ook deze lopende terugbetaling al op dat rekeningnummer te krijgen.

  3.2. Brief te versturen

  Als u ons uw nieuwe rekeningnummer of een wijziging van uw bankrekening wilt doorgeven (en u het formulier dat bij uw aanslagbiljet is gevoegd niet hebt ontvangen), kunt u ons uw bankgegevens opsturen naar :
                    Infocenter
                    Gaston Crommenlaan, 6 (bus 111)  
                    9050 Gent 
  • Door een brief bij te voegen waarin staat:
   • Uw bankrekeningnummer(Voor de buitenlandse rekeningnummers dienen de volledige gegevens te worden vermeld)
   • Uw Nationaal Nummer
   • Uw handtekening
  • Door een identiteitsbewijs bij te voegen (bij voorkeur een kopie van uw identiteitskaart of een kopie van uw rijbewijs of een kopie van uw bankkaart of een kopie van uw identiteitskaart).

  Opgelet: zonder identiteitsbewijs worden geen bankgegevens in ons programma ingevoerd.
   
  Opgelet: als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent, dan moet uw partner de brief ook ondertekenen en vermelden dat het bankrekeningnummer ook op zijn naam staat. Tevens dient een kopie van zijn identiteit te worden toegevoegd. De bankgegevens worden ingevoerd per burger en kunnen enkel maar worden ingevoerd wanneer de gegevens volledig zijn. 


  Vervaldagen voor de wijziging van uw rekeningnummer in functie van het gekozen kanaal:

  MyMinfin 5de van de maand van de terugbetaling
  Contactformulier 5de van de maand van de terugbetaling
  Post 20ste van de maand voorafgaand aan de terugbetaling

 • Hoeveel tijd heb ik om mijn rekeningnummer aan te passen na ontvangst van mijn aanslagbiljet?

  U hebt uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) gekregen en merkt dat het rekeningnummer niet klopt?

  In dat geval, moet u ons de wijziging van uw rekeningnummer doorgeven vóór de 5e dag van de maand waarin uw teruggave zal uitbetaald worden (of voor de 20e van de maand voorafgaand aan uw teruggave als u ervoor kiest om deze wijziging per post door te sturen). Die uiterste datum staat ook aangegeven op het aanslagbiljet.

 • Ik werd per brief gevraagd mijn rekeningnummer mee te delen, is dit te vertrouwen?

  U hebt een brief gekregen die u vraagt uw rekeningnummer door te geven, maar u denkt dat het om een poging tot oplichting gaat?

  Lees dan hoe u uw rekeningnummer veilig kunt doorgeven.

Terugkrijgen per postassignatie

 • Waar kan ik een postassignatie innen en hoelang blijft ze geldig?

  Hebt u een postassignatie (cheque) gekregen als belastingteruggave?

  Dan kunt u die enkel in een postkantoor innen. U moet dat doen binnen de drie maanden na de uitgiftedatum. Die uitgiftedatum vindt u terug op de postassignatie. Het postkantoor zal uw belastingen dan cash teruggeven.

  Is uw postassignatie niet meer geldig?

  Dan moet u contact met ons opnemen.

 • Wat moet ik doen als ik mijn postassignatie niet gekregen of verloren heb?

  U zou uw belastingen via postassignatie (cheque) terugkrijgen, maar u hebt uw postassignatie niet gekregen op de voorziene datum?

  Hou er rekening mee dat ze Non-Prior verzonden worden en dat de postbedeling enkele dagen vertraging kan hebben. Hebt u enkele dagen later nog altijd niets gekregen? U hebt twee opties:

  1. Geef ons uw rekeningnummer nog door en neem contact met ons op om te laten weten dat u uw terugbetaling toch met een overschrijving wilt krijgen.
  2. Vraag een duplicaat bij bpost bank.
 • Wat moet ik doen als ik mijn belastingen liever niet via postassignatie terugkrijg?

  Als op uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) staat dat u uw belastingen terugkrijgt via postassignatie, dan is dat omdat wij uw rekeningnummer niet kennen.

  U kunt uw rekeningnummer nog doorgeven. Let op: u moet dat doen vóór de 20ste van de maand volgend op de ontvangst van het aanslagbiljet. Die uiterste datum staat ook aangegeven op het aanslagbiljet.

 • Wat moet ik doen als mijn postassignatie is vervallen?

  Een postassignatie blijft drie maanden geldig na de uitgiftedatum, die u vindt op de postassignatie.

  Is de geldigheid verstreken? De post zal ons het geld terugsturen. Geef ons uw rekeningnummer door en we zorgen ervoor dat u uw terugbetaling zo snel mogelijk krijgt.

 • Wat doe ik als ik een postassignatie gekregen heb op naam van iemand die overleden is en de post niet wil betalen?

  U hebt als erfgenaam een postassignatie (cheque) gekregen op naam van een overleden persoon en wilt die innen

  Bezorg ons dan een document met:

  • het artikelnummer van de belasting (zie bovenaan de tweede pagina van de postassignatie)
  • uw verwantschap met de overledene
  • uw IBAN-rekeningnummer
  • een kopie van uw identiteitskaart
  • uw handtekening

  Stuur dat per brief naar:

  FOD Financiën - AAII Team Teruggaven
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 297
  9050 Ledeberg

Terugkrijgen als u nog schulden hebt

 • Krijg ik mijn terugbetaling nog als ik nog schulden heb bij de overheid?

  Volgens uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) hebt u recht op een belastingteruggave, maar u hebt ook nog  schulden bij de overheid?

  Dan krijgt u uw teruggave meestal niet of slechts gedeeltelijk terug. Wij houden namelijk het deel van uw teruggave in dat nodig is om uw schuld af te lossen. Als wij dat doen, zullen wij u dat per brief laten weten.

 • Krijg ik mijn terugbetaling nog als ik onder collectieve schuldenregeling sta?

  Als u onder collectieve schuldenregeling staat, zullen wij uw belastingteruggave overmaken aan uw schuldbemiddelaar.

 • Krijg ik mijn terugbetaling nog als iemand er beslag oplegde?

  U hebt recht op een belastingteruggave, maar een schuldeiser legde er beslag op?

  Dan kan uw schuldeiser ons verplichten om uw terugbetaling in te houden. Als wij een beslag krijgen, dan licht de schuldeiser u in. Wij moeten uw hele terugbetaling dan aan de deurwaarder geven, die zal uw terugbetaling gebruiken om uw schulden af te lossen. Als er na betaling van de schuldeiser(s) nog een bedrag overblijft, wordt dat uiteraard wel aan u uitbetaald. 

  Wat als u meerdere schuldeisers hebt?

  Bij een beslag, geven wij de hele terugbetaling aan de deurwaarder. Die zal uw terugbetaling dan verdelen aan de schuldeisers die zich aanboden. De deurwaarder houdt daarbij rekening met hun eventuele voorrechten: bepaalde types schulden (zoals sociale bijdragen of bedrijfsvoorheffing) hebben namelijk voorrang op andere types schulden en moeten dus eerder terugbetaald worden. 

 • Krijg ik mijn terugbetaling nog als ik een overdracht van mijn terugbetaling toestond?

  U hebt recht op een belastingteruggave, maar u hebt een akkoord met een schuldeiser om uw belastingteruggaven over te dragen?

  Dan kan uw schuldeiser ons verplichten om uw terugbetaling in te houden. Als wij een beslag of een overdracht van schuldvordering krijgen, dan licht de schuldeiser u in. Wij moeten uw terugbetaling (of een deel ervan) dan aan uw schuldeiser geven, die zal uw terugbetaling gebruiken om uw schulden af te lossen. Als er na betaling van de schuldeiser(s) nog een bedrag overblijft, wordt dat uiteraard wel aan u uitbetaald. 

  Wat als u meerdere schuldeisers hebt?

  Als wij van meerdere schuldeisers een overdracht van schuldvordering kregen, zullen wij uw belastingteruggave eerst aanwenden op de schulden bij de schuldeiser van wie wij het eerst een overdracht ontvingen. Van zodra die schuld volledig betaald werd, storten wij het resterende bedrag van uw terugbetaling door naar de tweede schuldeiser, enzovoort.

 • Waar vind ik een overzicht van de overdrachten en beslagen op mijn terugbetalingen?

  U vindt dat online via MyMinfin.

  Bekijk het overzicht van de overdrachten en beslagen op MyMinfin.be

  U vindt er ook het bedrag waarvoor de overdracht of het beslag gelegd werd, maar dat is niet noodzakelijk het huidige saldo van uw schuld. Het huidige saldo moet u opvragen bij de schuldeiser.

 • Hoe kan ik een overdracht of een beslag op mijn belastingteruggave stoppen?

  U kreeg uw belastingteruggave niet of slechts deels door een overdracht of beslag, maar u gaat daar niet mee akkoord?

  Alleen de schuldeiser kan het beslag of de overdracht van schuldvordering stoppen of opschorten. U moet dus de schuldeiser contacteren. Een telefoontje, mail of aangetekende brief naar onze diensten als bezwaar tegen de overdracht of het beslag volstaat niet.

Terugkrijgen na scheiding

Op welk deel van de belastingteruggave heb ik recht als ik feitelijk gescheiden ben en hoe krijg ik mijn deel?

U hebt samen met uw ex-partner recht op een belastingteruggave voor het jaar waarin u feitelijk scheidde, maar u weet niet hoe u uw deel van die teruggave kunt krijgen?

Voor het jaar waarin u feitelijk scheidde, zullen wij zowel aan u als aan uw ex-partner een aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) sturen. Als u en uw ex-partner dat jaar belastingen terugkrijgen, dan verdelen wij deze teruggave op basis van jullie inkomens dat jaar.

We delen u die verdeling mee per brief. In die brief vragen we u ook om ons uw rekeningnummer te bevestigen of een nieuw nummer door te geven via een bijgevoegd formulier. U stuurt dat formulier naar uw Team Inning. U krijgt uw belastingen dus terug via uw bankrekening of via postassignatie (als wij uw rekeningnummer niet kennen).

Hebt u geen brief gekregen?

Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw Team Inning.

Terugkrijgen na een overlijden

 • Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen van de belastingteruggave van mijn overleden echtgeno(o)t(e)?

  Elke echtgenoot heeft een aandeel in een gemeenschappelijk gevestigde aanslag. Dit is de verdeling tussen de echtgenoten bepaald door Algemene Administratie van de Fiscaliteit, na de berekening van de belasting.

  In principe worden beide aandelen, dat is dus de volledige teruggave, uitbetaald aan de langstlevende partner op de rekening die vermeld is op het aanslagbiljet. U hoeft zelf niets te ondernemen. U moet enkel het rekeningnummer op het aanslagbiljet controleren en wijzigen indien de rekening afgesloten is of als u er geen toegang tot hebt. U kan uw rekening wijzigen via MyMinFin.be. Meer informatie vindt u op deze pagina.

  De schulden van de langstlevende echtgenoot en de schulden van de nalatenschap voor welke wij de invordering verzekeren, worden in mindering gebracht van de teruggave.

  Alleen in bepaalde speciale gevallen, zal onze dienst u een document versturen op het ogenblik dat de teruggave verwerkt wordt, dus nadat het aanslagbiljet verzonden is. Het is belangrijk dat u deze brief invult en binnen de gestelde termijn terugstuurt (eventueel

 • Wat moet ik doen om mijn deel te krijgen van de belastingteruggave van mijn overleden (wettelijk) samenwonende partner?

  Elke partner heeft een aandeel in een gemeenschappelijk gevestigde aanslag. Dit is de verdeling tussen de samenwonenden bepaald door Algemene Administratie van de Fiscaliteit, na de berekening van de belasting.

  Uw aandeel zal aan u uitbetaald worden nadat eventuele eigen schulden in mindering zijn gebracht. Ga na of u nog toegang hebt tot het rekeningnummer vermeld op het aanslagbiljet van de teruggave. U kunt uw rekening wijzigen via MyMinFin.be.  Meer informatie vindt u op deze pagina.

  Wanneer u (wettelijk) samenwonend bent, erft u niet automatisch van uw overleden partner. U erft slechts als uw partner een testament heeft opgemaakt waarin u als begunstigde bent opgenomen.

  Onze diensten kunnen deze testamenten raadplegen maar u kunt een kopie sturen naar het Inningsteam nadat u het aanslagbiljet hebt ontvangen.

  Bij gebrek aan een testament in uw voordeel, zal de teruggave uitbetaald worden aan de wettelijke erfgenamen.

 • Wat moet ik doen in andere gevallen : ik ben erfgenaam van een overledene die recht heeft op een teruggave?

  Onze diensten zullen de erfgenamen en hun aandeel in de nalatenschap opzoeken.

  Elke erfgenaam krijgt zijn/haar deel van de teruggave (in verhouding tot het deel in de nalatenschap) uitbetaald op zijn/haar eigen bankrekening. Deze storting gebeurt onder voorbehoud van:

  1. Schulden op naam van de overledene
  2. Schulden van de erfgenaam zelf (Het aandeel van de erfgenaam wordt aangewend op zijn eigen schulden. We wenden het aandeel van de ene erfgenaam niet aan op schulden van de andere erfgenaam.)

  Alleen in bepaalde speciale gevallen, zal onze dienst u contacteren. U hoeft dus zelf niets te ondernemen. Controleer wel of wij in het bezit zijn van uw rekeningnummer via  het platform MyMinFin.be Meer informatie vindt u op deze pagina.

Terugkrijgen in het buitenland

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn belastingen terugkrijg als ik binnenkort naar het buitenland verhuis?

  U verhuist binnenkort naar het buitenland en wilt zeker zijn dat u uw terugbetaling krijgt? Geef ons dan nu al uw (Belgische of buitenlandse) rekeningnummer door.

  Als wij op het moment van de betaling van uw teruggave uw rekening niet kennen, zal de betaling namelijk niet doorgaan: wij betalen niet via een internationaal postmandaat omdat we kosten in uw nadeel willen vermijden. Het is daarom heel belangrijk na te gaan of uw aanslagbiljet een correct rekeningnummer vermeldt.

  Geef ook uw volledige buitenlandse adres door aan de bevolkingsdienst van de gemeente van uw huidige woonplaats. Zo wordt uw buitenlandse adres ook uw officiële adres in het Belgische rijksregister. Wij versturen alle documenten (zoals uw aangifteformulier en aanslagbiljet, ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) altijd naar dat adres.

 • Wat moet ik doen als ik in het buitenland woon en geen Belgisch bankrekeningnummer heb?

  U hebt recht op een belastingteruggave en vraagt zich af of wij die op uw buitenlandse rekeningnummer kunnen betalen?

  Dat kan. Als wij het rekeningnummer al kennen, zal het ook al op uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) staan.

  Ziet u dat uw aanslagbiljet geen rekeningnummer vermeldt?

  Bezorg ons dan de nodige gegevens:

  • IBAN
  • BIC
  • titularis van het rekeningnummer
  • naam van de bankinstelling
  • voor sommige landen (zoals de Verenigde Staten) ook de ‘routingcode’ van uw bankinstelling

  Mail ons alle info via het contactformulier:

  • Kies bij ‘Wat is het onderwerp van uw vraag?’ voor ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’.
  • Kies bij ‘Betreft’ voor ‘Betaling of terugbetaling’.

  Hou er rekening mee dat het enkele weken langer kan duren tot u uw belastingen terugkrijgt.

  Wat als we uw rekeningnummer niet kennen?

  Als wij op het moment van de betaling van uw teruggave uw rekening niet kennen, zal de betaling niet doorgaan. Wij betalen niet via een internationaal postmandaat omdat we kosten in uw nadeel willen vermijden. Het is dus heel belangrijk na te gaan of uw aanslagbiljet een correct rekeningnummer vermeldt.

 • In welke valuta betaalt de FOD Financiën?

  We betalen altijd in euro.

Moratoriuminteresten

Wat zijn moratoriumintresten?

U hebt een bezwaar ingediend tegen uw belastingberekening en u hebt gelijk gekregen? Dan hebt u mogelijk recht op moratoriuminteresten.

Dat zijn interesten die wij u moeten betalen op het bedrag dat u onterecht te veel hebt betaald of dat u vroeger had moeten terugkrijgen. Moratoriuminteresten kunt u krijgen op een teveel aan belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinteresten, belastingverhogingen en administratieve boeten.

Wat is het tarief van de moratoriumintresten?

Dat kan ieder jaar veranderen: het gaat om de vastgestelde rentevoet voor nalatigheidsinteresten verminderd met twee procent. Zo bedraagt het tarief voor inkomsten behaald in 2019 twee procent.

Heb ik er recht op?

U moet voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moeten de te veel gevorderde belastingen boven een bepaald bedrag liggen. Dat bedrag kan jaarlijks veranderen. Voor inkomsten behaald in 2019, berekenen we bijvoorbeeld enkel moratoriuminteresten op bedragen van minstens 3.000 euro. Daarnaast moet u die te veel gevorderde belastingen ook echt betaald hebben.

Hoe vraag ik ze aan?

Door de FOD Financiën in gebreke te stellen. Dat kan met een aanmaning bij gewone brief, met een bezwaarschrift of met dagvaarding.

Stel ons uw vraag over terugkrijgen

Hoe kan ik een vraag stellen over terugkrijgen?

Bel ons

Elke werkdag van 9 u. - 17 u. op 02 572 57 57 (normaal tarief).

Mail ons

Via het contactformulier:

 • Kies bij ‘Wat is het onderwerp van uw vraag?’ voor ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’.
 • Kies bij ‘Betreft’ voor ‘Betaling of terugbetaling’.