Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voorafbetalingen

Het stelsel van de voorafbetalingen is verschillend naargelang de aard van de belastingplichtige. We onderscheiden de natuurlijke personen, de zelfstandigen en de vennootschappen.

Deze pagina gaat over de voorafbetalingen die recht geven op een bonificatie (natuurlijke personen).

Als u voorafbetalingen doet kunt u een bonificatie (= een korting op uw belasting) krijgen. Deze bonificatie kan worden verleend aan alle natuurlijke personen die, na aftrek van de voorheffingen en andere verrekenbare uitgaven, nog belasting op hun inkomsten verschuldigd zijn.

In elk geval is het heel belangrijk dat u de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet.

Voorafbetalingen

 • Hoe doe ik een voorafbetaling?

  U wilt voorafbetalingen doen, maar weet niet hoe? Maak het u gemakkelijk en doe het online via MyMinfin. Zo betaalt u automatisch op het juiste rekeningnummer en met de juiste gestructureerde mededeling. U moet alleen het bedrag dat u wilt storten nog invullen en op ‘Online betalen’ klikken.

  Doe een voorafbetaling met MyMinfin.be

  Opgelet: als het gaat om een hoog bedrag, kan de transactie worden geweigerd door een door uw bank opgelegde betalingslimiet. Het precieze bedrag van die limiet verschilt per bank, maar u kunt uw bank wel vragen om uw online-betalingslimiet te verhogen.

  Andere betaalmethodes

  1. U kunt ook nog via een overschrijving betalen. Doe dat dan:
   1. op het rekeningummer BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) van het ‘Inningscentrum – Dienst voorafbetalingen’ met adres Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel,
   2. met de gestructureerde mededeling die u vindt in MyMinfin,
   3. bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam geopend is.
  2. U kunt een derde voor u laten betalen (zoals een bank in het kader van een financieringscontract). Zorg er dan voor dat uw bank ook de gestructureerde mededeling gebruikt die u vindt in MyMinfin.
 • Hoe doe ik een voorafbetaling als ik gehuwd of wettelijk samenwonend ben?

  U dient met uw partner een gemeenschappelijke aangifte in omdat u gehuwd of wettelijk samenwonend bent? U vraagt zich af of u één betaling kunt doen voor jullie allebei?

  Dat kan niet: elke partner moet voor eigen rekening de nodige voorafbetalingen storten om de bonificatie te krijgen (of om een vermeerdering te vermijden als een van u twee zelfstandige is). U moet twee aparte betalingen uitvoeren met de unieke gestructureerde mededeling van de partner waarvoor de betaling is bedoeld. U vindt die gestructureerde mededeling voor voorafbetalingen via uw MyMinfin-profiel.

 • Wanneer moet ik mijn voorafbetalingen doen?

  U wilt als particulier voorafbetalingen doen om een bonificatie te krijgen, maar weet niet wanneer?

  U hoeft niet ieder kwartaal een voorafbetaling te doen, maar als u dat wel wilt moeten wij de voorafbetalingen binnen de vastgestelde termijnen ontvangen: er zijn vier kwartalen waarin u voorafbetalingen kan doen (met iedere keer een andere impact op de bonificatie).

  De deadlines voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) zijn:

  • 10 april 2024 voor het eerste kwartaal
  • 10 juli 2024 voor het tweede kwartaal
  • 10 oktober 2024 voor het derde kwartaal
  • 20 december 2024 voor het vierde kwartaal

  Opgelet

  Dat zijn de uiterste datums waarop uw betaling ten laatste moet toekomen op onze rekening. Omdat er altijd een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van de betaling op onze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om te betalen.

  Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, nemen we automatisch voor het volgende kwartaal in aanmerking. Een betaling na de vierde vervaldag zullen we dus in aanmerking nemen voor het eerste kwartaal van het volgende jaar. 

 • Hoeveel voorafbetaling moet ik storten?

  Dat kunt u volledig zelf kiezen, maar we raden aan om ieder kwartaal 25 % te storten van de belasting die u aan het einde van het jaar zou moeten bijbetalen (u kunt dat anoniem simuleren via Tax-Calc). Zo zou u de hele som die u dat jaar zou moeten bijbetalen al vooraf betaald hebben.

 • Wat is een bonificatie? Kan ik er een krijgen?

  Een bonificatie is een belastingvermindering. Als u genoeg voorafbetalingen doet, krijgt u een korting op uw te betalen belasting.

  Elke natuurlijke persoon (werknemer en gepensioneerde) die nog effectief belastingen moet betalen op zijn inkomsten na de aftrek van bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing, enzovoort) krijgt de bonificatie.

  Wat kunt u doen om een bonificatie te krijgen?

  Om recht te hebben op zo’n belastingvermindering moet u dus het bedrag van uw uiteindelijk verschuldigde belasting (of een deel ervan) vooraf betaald hebben. Voor de berekening van de bonificatie worden uw voorafbetalingen voor maximaal 106 % van uw uiteindelijk verschuldigde belasting in rekening genomen.

  Die 106 % wordt berekend op uw globale belasting min de bedrijfsvoorheffing en de andere verrekenbare bestanddelen (bijvoorbeeld belastingkredieten, roerende voorheffing, forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, enzovoort). U mag dus ook meer of minder dan die 106 % storten, maar u kan nooit een bonificatie krijgen voor het gedeelte boven die 106 %.

  Bent u zelfstandige of bedrijfsleider?

  Voor inkomsten als zelfstandige of als bedrijfsleider hebt u geen recht op een bonificatie. U kunt zelfs een belastingvermeerdering krijgen als u niet genoeg vooraf betaalt!

  Als u dus inkomsten van beide types hebt (als u bijvoorbeeld een deel van het jaar als werknemer en een deel als zelfstandige gewerkt hebt) worden uw voorafbetalingen eerst gebruikt om de vermeerdering te vermijden. Alleen de voorafbetalingen die daarna nog overblijven kunnen aangerekend worden op uw inkomsten als werknemer of gepensioneerde en komen dus in aanmerking voor een eventuele bonificatie.

  Meer info vindt u in onze FAQ over de voorafbetalingen op inkomsten van zelfstandigen en bedrijfsleiders.

 • Hoe wordt de bonificatie berekend?

  Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) is het bedrag van de bonificatie gelijk aan de som van de volgende producten:

  • bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 6,00 %
  • bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 5,00 %
  • bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 4,00 %
  • bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 3,00 %
 • Kan ik een andere bestemming geven aan een al gestorte voorafbetaling?

  Ja, dat kan, onder bepaalde voorwaarden.

  Vraag een wijziging van bestemming via MyMinfin.be

  Welke wijzingen van bestemming kunt u vragen?

  U kunt vragen dat de gestorte voorafbetalingen geheel of voor een deel worden:

  • terugbetaald,
  • gebruikt om een openstaande schuld te betalen (de aanvraagdatum geldt als betaaldatum),
  • overgedragen naar een volgend aanslagjaar.

  Hebt u als derde een voorafbetaling gestort voor rekening van een belastingplichtige? Dan kunt u ook een rechtzetting vragen van een materiële vergissing bij het storten.

  Wat zijn de voorwaarden?

  1. De voorafbetaling mag nog niet verrekend zijn met de inkomstenbelasting verschuldigd door de belastingplichtige.
  2. U moet het ons ten laatste vragen op de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbare tijdperk.
 • Waar kan ik terecht met een concrete vraag rond mijn dossier voorafbetalingen?

  Bel ons

  Elke werkdag van 9 u - 17 u. op 02 572 57 57 (normaal tarief).

  Stuur ons een brief

  FOD Financiën - AAII Voorafbetalingen
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 292
  9050 Ledeberg