Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ik wil een aangifte van nalatenschap indienen

Als de overledene zijn laatste fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest had, richt u zich rechtstreeks tot de Vlaamse belastingdienst (VLABEL).

Als de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had in het Brussels Hoofdstedelijk- of Waals Gewest had, dient u de aangifte van nalatenschap in bij de FOD Financiën.

Per brief
Hoe dien ik een aangifte van nalatenschap in per brief?

In onze kantoren
Enkel op afspraak.
Bel ons op 02 572 57 57.