Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ik wil een schenking van roerende goederen ter registratie aanbieden

Schenkingen van roerende goederen kunt u laten registreren door het bewijsdocument van de gedane schenking online via MyMinfin of per post ter registratie aan te bieden.

Schenkingen van onroerende goederen moeten altijd bij notariële akte gebeuren.

Online

Vraag uw registratie van een schenking van roerende goederen aan via MyMinfin:

  • Gemakkelijk, snel en veilig

Ga naar de rubriek ‘Mijn interacties’ in MyMinfin