Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ik heb een vraag over mijn aangifte in de belasting niet-inwoners

Raadpleeg onze FAQ’s voor meer informatie over:

  • de data van verzending van de papieren aangifte
  • de termijn voor de indiening van de aangifte
  • hoe u uw aangifte online kunt indienen
  • de codes die u op de aangifte moet invullen
  • hulp bij het invullen van uw aangifte

Per telefoon
Bel ons op 02 572 57 57.
Geef tijdens uw oproep de vijfcijferige code ‘17004’ in om met de juiste persoon te worden doorverbonden.

  • Elke werkdag van 9 u. tot 17 u. / Normaal tarief.
  • Houd uw Belgisch identiteitsbewijs of een Belgische inkomstenfiche bij de hand.

Per e-mail
tax.belgium@minfin.fed.be
(Enkel voor aanvragen over de belasting niet-inwoners. Andere aanvragen worden niet behandeld)