Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Grensarbeiders

Belastingen en thuiswerk

Waarover gaat het?

De bevoegde autoriteiten in België, Duitsland, Nederland, Luxemburg en Frankrijk hebben akkoorden gesloten rond thuiswerk.

Op basis van die akkoorden kunnen loontrekkenden belast worden in het land waar zij normaal hun activiteit uitoefenen, zodat hun internationale fiscale situatie niet wijzigt ten opzichte van vóór de crisis.

Meer info