Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Hypothecaire lening in het Vlaamse Gewest

Tijdelijke verlenging van de looptijd van de lening en de belastingvoordelen

Waarover gaat het ?

Bent u gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest op 1 januari 2021 (en/of 1 januari 2022)?

Als u door de crisis inkomensverlies lijdt, kunt u onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling aanvragen voor uw hypothecaire lening. Uw Vlaamse belastingvoordelen voor uitgaven voor uw eigen woning zullen dus verlengd worden tijdens de periode van dat uitstel.

Die wijziging van de looptijd van de lening met uitstel van betaling door een civiele noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid gaat in vanaf 1 januari 2020 en is van toepassing op de belastbare tijdperken die beginnen na 31 december 2019.

Meer info