Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Studentenarbeid

Uitsluiting van de bezoldigingen voor studentenarbeid bij de berekening van de bestaansmiddelen

waarover gaat het?

De bezoldigingen verkregen voor de als ‘studentenarbeid’ gepresteerde uren worden niet als bestaansmiddelen aangemerkt.

Op deze bezoldigingen wordt geen bronheffing ingehouden. De uren studentenarbeid tellen niet mee voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren dat niet onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen.

Het gaat om uren studentenarbeid die gepresteerd werden:

  • tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 (2de kwartaal 2020), ongeacht wanneer de bezoldigingen voor die gepresteerde uren zijn betaald of toegekend en ongeacht de sector waarin de studentenarbeid werd gepresteerd.
  • tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020 (4de kwartaal 2020) en van 1 januari 2020 tot 31 maart 2021 (1ste kwartaal 2021) in de zorgsector en in het onderwijs.

Deze bezoldigingen blijven belastbaar.

Meer info