Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Successie- en registratierechten

Registratierechten (federaal, Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest) – Verlenging aanbiedings- en betalingstermijn

Waarover gaat het?

De termijnen voor de aanbieding ter registratie van verplicht aan de formaliteit onderworpen akten (zie art. 32 juncto art. 9 W.Reg.) worden bij administratieve tolerantie verlengd met een maximale termijn van 4 maanden op voorwaarde dat deze termijnen aflopen vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020 of van 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021.

Uitzondering : deze tolerantie is niet van toepassing op de notariële akten.

Meer info


Successierechten – Verlenging aangiftetermijn en betalingstermijn

Waarover gaat het?

We verlengen de aangifte- en betalingstermijn voor overlijdensdossiers toegewezen aan het Brusselse Hoofdstedelijk of het Waalse Gewest waarvoor de initiële verbeteringstermijn afloopt vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020 of van 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021 met vier maanden.

Meer info


Invordering van aanvullende successie- en registratierechten, boeten en interesten

Waarover gaat het? 

De gedwongen invordering van (aanvullende) rechten, boeten en intresten, o.a. ingevolge het niet naleven van grond- en vormvoorwaarden voor het bekomen van bepaalde (federale of regionale) fiscale gunstregimes, zal worden opgeschort vanaf 16 maart t.e.m. 30 juni 2020.

Meer info